Skontaktuj się z nami

Napisz, jak możemy pomóc?


Kontakt

Centrala w Polsce

ul. Żwirki i Wigury 14
43-190 Mikołów
tel.: +48 32 226 60 07
e-mail: office@qualityaustria.com.pl

Kontakt

Partner Quality Austria-Polska na Ukrainie

LLC “Quality Ukraine”

Ivana Franka st., 40-B, office 201

01030 Kyiv

Tel.: +380 67 2004926

Tel.: +380 67 7677100

Tel.: +380 67 4032705

natalia.danko@qualityaustria.com

olga.glukhova@qualityaustria.com

igor.plashchovyi@qualityaustria.com

Kontakt

Oddział w Warszawie

Konstruktorska 11
02-673 Warszawa
tel.: +48 575 687 500
e-mail: krzysztof.jankowski@qualityaustria.com.pl

qualityaustria – Polska Sp. z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w sądzie rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000402100
Kapitał zakładowy: 150 000,00 zł
NIP: 635-182-89-86
REGON: 242745876
Rachunek bankowy w ING Bank Śląski
Numer rachunku 38 1050 1399 1000 0090 3008 1898

+43 732 34 23 22