Kolejne 9 wydanie Globalnego Standardu BRCGS Food – rozszerzenie wymagań w zakresie kultury bezpieczeństwa i autentyczności żywności - Quality Austria Polska
03. lis 2022

BRCGS – najnowsze wydanie 9

Kolejne 9 wydanie Globalnego Standardu BRCGS Food – rozszerzenie wymagań w zakresie kultury bezpieczeństwa i autentyczności żywności

Wydanie 9 Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności BRCGS zostało już opublikowane i będzie obowiązywać od 1 lutego 2023 roku. Przed zakładami nowe wyzwania, aby poznać zmiany wprowadzone w tym wydaniu i je wdrożyć przed auditami.

Globalny Standard BRCGS Food skierowany jest do producentów żywności, szczególnie zainteresowanych współpracą z sieciami handlowymi traktującymi certyfikat BRC jako własną weryfikację dostawców. Standard ten jest akceptowany przez coraz większą liczbę sieci handlowych i markowych producentów w Unii Europejskiej, Ameryce Północnej i innych regionach.

Aktualnie zmian w standardzie jest dużo. Pojawiły się nowe wymagania, jak również rozszerzono wymagania, które nabierają coraz większego wpływu na produkcję bezpiecznej żywności, takie jak: autentyczność produktów i kultura bezpieczeństwa żywności. Wiele wymagań zostało doprecyzowane w celu lepszego zrozumienia i łatwiejszego wdrożenia.

W rozdziale pierwszym rozszerzone zostały wymagania skierowane do wyższego kierownictwa zakładu w zakresie kultury bezpieczeństwa żywności w zakładzie w celu osiągnięcia pozytywnych jej zmian. Większy nacisk położony jest więc na opracowanie i realizację dobrego planu rozwoju i ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa oraz jakości żywności w zakładzie. Realizacja planu będzie też przedmiotem przeglądu zarządzania. Dopisany został również wymóg, aby członek wyższego kierownictwa był dostępny w czasie auditu w celu przedstawienia skuteczności tego planu.

W zakresie planu bezpieczeństwa żywności – HACCP (rozdział drugi), główne zmiany dotyczą dokonania walidacji planu przed wprowadzeniem do niego zmian, które mają wpływ na bezpieczeństwo żywności. Walidacja będzie też wymogiem w przypadku programów wstępnych kontrolujących inne zagrożenia niż CCP (ang. Critical Control Point – Krytyczny Punkt Kontroli).

W rozdziale trzecim pojawiły się zmiany w wymaganiach dotyczących monitorowania i zatwierdzania dostawców. Ważny certyfikat zgodności z normą GFSI (ang. Global food safety initiative – Globalna Inicjatywa ds. Bezpieczeństwa żywności) jest wystarczającym elementem zatwierdzenia. Alternatywą są audity dostawców, które muszą uwzględniać obecnie również plan obrony żywności i plan autentyczności produktu. Te wymagania powinny być zawarte w kwestionariuszu dostawcy. Podobne zasady zostały wprowadzone w przypadku zatwierdzania i monitorowania dostawców usług.
Ponadto dokładnie zostało doprecyzowane przetwarzanie, które jest zlecone podwykonawcom na zewnątrz. Należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące działań korygujących i zapobiegawczych, których zakres jest rozszerzony. Dotyczyć one będą również niezgodności związanych z autentycznością produktów.
Zwiększony jest wymóg dotyczący analizy przyczyn źródłowych, która powinna uwzględniać też niekorzystne trendy w tym zakresie. W przypadku wymagań dotyczących identyfikowalności pojawił się zapis, aby system identyfikowalności spełniał również wymagania prawne w kraju sprzedaży produktów.

W rozdziale czwartym wśród istotnych zmian jest wymóg wyznaczenia osoby lub zespołu o określonych kompetencjach do oceny zagrożeń i opracowania planu obrony żywności, który powinien też spełniać przepisy prawne kraju sprzedaży produktów.
Na planie zakładu należy dodatkowo oznaczyć strefy ryzyka produkcyjnego i obszary, gdzie stosuje się segregację czasową. W zakresie infrastruktury zakładu pojawiły się nowe wymagania odnośnie zasłon paskowych, schodów i antresoli znajdujących się obok lub nad produktami otwartymi, sprzętu produkcyjnego, sprzętu podręcznego. Rozszerzone zostały wymagania dotyczące sprzętu do wykrywania zanieczyszczeń, w tym sprzętu rentgenowskiego, detektorów, magnesów i „innego” (nowa klauzula).
W zakresie systemu utrzymania porządku i czystości w zakładzie należy pamiętać, że zapisy dotyczące sprzątania obejmują zarówno te dotyczące zakończenia sprzątania, jak i procesu zatwierdzania. Zostały zaktualizowane wymagania dotyczące CIP (ang. clean in place – system do mycia wewnętrznych powierzchni instalacji, urządzeń i rur w linii produkcyjnej) w celu zapewnienia ciągłej skuteczności tych urządzeń. Należy również zapewnić identyfikowalność w przypadku produktów, które zostały przekazane lub sprzedane personelowi.

W rozdziale piątym zwiększono wymagania dotyczące autentyczności produktów w zakresie kompetencji osoby lub zespołu dokonującego oceny podatności na oszustwa żywnościowe (ang. Food Fraud). W zakresie planu oceny narażenia surowców na zafałszowania dodano wymogi odnośnie jego aktualizacji oraz ograniczania zidentyfikowanego ryzyka. Wskazano kontakt krzyżowy jako źródło skażenia alergenami.
Sekcja dotycząca kontroli produktu i badań laboratoryjnych uległa przebudowie. Rozszerzone zostały wymagania dotyczące laboratoriów usytuowanych w zakładzie. Podkreślono znaczenie niepewności pomiaru związanej z wynikami badań laboratoryjnych.
Wymagania dotyczące karmy dla zwierząt domowych została poszerzona o wymagania dotyczące paszy dla zwierząt, które stanowią żywność dla ludzi. Przy tworzeniu procedur zakładowych należy uwzględnić przepisy prawne w kraju produkcji i sprzedaży tych produktów. Wprowadzona została nowa sekcja z wymaganiami dotyczącymi wstępnej obróbki zwierząt.

Rozdział szósty zawiera nowe wymaganie dla zakładu, aby brał pod uwagę zagrożenia bezpieczeństwa, autentyczności i legalności związane z produktami lub materiałami obsługiwanymi na miejscu, nawet jeśli nie są one objęte zakresem auditu. Wprowadzono rozszerzone wymagania w zakresie etykietowania produktów.

W rozdziale siódmym dokonano uszczegółowień w wymaganiach w celu lepszej ich interpretacji.

W rozdziale ósmym pojawiło się nowe wymaganie dotyczące demontowanych ścian używanych w obszarach wysokiego ryzyka o wysokiej ostrożności. Rozszerzone zostały wymagania odnośnie systemu CIP w strefach wysokiego ryzyka i wysokiej ostrożności.

W rozdziale dziewiątym wprowadzony jest nowy wymóg dotyczący planu HACCP lub planu bezpieczeństwa żywności dla produktów będących przedmiotem handlu.

Należy zwrócić również uwagę na fakt wprowadzenia zmian w kodowaniu kolorami niektórych wymagań i związane z tym różnice w auditowaniu zakładu.
Istotną zmianą w wydaniu 9 standardu jest wprowadzenie auditów niezapowiedzianych i mieszanych (kontrola dokumentacji w formie zdalnej i audit na miejscu).

Autorka:
Mirosława Białogłowicz – Auditor i Trener w Quality Austria Polska

Chcesz wiedzieć więcej?

Zespół

Tomasz Kruk

Menadżer sprzedaży usług certyfikacyjnych i szkoleniowych Telefon:+48322266007 Komórka:+48575687300

Potrzebujesz dopasowanego warsztatu?

Nie znaleziono posta z aktualnymi ustawieniami siatki. Powinieneś sprawdzić, czy masz posty w aktualnie wybranych typach postów i czy filtr metakluczy nie jest zbyt restrykcyjny.

08. sty 2024

Znakowanie żywności według przepisów prawa

A co w przypadku żywności nieopakowanej?

Dowiedz się więcej
18. gru 2023

Ustalanie parametrów konstrukcyjnych CL i CP w nowym wydaniu normy EN 15085-3:2023

Projektowanie przy spawaniu pojazdów szynowych

Dowiedz się więcej
29. lis 2023

Kolejna rewizja 4 przepisów IRIS i zmiany w zasadach certyfikacji

Audyt przejścia na nowy standard

Dowiedz się więcej
12. paź 2023

Food Fraud – zafałszowania żywności w łańcuchu dostaw, jak uniknąć zagrożenia?

Definicja i plan łagodzenia oszustw żywnościowych

Dowiedz się więcej
10. paź 2023

Przerywając łańcuch dostaw PEFC CoC “wypadasz z obiegu”

Kto znajduje się w łańcuchu dostaw? Oto kilka przykładów

Dowiedz się więcej
19. wrz 2023

Nowe wymagania FSSC 22000 wersja 6

Audyty aktualizacyjne od 1 kwietnia 2024 r.

Dowiedz się więcej
29. sie 2023

Auditor wewnętrzny – szkolenie. Czym się kierować przy wyborze?

6 praktycznych wskazówek dla każdego, jak wybrać wartościowe szkolenie

Dowiedz się więcej
28. lip 2023

Audit czy audyt – czyli spór o poprawną formę

Audit czy audyt – która forma jest poprawna?

Dowiedz się więcej
16. lip 2023

Zarządzanie alergenami w przestrzeni produkcyjnej

Alergeny to substancje w pokarmach pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego

Dowiedz się więcej
14. lip 2023

Jak skutecznie rozmawiać z auditowanym? Oto 8 wskazówek, które powinien znać każdy auditor ISO

Jak skutecznie rozmawiać z auditowaną osobą?

Dowiedz się więcej
04. lip 2023

Czy znasz ISO 38200:2018?

Zrównoważone pozyskiwanie drewna w sektorze B2B

Dowiedz się więcej

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?