Administracja publiczna - Quality Austria Polska

Portfolio produktów

Administracja publiczna

Zarządzanie jakością w administracji publicznej

Zarządzanie jakością jako strategiczny czynnik sukcesu staje się coraz ważniejsze w administracji publicznej. Decydenci w polityce i administracji od dawna zdają sobie sprawę z ogromnych możliwości, jakie dają nowoczesne systemy zarządzania jakością.

Bez względu na to, czy chodzi o ustanowienie skutecznego narzędzia zarządzania, czy o przejście od organu egzekwującego standardy, przepisy ustawowe i wykonawcze, koncentrując się na egzekwowaniu prawa, na rzecz dostawcy usług zorientowanego na obywatela i klienta. Albo uproszczenia lub przyspieszenia w ogóle procedur i procedur przy modernizacji administracji, a tym samym podejmowania ważnych systematycznych działań na rzecz stosunkowo łatwego, skutecznego, a przede wszystkim zrównoważonego wdrażania reformy budżetowej. Do tej pory administracja publiczna lubi korzystać z systemów zarządzania jakością – przede wszystkim ISO 9001 – jako niezwykle pomocnych narzędzi wdrożeniowych. Ponadto coraz większy staje się dalszy rozwój w kierunku zintegrowanych systemów zarządzania, a w szczególności zajmowanie się systemem zarządzania środowiskowego wg ISO 14001.

Zarządzanie jakością jest częścią Strategii Lizbońskiej Unii Europejskiej. W UE stosowanie zarządzania jakością jest postrzegane jako część reformy administracji publicznej, która przyczynia się do realizacji strategii lizbońskiej.

Administracja publiczna i CAF

Zarządzanie jakością oferuje administracji publicznej nowe sposoby podejmowania niezbędnych i ważnych zadań, aby doskonale współdziałać z handlem, przemysłem i społeczeństwem jako całością. Administracja, która stale się uczy i rozwija, jest nieodłączną częścią zarządzania jakością.

Całościowe zarządzanie jakością oferuje możliwość łączenia istniejących lub planowanych narzędzi modernizacyjnych, takich jak kalkulacja kosztów i wydajności czy controlling, oraz przeciwdziałanie trendowi postrzegania modernizacji głównie w aspektach zarządzania przedsiębiorstwem. Tak zaprojektowane i pomyślane zarządzanie jakością może wnieść istotny wkład w całościową reformę administracji publicznej.

CAF

CAF oznacza Common Assessment Framework. CAF to europejski system oceny jakości pod hasłem „Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę”. W ten sposób jest zgodny z zasadami Modelu Doskonałości EFQM. Jako kompleksowy system zarządzania jakością, CAF identyfikuje potencjały („czynniki umożliwiające”) i jakość wyników (kryteria „wyników”). CAF bierze pod uwagę wszystkie zainteresowane strony, w tym interesy społeczne (środowisko, kwestie społeczne). CAF nie jest „koncepcją zarządzania”, czyli nie precyzuje, w jaki sposób i jakimi narzędziami należy osiągnąć rezultaty. Oznacza to jednak również brak zasad systemowych, które w większości są absolutnie niezbędne do zagwarantowania trwałego sukcesu biznesowego. Z drugiej strony CAF można bez problemu łączyć z innymi koncepcjami.

Samoocena wg CAF jest odpowiednim sposobem przygotowania się do certyfikacji wg ISO 9001. W ten sposób Quality Austria GmbH jest kompetentnym i doświadczonym partnerem organów administracji publicznej, dostarczając informacji i szkoleń oraz wspierając administrację publiczną w inwentaryzacji.

Certyfikacja, weryfikacja i walidacja systemów

Szkolenia i certyfikacja osób

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego międzynarodowego programu szkoleń i certyfikacji, odwiedź tę stronę.

Oszczędzaj do

-20%

Oszczędzaj pieniądze!

System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

Nasi eksperci

Bezstronny. Kompetentny. Godny zaufania.

Zespół

Tomasz Kruk

Menadżer sprzedaży usług certyfikacyjnych i szkoleniowych Telefon:+48322266007 Komórka:+48575687300

Zespół

Claudia Bienioszek

Dyrektor Customer Service Center Telefon:+48322266007 Komórka:+48517676569

Zespół

Barbara Guzik

Koordynator ds. Szkoleń Telefon:+48322266007

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?