Szkolenia i certyfikacja osób - Quality Austria Polska

Wzmocnij swoją pozycję

Szkolenia i certyfikacja osób

Opieramy się na długoterminowym rozwoju kompetencji wszystkich uczestników oraz na jasno określonym podejściu - praktyka z korzyścią, korzyść z praktyki.

Terminarz szkoleń 2023 w Polsce

Korzyści dla Klienta

Podstawowym celem naszych szkoleń jest budowanie kompetencji wśród wszystkich uczestników. Cel ten wykracza daleko poza zwykłe przekazywanie informacji i jest wspierany przez środki dydaktyczne i organizacyjne.

  • Interaktywny projekt szkoleniowy
  • Wspólne opracowywanie tematów, aplikacji i zadań bezpośrednio ze środowiska operacyjnego, prezentacja wyników
  • Dyskusje eksperckie
  • Promowanie kompetencji wdrożeniowych
  • Modułowe cykle kursów promują testowanie, stosowanie i pogłębianie zdobytej wiedzy pomiędzy poszczególnymi kursami
  • Egzaminy jako integralna część kursów dają pewność, że określone cele uczenia się zostały osiągnięte

Jesteśmy akredytowani przez BMDW w zakresie certyfikacji osób zgodnie z ISO 17024.

Jako akredytowana jednostka certyfikująca jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wartości niezależności i obiektywizmu. Dlatego nasze kompetencje są regularnie sprawdzane i certyfikowane.

Jako krajowy przedstawiciel EOQ (European Organization for Quality), jesteśmy również uprawnieni do wydawania międzynarodowych certyfikatów EOQ.

Kompetencje trenera mają ogromne znaczenie

Nasi trenerzy są doświadczonymi praktykami i ekspertami w swoich dziedzinach i posiadają zróżnicowaną wiedzę na temat branży, a także dogłębną znajomość odpowiednich standardów. Dopuszczenie trenera qualityaustria do prowadzenia szkoleń jest regulowane przez procedurę kwalifikacyjną, która weryfikuje ich kompetencje zawodowe i metodyczne oraz zapewnia ich ciągłe utrzymanie i dalszy rozwój. W ten sposób dbamy o to, aby nasi uczestnicy szkoleń korzystali z najwyższych kompetencji i wiedzy sprawdzonej w praktyce.

Międzynarodowa kariera z jakością

Szkolenia qualityaustria są wyraźnie dostosowane do potrzeb krajowych firm, odnoszą się do krajowych przepisów i regulacji, a także do strategii, które są istotne w obszarze gospodarczym.

  • W międzynarodowych grupach roboczych opracowujemy wielonarodowe i wielokulturowe spojrzenie na oferowane przez nas tematy i integrujemy je z naszymi usługami.
  • Koordynacja w międzynarodowych komitetach zapewnia również międzyrządowe uznanie kursów szkoleniowych qualityaustria.

Dzięki harmonizacji treści kursów zgodnie z europejską koncepcją kształcenia, Quality Austria ma prawo do posiadania certyfikatów wydanych przez European Organization for Quality (EOQ). Certyfikaty te mogą być wymagane jako dodatek do certyfikatu krajowego i są wydawane w języku angielskim. Podobnie jak w przypadku certyfikatów krajowych, ważność certyfikatów EOQ jest ograniczona w czasie.

KORZYŚCI Z CERTYFIKATU EOQ

„Nawet w czasach narastającej presji czasu nie należy dać się ponieść pośpiechowi metod treningowych. Ważne jest nie tylko przekazywanie informacji w innowacyjny sposób, ale również nabywanie przez uczestników kompetencji i umiejętności, które są wymagane do praktycznego zastosowania.

Pani dr Anni Koubek, Wiceprezes wykonawczy ds. Innowacji, Rozwoju Biznesu w firmie Quality Austria

Terminowość, ciągłość i zrównoważony rozwój

Projekt szkolenia qualityaustria

Nasza filozofia szkoleniowa

Konsekwentnie przekładamy naszą wizję korporacyjną „Sukces z jakością” na działanie. Zrównoważone nabywanie kompetencji jest nadrzędnym celem wszystkich szkoleń.

  • Jako niezależna jednostka certyfikująca z naszym międzynarodowym dopasowaniem, łączymy know-how twórców wiedzy, nośników wiedzy, konsultantów i ekspertów technicznych oraz wdrażamy wymagania biznesowe, a tym samym tworzymy koncepcje szkoleniowe we współpracy z siecią naszych auditorów, trenerów i asesorów, aby zmaksymalizować wartość tworzoną dla Klientów w ramach naszych kursów, seminariów, warsztatów i szkoleń odświeżających wiedzę.
  • Cykle kursów qualityaustria są stale sprawdzana pod kątem ich praktycznej wartości i ulepszane.

Modułowa konstrukcja - szkolenia dopasowane do potrzeb

Programy szkoleniowe qualityaustria mogą być stosowane specjalnie do potrzeb Klienta, takie jak szkolenia o modułowej konstrukcji. Na prawie każdy kurs można też uczęszczać samodzielnie Szkolenia, seminaria i kursy odświeżające, które służą ujednoliceniu wiedzy, uzupełniają program szkoleniowy. Chcielibyśmy nie tylko być preferowanym partnerem w szkoleniu wstępnym, ale także zaoferować dostosowane rozwiązania w zakresie dalszego rozwoju technicznego i zawodowego oraz umożliwić aktualizację nabytych kompetencji, a tym samym skorzystać z najlepszych i najbardziej aktualnych metod pracy.

Szkolenia qualityaustria cenione są za aktualność, co idzie w parze z ciągłością i zrównoważonym rozwojem, dzięki czemu można bezpiecznie budować swoje kompetencje.

Każde szkolenie qualityaustria optymalnie przygotuje Cię do uzyskania certyfikatów potwierdzających Twoje kompetencje. Egzamin zostanie przeprowadzony na podstawie obiektywnych kryteriów kompetencji i wyniku. Kryteria te są określone w programach certyfikacji stworzonych na podstawie Międzynarodowej Normy ISO 17024 oraz przetestowanych i zatwierdzonych przez Radę programową qualityaustria. Oprócz szkoleń może być również istotne doświadczenie w miejscu pracy i wcześniej zdobyta wiedza.

Nasz projekt szkoleniowy

Szkolenia i cykle kursów
Pojedyncze szkolenia i modułowe cykle kursów służą kompleksowemu opracowaniu tematu i przygotowaniu do egzaminu na określony certyfikat kompetencji. Wcześniejsze treści nauczania będą prowadzić od podstaw za pomocą różnych metod do studiów przypadków wziętych z praktyki biznesu. W większości cykli kursów oferowanych przez Quality Austria, kwalifikacje, które są przekazywane, są zharmonizowane w całej Europie i uznawane na całym świecie. W zależności od złożoności tematu, cykl kursów zostanie podzielony na 1 do 5 kursów. W większości przypadków w szkoleniach oferowanych przez Quality Austria, jak i tych oferowanych w Polsce można uczestniczyć niezależnie od siebie. Naszym zdaniem jednak wiedza może być najlepiej przyswojona, jeśli uczestniczysz w kursach w kolejności pokazanej na wykresach przeglądowych. Ponieważ tematy w praktycznych częściach szkolenia stają się coraz bardziej złożone, będziesz w ten sposób optymalnie przygotowany do swoich zadań. Kursy prowadzone przez Quality Austria mają na celu przekazanie kompetencji w jasno określonym obszarze działalności. Zawsze będą przekazywać wiedzę, metody i wdrożenia w firmach, koncentrując się na tym, jak jednostka przekłada je na działanie w swoim środowisku pracy. Nabyte kompetencje zostaną zidentyfikowane w trakcie egzaminu.
Seminaria
Seminaria koncentrują się na omawianiu aktualnych zagadnień technicznych, aktualizowaniu istniejącej wiedzy i podejmowaniu nowych tematów. Spektrum obejmuje cały zakres prowadzonych przez nas szkoleń. Seminaria stanowią doskonałą okazję do zapoznania się z nowymi tematami lub uaktualnienia swojej wiedzy na inne tematy. Dlatego są one odpowiednie nie tylko dla ekspertów w poszczególnych dziedzinach, ale także dla liderów i menedżerów oraz osób z innych działów i działów technicznych, które chciałyby zdobyć wiedzę na dany temat w zwarty i dobrze ukierunkowany sposób. Dlatego wymiana doświadczeń jest stałym elementem metodyki szkoleń.
Szkolenia odświeżające wiedzę
Szkolenia odświeżające wiedzę qualityaustria umożliwiają aktualizację i uzupełnienie wiedzy, metod i kompetencji. W szkoleniach odświeżających wiedzę zakłada się, że ukończyłeś odpowiednie szkolenie podstawowe i aktywnie uczestniczysz w odpowiednim obszarze biznesowym. Dlatego nie jest to tylko kwestia przekazywania najnowszych osiągnięć w dziedzinie technicznej, bez względu na to, czy jest to kwestia wyników badań, zmian prawa lub norm i przepisów lub metod. Networking i dyskusje techniczne z kolegami są również częścią szkoleń odświeżających wiedzę. W ten sposób można omawiać kwestie ze środowiska biznesowego, jednocześnie opracowując odpowiednie podejścia. Duże doświadczenie uczestników, które jest połączone z know-how trenerów qualityaustria, zaowocuje możliwościami integracji nowych podejść we własnej pracy. Wiele przedłużeń Certyfikatów wymaga potwierdzenia, że odbyły się szkolenia odświeżające wiedzę. Odpowiednie warunki są określone w związku z jednolitymi programami certyfikacji. Szkolenia odświeżające wiedzę wymagają aktywnego uczestnictwa. Nie zostaną one jednak zakończone egzaminem.
e-Learning / Webinar / Moodle
Wiedza za sprawą jednego kliknięcia - nowe webinary qualityaustria! O aktualnych szkoleniach e-learningowych będziemy Cię informować na bieżąco na naszej stronie internetowej. Nie chcesz przegapić nowej oferty? Następnie zarejestruj się w naszym newsletterze, qualityaustria TIMES, aby otrzymywać bieżące wiadomości z dziedzin zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.
Szkolenia zamknięte
Nauka we własnej organizacji! Jedną z najbardziej efektywnych opcji szkoleniowych jest uczenie się wewnętrzne, tj. uczenie się wśród kolegów, liderów i menedżerów, poprzez spojrzenie na aktualne studia przypadków z własnej sfery pracy. Otwarte szkolenia qualityaustria mogą być zarezerwowane indywidualnie jako szkolenia zamknięte. W przypadku szkolenia zamkniętego program szkolenia będzie ustalany z Klientem. Zamawiasz to, co chcesz, a dostaniesz to, czego potrzebujesz. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną zagadnienia i zadania specyficzne dla firmy. Jednocześnie gwarantujemy, że firmowe know-how nie wyjdzie na zewnątrz. W szczególności w przypadku większych firm szkolenia zamknięte mogą być bardziej opłacalne i skuteczne. Uczestnicy nie będą w ogóle ponosić żadnych wydatków na podróż i zakwaterowanie. Jednoczesne szkolenie kilku pracowników z jednym wspólnym celem przyniesie pozytywne efekty dla pracy zespołowej i sieci wzajemnych relacji wewnątrz organizacji. Ogólnie rzecz biorąc, szkolenia zamknięte są atrakcyjnym wariantem treningu łączącym kompleksowe zalety. Nasza formuła Twojego osobistego sukcesu jest następująca: dyskrecja i tajemnica, wzmocnienie ducha zespołu, bardziej wydajne wyniki i dostosowanie do specjalnych potrzeb Twojej firmy.

Quality Austria oferuje łącznie ponad 50 programów certyfikacyjnych, z których większość jest akredytowana na szczeblu federalnym. W ten sposób certyfikaty qualityaustria są uznawane na poziomie krajowym, a jakość obiektywnie sprawdzana.

Twoja droga do certyfikatu

 

Każdy cykl kursów zostanie zakończony egzaminem. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu zostanie wydany certyfikat qualityaustria

Quality Austria rozumie znaczenie bezstronności w prowadzeniu działalności certyfikacyjnej i uregulowała postępowanie w przypadku ewentualnych konfliktów interesów w swoich systemach zarządzania, aby zapewnić obiektywność swoich działań certyfikacyjnych.

Recertyfikacja

Certyfikaty potwierdzające kompetencje są zasadniczo ograniczone w czasie. Odpowiednia norma określa, że jednostka certyfikująca stosuje proces nadzoru i ponownej certyfikacji w celu zagwarantowania utrzymania kompetencji osoby certyfikowanej. W chwili obecnej certyfikaty wydawane przez Quality Austria są ograniczone do trzech lub pięciu lat. Aby uzyskać przedłużenie Certyfikatu, posiadacz Certyfikatu będzie musiał przede wszystkim wykazać się swoimi kompetencjami w postaci wymaganego czasu praktyki zawodowej oraz - w przypadku niektórych Certyfikatów - uczestnicząc w odpowiednich kursach odświeżających wiedzę.

Świadczona przez nas usługa specjalna polega na poinformowaniu każdego posiadacza Certyfikatu o upływie okresu ważności Certyfikatu w odpowiednim czasie.

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie Ci pomożemy!

Napisz do nas!

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?