Ustalanie parametrów konstrukcyjnych CL i CP w nowym wydaniu normy EN 15085-3:2023 - Quality Austria Polska
18. gru 2023

Projektowanie przy spawaniu pojazdów szynowych

Ustalanie parametrów konstrukcyjnych CL i CP w nowym wydaniu normy EN 15085-3: 2023

Norma EN 15085-3 jest częścią sytemu norm EN 15085 opisującą wymagania dla projektowania pojazdów szynowych. Wykorzystywana jest przede wszystkim przez pracownie projektowe. Jednak jej znajomość potrzebna jest także spawalnikom w zakładach produkcyjnych – na przykład w kontaktach z pracowniami w celu wykonawczego dostosowania dokumentacji projektowej.

Jakie są zmiany w nowej normie EN 15085-3:2023?

Norma EN 15085-3:2023 zawiera następujące zmiany w stosunku do EN 15085-3:2007:

  • klasa wykonania spoiny CP B została podzielona na CP B1 i CP B2,
  • uaktualniono definicje i pojęcia,
  • usunięto Załącznik H (informacyjny – o spawaniu elementów wytłaczanych ze stopów aluminiowych, włączając częściowo jego tekst do głównego tekstu normy),
  • dodano załącznik ZA (informacyjny – o zgodności rozdziałów EN 15085-3 z wymaganiami dyrektywy (EU) 2016/797 dotyczącej interoperacyjności na kolei).

Wszystkie złącza spawane wykonywane w zakresie serii norm EN 15085 powinny być projektowane zgodnie z wymaganiami EN 15085-3, o ile nie są określone ostrzejsze specyficzne wymagania.
Analiza obciążeń powinna być wykonana dla nowych projektów. Dla istniejących projektów wykonanych niezgodnie z EN 15085, należy zastosować zasady podane w EN 15085-6.
W celu określenia klasy wykonania spoiny (CP), trzeba rozważać wyniki analizy obciążeń w kombinacji z kategorią bezpieczeństwa.

Od czego zależą klasy wykonania spoiny?

Klasy wykonania spoiny określa się następująco:

Kategoria obciążenia Kategorie bezpieczeństwa
Wysoka Średnia Niska
Wysoka CP A      a) CP B2   b) CP C2
Średnia CP B1    a) CP C2 CP C3
 
Niska CP C1    b) CP C3 CP D

 

a) Klasy wykonania spoiny CP A i CP B1: CP A i CP B1 mają zastosowanie tylko dla spoin z pełnym przetopem i pełnym dostępem do badań w czasie produkcji i utrzymania.

b) Klasy wykonania CP B2 i CP C1: CP B2 i CP C1 mają zastosowanie także dla spoin, dla których nie są możliwe badanie objętościowe NDT. W tym przypadku trzeba uwzględnić informacje z EN 15085-5, Tab. 1.

Uwaga b. Może to być naniesione na związanej dokumentacji kontroli spoin przez uwagę „wymagane jest zwiększenie badań powierzchniowych”.

Klasa wykonania każdej spoiny powinna być podana na rysunkach produkcyjnych lub na dołączonej dokumentacji technicznej.

Niezależnie od zastosowanej metody analizy, dla złączy z wysoką kategorią bezpieczeństwa, powinny być wybrane klasy wykonania spoiny CP A, CP B1, CP C1.

CP D jest dozwolone tylko przy niskiej kategorii bezpieczeństwa.

W jaki sposób wykonać weryfikację wytrzymałości?

Statystyczna ocena dla badań zmęczeniowych powinna być wykonana zgodnie z odpowiednią normą. Weryfikację wytrzymałości należy wykonać przy użyciu spójnego systemu obliczeń. Przy określaniu wymagań konstrukcyjnych dla pojazdów szynowych trzeba zastosować normy europejskie, np. EN 12663-1:2010+A1:2014, EN 12663-2:2010, EN 13749:2021, EN 15827:2011.

 

Kategorię obciążenia w zależności od współczynnika obciążenia podaje się w zakresach:

Kategoria obciążenia Współczynnik obciążenia
Wysoka ≥ 0,9
Średnia 0,75≤ S <0,9
Niska ≤ 0,75

 

Kategoria bezpieczeństwa natomiast definiuje konsekwencje zerwania pojedynczego złącza spawanego, z uwzględnieniem oddziałania na ludzi, urządzenia i środowisko.

Kategorie bezpieczeństwa dzielą się na:

  • niską – zerwanie złącza spawanego nie prowadzi do bezpośredniego ograniczenia funkcji podstawowej. Zaistnienie wydarzeń z obrażeniami osób jest mało prawdopodobne.
  • średnią – zerwanie złącza spawanego prowadzi do bezpośredniego ograniczenia funkcji podstawowej albo może prowadzić w konsekwencji do wypadków z obrażeniami osób.
  • wysoką – zerwanie złącza spawanego prowadzi w konsekwencji do wypadków z obrażeniami osób i uniemożliwienia wykonywania funkcji podstawowej.

Klasy wykonania spoiny powinny być określane w czasie fazy projektowej w zależności od kategorii bezpieczeństwa i kategorii obciążenia. To określenie należy konsultować z koordynatorem spawania przy uwzględnieniu praktyki spawalniczej i badań złączy spawanych.

Dla wykonawstwa nowych elementów należy unikać kombinacji wysokiej kategorii bezpieczeństwa i wysokiej kategorii obciążenia, prowadzącej do przyjęcia klasy CP A. Dla zastosowań przy utrzymaniu należy uwzględnić informacje z EN 15085-6.

Jako minimum dla kontroli złączy spawanych należy przyjąć wymagania zgodnie z EN 15085-5.

Podsumowanie

Sprawdzenie znajomości przez spawalników normy EN 15085-3 jest jednym z etapów audytu wytwórcy pojazdów szynowych wg EN 15085-2. W oparciu o omówienie zagadnień projektowych audytor może zorientować się o przygotowaniu spawalnika do prowadzania całości nadzoru spawalniczego. Dlatego warto stale aktualizować wiedzę w tym zakresie.

 

Autor:

Adam Krulisz – Ekspert w zakresie kolejnictwa i spawalnictwa w Quality Austria Polska

Chcesz wiedzieć więcej o certyfikacji?

Zespół

Tomasz Kruk

Menadżer sprzedaży usług certyfikacyjnych i szkoleniowych Telefon:+48322266007 Komórka:+48575687300

Potrzebujesz opinii eksperckiej?

Zespół

Adam Krulisz

Kierownik Centrum Kompetencyjnego Raily Telefon:+48322266007 Komórka:+48575687600

08. sty 2024

Znakowanie żywności według przepisów prawa

A co w przypadku żywności nieopakowanej?

Dowiedz się więcej
29. lis 2023

Kolejna rewizja 4 przepisów IRIS i zmiany w zasadach certyfikacji

Audyt przejścia na nowy standard

Dowiedz się więcej
12. paź 2023

Food Fraud – zafałszowania żywności w łańcuchu dostaw, jak uniknąć zagrożenia?

Definicja i plan łagodzenia oszustw żywnościowych

Dowiedz się więcej
10. paź 2023

Przerywając łańcuch dostaw PEFC CoC “wypadasz z obiegu”

Kto znajduje się w łańcuchu dostaw? Oto kilka przykładów

Dowiedz się więcej
19. wrz 2023

Nowe wymagania FSSC 22000 wersja 6

Audyty aktualizacyjne od 1 kwietnia 2024 r.

Dowiedz się więcej
29. sie 2023

Auditor wewnętrzny – szkolenie. Czym się kierować przy wyborze?

6 praktycznych wskazówek dla każdego, jak wybrać wartościowe szkolenie

Dowiedz się więcej
28. lip 2023

Audit czy audyt – czyli spór o poprawną formę

Audit czy audyt – która forma jest poprawna?

Dowiedz się więcej
16. lip 2023

Zarządzanie alergenami w przestrzeni produkcyjnej

Alergeny to substancje w pokarmach pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego

Dowiedz się więcej
14. lip 2023

Jak skutecznie rozmawiać z auditowanym? Oto 8 wskazówek, które powinien znać każdy auditor ISO

Jak skutecznie rozmawiać z auditowaną osobą?

Dowiedz się więcej
04. lip 2023

Czy znasz ISO 38200:2018?

Zrównoważone pozyskiwanie drewna w sektorze B2B

Dowiedz się więcej
30. cze 2023

3 skuteczne metody zbierania dowodów z auditu

Jak auditor zbiera dowody z auditu?

Dowiedz się więcej

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?