Polityka prywatności

Szanowny Czytelniku,

w związku z wejściem w życie zasad przetwarzania danych osobowych regulowanych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczącej przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), dochowując staranności chcemy Ci przekazać poniższe informacje. O większości z nich zostałeś poinformowany zapisując się na nasz newsletter, ale szanując Twoje prawa, zamieszczamy poniżej najważniejsze informacje, bo być może będziesz chciał zaprzestać otrzymywania informacji od nas.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Quality Austria – Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Mikołowie (43-190). Twoje dane osobowe zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie dotychczasowej współpracy.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy, ponieważ wyraziłeś na to uprzednio zgodę, w celu m.in.:

 • przesyłania informacji w zakresie systemów zarządzania opartych o standardy ISO – informacji mających na celu rozwój wiedzy,
 • przesyłania newsletterów z aktualnościami i informacjami, które mogą być dla Ciebie istotne,
 • informowania o organizowanych szkoleniach stacjonarnych i online orazpromocjach z nimi związanymi,
 • w celach związanych z  działaniami promocyjnymi Quality Austria-Polska Sp. z o.o. w szczególności przez e-mail oraz telefon, z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych (w przypadku dodatkowego wyrażenia przez Państwa zgody wynikającej z przepisów dotyczących komunikacji elektronicznej).

Twoje dane przetwarzamy również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z litery prawa min. polegającego na:

 • wystawianiu faktur za realizowane usługi
 • w celu zawarcia i wykonania zobowiązań wynikających z ofert i zawartych umów
 • obsługę Państwa zapytań w zakresie certyfikacji i szkoleń przekazanych poprzez wykorzystanie formularzy w witrynie www.qualityaustria.com.pl
 • przeprowadzenie działań związanych z rezerwacją miejsca na szkoleniu, dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wystawieniem certyfikatów, zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych i arbitrażowych.

 

Odbiorca danych

Odbiorcami danych osobowych w ramach prowadzonej działalności  Quality Austria-Polska Sp. z o.o. są:

 • Jednostka certyfikacyjna Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH z Siedzibą w Wiedniu w Austrii
 • trenerzy i auditorzy związani z Quality Austria – Polska Sp. z o.o. i Quality Austria
 • podmioty wspomagające działalność biznesową Quality Austria – Polska Sp. z o.o. jak dostawcy usług informatycznych, kurierskich, pocztowych, telefonicznych i księgowych
 • jednostka certyfikacyjna i szkoleniowa CIS - Cerification & Information Security Services GmbH z siedzibą w Wiedniu oraz CIS - Cerification & Information Security Services Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie.
 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. W każdej przesłanej przez nas wiadomości znajdziesz bezpośredni link do usunięcia swoich danych z naszej bazy. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, z jednoczesnym uwzględnieniem podstaw prawnych nadrzędnych.

Czas przetwarzania danych po zakończeniu realizacji celów wynikających z zawartych umów, jest przedłużony o terminy wynikające z dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.

Czas przetwarzania danych również regulowany jest wymaganiami akredytacyjnymi i dla dokumentów związanych z certyfikacją i oceną zgodności termin przechowywania danych to 12 lat.

 

Jakie masz prawa?

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, z którym możesz zapoznać się pod linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • w przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego kierując ją wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie https://uodo.gov.pl/

 

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem iod@qualityaustria.com.pl lub dzwoniąc pod numer +48 32 226 60 07

Wersja: czerwiec 2018r.

+43 732 34 23 22