Firma - Quality Austria Polska

Co oznacza Quality Austria?

Przegląd

Kim jesteśmy

Wiodący austriacki kontakt dla
Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Jesteśmy wiodącym austriackim kontaktem w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, opartego na zarządzaniu jakością, środowiskiem i OH&S (bezpieczeństwem i higieną pracy) oraz doskonałości biznesowej.

Naszym głównym celem jest certyfikacja systemów i produktów, szkolenia i certyfikacja osobista. Jesteśmy akredytowani przez Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Gospodarki (BMDW) w zakresie certyfikacji systemów, produktów i osób oraz posiadamy wiele międzynarodowych rejestracji i akredytacji. Ponadto wraz z BMDW wręczamy nagrody Austrian Exellence Award i Austria Quality Seal. Dodatkowo organizujemy kilka forów i konferencji oraz wydaliśmy liczne publikacje. Aktywnie uczestniczymy w organach normalizacyjnych i międzynarodowych sieciach, takich jak EOQ, IQNetEFQM.

Dostosowujemy ofertę do potrzeb naszych Klientów i wspieramy ich koncentrując się na celach długoterminowych.

Certyfikacja, weryfikacja i walidacja systemów i produktów.

Jako niezależna jednostka certyfikująca przeprowadzamy oceny zgodności w oparciu o międzynarodowe normy i przepisy. W ten sposób oceniamy i potwierdzamy, że przestrzegane są odpowiednie wymagania (takie jak ISO 9001, norma zarządzania jakością). Certyfikujemy głównie systemy, produkty i usługi, a także osoby zgodnie z przepisami akredytacyjnymi Federalnego Ministerstwa Cyfryzacji i Gospodarki.

Od samego początku projektowanie auditów qualityaustria koncentrowało się na tworzeniu wartości dla naszych klientów.

  • Oczekiwania Klientów znacząco wpływają na cele i korzyści auditu.
  • Kompetencje auditora mają ogromne znaczenie.
  • Wydajność i efekt kontrolowanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ma kluczowe znaczenie.
  • Ludzie spotykają się podczas auditu.
  • Audit przy właściwym nastawieniu i wartościach prowadzi do pożądanej jakości auditu.

Quality Austria – Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH jest akredytowana przez Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Gospodarki w zakresie systemów zarządzania zgodnie z ISO/IEC 17021, certyfikacji osób zgodnie z ISO/IEC 17024 oraz certyfikacji produktów zgodnie z ISO/IEC 17065.

Uczciwość, bezstronność i ważność naszych procedur i programów certyfikacji są stale gwarantowane i potwierdzane. Mamy najszerszy zakres akredytacji w Austrii i jako jednostka akredytująca jesteśmy zobowiązani do zapewnienia niezależności i obiektywizmu.

Jesteśmy krajowym przedstawicielem IQNet i dlatego
jesteśmy upoważnieni do wydawania cenionych na całym świecie certyfikatów IQNet.

Szkolenia i certyfikacja osób.

W przypadku certyfikacji osób kompetencje i kwalifikacje danej osoby są poddawane przeglądowi i oceniana jest zgodność z odpowiednim programem certyfikacji. Nasza koncentracja na Kliencie i krajowa akredytacja jako jednostka certyfikująca osoby zgodnie z ISO/IEC 17024 przez Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Gospodarki gwarantują wysoki i uznany standard na poziomie krajowym i europejskim.

Podstawowym celem naszych szkoleń jest długoterminowe podnoszenie kompetencji wszystkich uczestników.

Cel ten wykracza daleko poza samo przekazywanie wiedzy i jest wspierany przez środki dydaktyczne i organizacyjne. Jeśli chodzi o treść, skupiamy się na praktyce i tworzeniu wartości. Dlatego łączymy najnowsze wyniki badań, analiz trendów, rozwoju standardów i raportów z naszym praktycznym know-how. Dzięki naszym webinarom, kursom online i wydarzeniom informacyjnym nieustannie dążymy do maksymalizacji wartości dla naszych Klientów, będąc na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami.

Certyfikaty qualityaustria cieszą się znakomitą reputacją i są obiektywnym dowodem kompetencji ze względu na ich międzynarodowo akceptowane procesy badania, oceny i ponownej certyfikacji oparte na normie EN ISO/IEC 17024. Oferujemy ponad 50 programów certyfikacji, z których większość jest akredytowana na poziomie krajowym.

Harmonizacja i uznanie naszej oferty szkoleniowej w blisko 40 krajach European Organization for Quality (EOQ) gwarantuje bardzo wysoki i renomowany standard na poziomie krajowym i europejskim.

Quality Austria jest świadoma znaczenia bezstronności w działaniu jako jednostka certyfikująca. W celu zagwarantowania obiektywizmu podczas prowadzenia działań certyfikacyjnych, postępowanie w przypadku potencjalnych konfliktów interesów zostało włączone do systemu zarządzania Quality Austria.

Austria Quality Seal

Austriacki znak jakości przyznawany od 70 lat firmom dbającym o jakość.

Dowiedz się więcej

Austrian Excellence Award

Statuetka przyznawana najlepszym firmom w Austrii.

Dowiedz się więcej

Nasze portfolio produktów

Która grupa produktów Cię interesuje?

Zintegrowany System Zarządzania

Organizacje coraz częściej stawiają na integrację.

Dowiedz się więcej

Środowisko i Energia

Promowanie ciągłej poprawy efektywności środowiskowej.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy wzmacnia organizacje.

Dowiedz się więcej

Budownictwo i konstrukcje

Zarządzanie jakością jest absolutną koniecznością w branży budowlanej.

Dowiedz się więcej

Administracja publiczna

Strategiczny czynnik sukcesu administracji publicznej.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo żywności

Globalne rynki i złożone produkty wymagają bezpieczeństwa przy pomocy standardów.

Dowiedz się więcej

Zdrowie, usługi socjalne i turystyka zdrowotna

Dynamiczny sektor zdrowia potrzebuje działających systemów.

Dowiedz się więcej

Ryzyko, bezpieczeństwo i zgodność

Przewidywanie zbiegu okoliczności dzięki systematycznemu podejściu.

Dowiedz się więcej

Wyroby medyczne

Wysoki stopień innowacyjności wymaga kreatywnych strategii wdrożeniowych.

Dowiedz się więcej

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Odpowiedzialność społeczna jako sprawa globalna.

Dowiedz się więcej

Doskonałość (EFQM)

Dostarczanie wyjątkowych rezultatów w perspektywie długoterminowej.

Dowiedz się więcej

Produkty szyte na miarę dla wybranych branż

Wsparcie ze strony niestandardowych systemów zarządzania.

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie Ci pomożemy!

Napisz do nas!

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?