Informacje o egzaminach i certyfikatach - Quality Austria Polska

Informacje o egzaminach i certyfikatach

Quality Austria Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH jest w zgodzie z Federalnym Dziennikiem Ustaw BGBI. II nr 369/2008 w sprawie certyfikacji osób i jest akredytowana przez Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Gospodarki zgodnie z  ÖNORM EN ISO/IEC 17024.

 

Ciesz się międzynarodowym uznaniem swoich kompetencji!

  • ponad 500 kursów rocznie
  • uznany na całym świecie program edukacyjno-szkoleniowy
  • szkolenia w zakresie jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i szkolenia sektorowe
Szkolenia i cykle kursów

Poszczególne szkolenia i modułowe cykle kursów kompleksowo opracowują temat i przygotowują do egzaminu w kontekście określonego certyfikatu kompetencji.

Seminaria

Seminaria opierają się na aktualnych zagadnieniach, aktualizują istniejącą wiedzę i podejmują nowe tematy.

Szkolenia zamknięte

Dzięki wewnętrznym szkoleniom wszystkie oferty qualityaustria docierają bezpośrednio do Klienta. Treści są dostosowane do wymagań poszczególnych firm.

Szkolenia odświeżające wiedzę

Oprócz aktualizacji i uzupełnienia wiedzy, metod i kompetencji, odświeżające seminaria qualityaustria umożliwiają również nieformalną wymianę doświadczeń z kolegami z branży.

Potwierdzenie uczestnictwa

Zaświadczenia uczestnictwa zostaną wydane tym uczestnikom, którzy wzięli udział w co najmniej 80% szkolenia. Zaświadczeń uczestnictwa nie należy mylić z certyfikatami, które wydawane są dopiero po pozytywnym ukończeniu egzaminu.

Dopuszczenie do egzaminu

Warunki dopuszczenia są wymienione dla każdego testu w programie szkoleniowym. Rejestracja na egzamin musi być dokonana na piśmie skierowanym do Quality Austria, przy czym spełnienie wszystkich warunków musi być podane przez osoby ubiegające się o certyfikat. Jeśli dana osoba ukończyła szkolenie w ramach programów kwalifikacyjnych qualityaustria, następuje automatyczne uznanie szkolenia, jeśli dana osoba uczestniczyła w nim w co najmniej 80% szkolenia. Jeżeli osoby ubiegające się o certyfikat chcą zaliczyć inne szkolenia, konieczne jest ustalenie równoważności tych kursów szkoleniowych. W celu ustalenia tej równoważności należy złożyć oddzielny pisemny wniosek. Do wniosku należy dołączyć opis ukończonego szkolenia i jego porównanie z wymaganiami programu certyfikacji. Odpowiednie wymagania można uzyskać od jednostki certyfikującej.

Zostanie przeprowadzona kontrola kwalifikacyjna w celu sprawdzenia zgodności z programem certyfikacji i aktualności referencji dostarczonych przez osobę ubiegającą się o certyfikat.

Egzaminy

Egzaminy są, o ile nie określono inaczej w programie szkoleniowym, płatnymi wydarzeniami, które należy zarezerwować osobno. Liczba uczestników egzaminu jest ograniczona. Tryb egzaminu zależy od oczekiwanych kompetencji i może obejmować pisemne, ustne i / lub praktyczne części egzaminu. Ocena opiera się na systemie punktowym. Każde zadanie egzaminu pisemnego lub ustnego jest oznaczone maksymalnym wynikiem. Możliwa jest częściowa ocena. Nieudany egzamin można powtórzyć. Jeśli test składa się z kilku części, poszczególne części można powtórzyć w ciągu 12 miesięcy.

Quality Austria jest świadoma swojej bezstronności w prowadzeniu działalności certyfikacyjnej i uregulowała zarządzanie wszelkimi konfliktami interesów w swoim systemie zarządzania w celu zapewnienia obiektywności swoich działań certyfikacyjnych.

Certyfikaty

Po pozytywnym ukończeniu egzaminu Quality Austria wydaje certyfikat zgodnie z EN ISO/IEC 17024, który odpowiada uznawanemu w kraju certyfikatowi ze względu na akredytację Quality Austria jako jednostki certyfikującej dla osób. Certyfikat qualityaustria jest wysyłany - jeśli nie jest inaczej udokumentowany w systemie procesów biznesowych Quality Austria - na adres prywatny, około trzy tygodnie po zdanym egzaminie. Certyfikaty są wysyłane zbiorczo do firmy po wewnętrznych egzaminach.

Certyfikaty EOQ

Wnioski o certyfikaty EOQ należy kierować do Quality Austria. Wnioski te zostaną wysłane wraz z każdym pierwszym lub rozszerzonym certyfikatem i są również dostępne online. Opłata w Austrii wynosi € 65 (bez VAT). Klienci, którzy składają wnioski o certyfikat EOQ za pośrednictwem organizacji partnerskich qualityaustria, uiszczają opłaty danego Partnera. Należy spodziewać się czasu przetwarzania wynoszącego około jednego miesiąca. Wysyłka Certyfikatów i dowodów w postaci Identity Cards odbywa się wraz z fakturą na adres prywatny.

Rozszerzenie certyfikatu

Certyfikaty qualityaustria są certyfikatami kompetencji i są ważne do trzech lub pięciu lat. W celu rozszerzenia certyfikatów posiadacz certyfikatu musi udowodnić swoje kompetencje w postaci wymaganego doświadczenia oraz, w przypadku niektórych certyfikatów, uczestnicząc w odpowiednich szkoleniach odświeżających wiedzę (dla każdego certyfikatu kryteria przedłużenia są wyszczególnione wraz z opisem egzaminu w programie szkoleniowym). Prosimy również o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Dla Posiadaczy Certyfikatów. Każdy posiadacz certyfikatu zostanie poinformowany przez Quality Austria w odpowiednim czasie przed końcem okresu ważności. W takich przypadkach wysyłane są formularze wniosków o rozszerzenie certyfikatu. Są one również dostępne online.

Szczegółowe kryteria rozszerzenia każdego certyfikatu są wskazane w opisach egzaminów programu szkoleniowego. Ze względu na niespełnienie wymagań certyfikat nie może zostać przedłużony. Opłata za przedłużenie certyfikatu qualityaustria jest wliczona w cenę szkoleń odświeżających wiedzę (indywidualne ustalenia dotyczące szkoleń zamkniętych), w przeciwnym razie wynosi € 25 (bez VAT). Rozszerzenia certyfikatów EOQ będą traktowane jako nowo wydane certyfikaty z uwzględnieniem istniejącego numeru certyfikatu za opłatą w wysokości € 65 (bez VAT). Rozszerzone certyfikaty zostaną wysłane wraz z fakturą, w zależności od daty ważności certyfikatu, w odpowiednim czasie na adres prywatny.

Kontrola kwalifikacyjna w ramach oceny dopuszczającej do egzaminów certyfikacyjnych ZQC

Wymagana jest pisemna rejestracja. W celu uzyskania dalszych informacji i rejestracji prosimy o kontakt z Panem Jakubem Habraszką.

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie Ci pomożemy!

Napisz do nas!

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?