Zintegrowany System Zarządzania - Quality Austria Polska

Portfolio produktów

Zintegrowany System Zarządzania

Integracja różnych wymagań w systemie zarządzania

Organizacje coraz bardziej koncentrują się na osiągnięciu zintegrowanego wdrożenia systemów zarządzania. Integracja niesie ze sobą wiele korzyści: jasne i skoordynowane obowiązki oraz podział zadań, zapewniający lepszy przegląd całego systemu w organizacji, a w konsekwencji optymalizację kosztów. Pytanie nie brzmi, czy integracja jest właściwą drogą - konsensus już istnieje w tej kwestii - jest to raczej kwestia tego, w jaki sposób można zbudować optymalną i zintegrowaną strukturę, w wyniku czego systemy i ich odpowiednie elementy systemowe na różnych poziomach zazębiają się, zapewniając ciągłe doskonalenie w kierunku doskonałości.

Audity zintegrowane

Normy i standardy, akty prawne i rozporządzenia oferują ogromną różnorodność i zakres modeli w obszarze jakości, środowiska i bezpieczeństwa, ryzyka i wielu innych dziedzin. Opierając się na przykład na ramach ISO 9001, organizacje opracowały systemy zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001 i/lub EMAS, zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem zgodnie z ISO 45001 (dawny BS OHSAS 18001), SCC, SCP lub są obecnie w trakcie ich wdrażania. Ponadto stworzono szeroki zakres norm sektorowych z wymogami lub wytycznymi dostosowanymi do konkretnych grup docelowych.

Zintegrowane audity są środkiem do certyfikacji zintegrowanych systemów zarządzania. Możliwe jest nie tylko znaczne zmniejszenie wysiłku poprzez połączenie modeli, ale można również przyjąć znacznie szersze spojrzenie na firmę, a wraz z tym można zidentyfikować jeszcze bardziej użyteczną rekomendację do jej dalszego rozwoju.

Większość auditorów qualityaustria, jako auditorzy lub asesorzy, jest powołanych w zakresie kilku standardów lub modeli, reprezentując kompetencje w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania w każdym audicie.

Kursy zintegrowane

W Austrii cała dziedzina zintegrowanego zarządzania jest prezentowana i ćwiczona podczas kursów qualityaustria na wysoce efektywnej podstawie, pokazując, w jaki sposób można skonfigurować optymalną integrację, a jednocześnie skuteczną i wydajną implementację każdego oddzielnego systemu. Podstawą koncepcji szkolenia qualityaustria jest wyjaśnienie podejść integracyjnych, czyli tych elementów systemu, które stanowią wspólną podstawę dla wszystkich systemów zarządzania. W koncepcji szkoleniowej stosuje się dziesięć konkretnych podejść integracyjnych, takich jak na przykład dokumentacja, metody i narzędzia procesowe, by wymienić tylko kilka. Zagadnienia te zostały podsumowane i przedstawione w wielu naszych kursach, m.in.:

  • Zintegrowany system zarządzania – wymagania
  • Zintegrowany system zarządzania – metody i narzędzia
  • Zintegrowany system zarządzania – rozwój strategii i organizacji

Mając na uwadze kształcenie menedżerów systemu w zakresie ochrony jakości, środowiska lub zdrowia i bezpieczeństwa, program szkoleniowy został rozszerzony o kursy tematyczne w celu przyjrzenia się konkretnym problemom i zgłębienia tematyki. Gwarantuje to, że zawsze jesteśmy gotowi przeprowadzić specjalistyczne szkolenie obejmujące specyficzne potrzeby w każdym obszarze.

Kursy modułowe

Szczególną zaletą tej modułowej struktury, która została po raz pierwszy zdefiniowana w 2006 r., jest to, że treści szkoleniowe mogą być uznawane za wspólne dla każdego systemu certyfikacji zarówno w zakresie jakości, środowiska, jak i zdrowia i bezpieczeństwa. Oprócz tych popularnych kursów zintegrowanych konieczne jest uczestnictwo tylko w dwóch specjalnych kursach szkoleniowych w celu uzyskania określonego certyfikatu. Oznacza to, że już podczas szkolenia czerpiesz korzyści z integracji w sensie rozpoznawania treści szkoleniowych.

Korzyści dla organizacji

Uczestnicy skorzystają w praktyce z tego programu, ucząc się, jak łączyć różne systemy zarządzania i skutecznie wdrażać ich integrację w organizacji. Będą one w stanie poradzić sobie ze wspólnymi elementami systemu i to w sposób, który uwzględni również określone wymagania i obowiązki. Pozwala to uniknąć rozwoju rozwiązań odrębnych i tworzyć systemy zarządzania, które zapewniają optymalne wsparcie dla rozwoju organizacji.

Zintegrowane certyfikaty

Po pomyślnym zakończeniu wszystkich trzech obszarów tematycznych dotyczących zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, uczestnicy otrzymują na wniosek certyfikaty „Menedżer Systemów Zintegrowanych” lub „Auditor Systemów Zintegrowanych” za darmo. Procedura ta jest również powiązana z European Organization for Quality poprzez wydanie certyfikatu „EOQ Integrated QEHS Systems Manager”.

Certyfikacja, weryfikacja i walidacja systemu

Oszczędzaj do

-20%

Oszczędzaj pieniądze!

System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

Nasi eksperci

Bezstronny. Kompetentny. Godny zaufania.

Zespół

Tomasz Kruk

Menadżer sprzedaży usług certyfikacyjnych i szkoleniowych Telefon:+48322266007 Komórka:+48575687300

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?