Austria Quality Seal - Quality Austria Polska

Od ponad 70 lat – i wciąż aktualne!

Austria Quality Seal i Austria Quality Seal dla usług

Produkty i usługi o wyjątkowej jakości, które są niezależnie i regularnie sprawdzane, zostały nagrodzone tym Znakiem Jakości. Od ponad 70 lat produkty opatrzone Austria Quality Seal zapewniają Klientowi zakup najlepszych produktów z danej dziedziny.

Szczególną cechą dla użytkownika końcowego jest skupienie się na jakości wyników. Podczas gdy wiele innych certyfikatów i pieczęci dotyczy procesu produkcyjnego (jakość procesu) i podstawowego systemu, Austria Quality Seal reprezentuje jakość produktu końcowego lub usługi.

Aby sprostać wysokim oczekiwaniom Klientów, produkty i usługi opatrzone znakiem Austria Quality Seal podlegają systemowi kontroli i przeglądu, który jest stale aktualizowany i dostosowywany do najnowocześniejszego stanu wiedzy naukowej i technologicznej.

Użytkownicy Znaku Jakości otrzymują wraz z nagrodą certyfikat potwierdzający wyjątkową jakość swoich produktów i usług. Dla organizacji ze wszystkich sektorów i każdej wielkości - od przemysłu i handlu detalicznego po wymianę handlową i usługi - Znak Jakości otwiera drzwi dla globalnej społeczności jakości.

Austria Quality Seals to gwarancja najwyższej jakości.

Gwaracja lokalnej jakości

1. Krajowe Znaki Jakości

Austria Quality Seal Products

Austria Quality Seal jest znakiem rozpoznawczym, a dzięki ciągłemu monitorowaniu jakości gwarancją lokalnej jakości i produktów pochodzenia austriackiego.

W przypadku produktów, które nie są w całości wyprodukowane w Austrii, austriacki udział w wartości kosztów produktu końcowego (w tym koszty surowców, półproduktów, akcesoriów, know-how itp.) musi wynosić co najmniej 50 procent.

W odniesieniu do artykułów spożywczych austriacka pieczęć jakości zostanie przyznana, jeśli wszystkie etapy przetwarzania odbywają się w Austrii i jeśli surowce rolne określające wartość produktu są pochodzenia austriackiego. W przypadku przetworzonych produktów spożywczych zasadniczo dopuszczalny jest poziom tolerancji do jednej trzeciej dla surowców, które nie mogą być produkowane w Austrii.

Austrian Model Company
(„Österreichischer Musterbetrieb”)

Od 1992 roku Austria Quality Seal dla Austrian Model Company z własnymi kryteriami testowymi jest używany do identyfikacji wyjątkowych zakładów produkcyjnych.

Austria Quality Seal dla Austrian Model Companies jest przyznawany wszelkiego rodzaju placówkom biznesowym: praktykom medycznym, restauracjom, przedsiębiorstwom detalicznym lub komercyjnym, a także organizacjom oferującym opiekę pielęgniarską w domu, które mogą stać się częścią społeczności jakości, nabywając ten znak.

Oprócz innych modeli ciągłego doskonalenia jakości korporacyjnej (takich jak certyfikacja ISO i modele doskonałości biznesowej), organizacje noszące tę pieczęć wykazują przewagę konkurencyjną, zapewniając niezwykłe wyniki.

Austrian Model Company
(„Österreichischer Musterbetrieb”) –
Floor layer companies

Takie firmy mają możliwość udokumentowania jakości swoich usług dla swoich Klientów na podstawie Quality Guidelines for Floor Layer Companies z Austria Quality Seal for the Austrian Model Company. Otrzymując tak rozpoznawalną i dobrze znaną pieczęć jakości, firma ma możliwość wzmocnienia własnej pozycji rynkowej i komunikowania wysokiej jakości swoich usług stronom trzecim.

Głównymi punktami wytycznych dotyczących jakości są struktura organizacyjna, personel, zapewnienie jakości, a także przyjazność dla środowiska firmy. Przesyłając certyfikat OQA do Gildii Federalnej i Stanowej, można skorzystać z (tymczasowego) wsparcia.

Gwarancja jakości

2. Międzynarodowy Znak Jakości

Krajowe firmy wytwarzające produkty dowolnego pochodzenia, a także firmy posiadające zakłady produkcyjne za granicą mogą ubiegać się o Międzynarodowy Znak Jakości dla swoich produktów.

Ogólne Warunki Handlowe (dawniej „Regulamin”) OQA „Österreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualität” oraz istniejące wytyczne dotyczące jakości mają również zastosowanie do wszystkich produktów wytwarzanych za granicą, które konkurują celem uzyskania Międzynarodowego Znaku Jakości. Gwarantuje to, że Znak Jakości dla produktów wytwarzanych zarówno w Austrii, jak i za granicą jest uzyskiwany zgodnie z tymi samymi wytycznymi.

Akredytowane austriackie organy kontroli przeprowadzają badania i potwierdzają, że produkt wyprodukowany za granicą jest zgodny z austriackimi wytycznymi dotyczącymi jakości (przepisy ustawowe, wykonawcze itp.).

Austria Quality Seal dla usług

3. Branżowe Znaki Jakości

OQA Zertifizierungs-GmbH jest odpowiedzialna za obsługę Austrian Quality Seal w akredytowanym sektorze usług. Austrian Quality Seal jest przyznawany organizacjom i firmom, które zostały sprawdzone i certyfikowane przez niezależnych ekspertów OQA Zertifizierungs-GmbH na podstawie obowiązujących wytycznych dotyczących jakości. W trakcie oceny eksperci OQA wskażą czynniki sukcesu, a także potencjał do poprawy, które zagwarantują optymalizację struktur, procesów i procedur oraz poprawę jakości w świadczeniu usług dla wnioskodawcy.

OQA Zertifizierungs-GmbH jest spółką w 100% zależną od OQA „Österreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualität” i jest akredytowana zgodnie z ISO/IEC 17065 (numer identyfikacyjny PSID 0934) dzięki Akredytacji Austrii/Federalnego Ministerstwa Cyfryzacji i Gospodarki. Pełna lista akredytacji znajduje się tutaj. Do certyfikacji i przyznania Austrian Quality Seal stosuje się odpowiednie wytyczne i warunki dotyczące jakości.

Podstawowe wymagania
Spełnienie wymagań dla akredytowanych znaków jakości zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi jakości. Wytyczne dotyczące jakości są dostarczane bezpłatnie na życzenie.
Procedura
Po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego formularza wniosku o akredytowane znaki jakości, przedstawimy Państwu wycenę. Po zaakceptowaniu naszej propozycji określimy odpowiednią procedurę (w zależności od odpowiednich wytycznych jakościowych). Wyznaczymy eksperta, który będzie koordynował spotkanie w celu oceny na miejscu. Po dokonaniu oceny na miejscu otrzymasz kompleksowy raport. Po pomyślnej certyfikacji otrzymasz akredytowany przez państwo certyfikat oparty na ISO 17065 oraz prawo do korzystania z akredytowanego Austria Quality Seal. W celu utrzymania certyfikatu należy przeprowadzić roczną ocenę. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Informacje na temat uzyskania znaku jakości" oraz w odpowiednich wytycznych dotyczących jakości.
Koszty
Z przyjemnością przedstawimy Państwu szczegółową wycenę.

Masz pytania dotyczące znaków jakości dla poszczególnych sektorów?

Chętnie pomożemy!

Zespół

Mirosław Bienioszek

Prezes Zarządu / CEO Telefon:+48322266007

Zespół

Claudia Bienioszek

Dyrektor Customer Service Center Telefon:+48322266007 Komórka:+48517676569

Zespół

Ewelina Loska

Koordynatorka ds. Certyfikacji Branży Drzewnej i Administracji Telefon:+48322266007

Zespół

Sebastian Rychlik

Dyrektor sprzedaży i rozwoju Telefon:+48322266007 Komórka:+48575687860

Zespół

Tomasz Kruk

Menadżer sprzedaży usług certyfikacyjnych i szkoleniowych Telefon:+48322266007 Komórka:+48575687300

Zespół

Barbara Guzik

Koordynator ds. Szkoleń Telefon:+48322266007

Zespół

Sebastian Lukaszczyk

Kierownik ds. Kolejnictwa Telefon:+48322266007 Komórka:+48533449347

Zespół

Adam Krulisz

Kierownik Centrum Kompetencyjnego Raily Telefon:+48322266007 Komórka:+48575687600

Zespół

Anna Leśniak

Menadżer branży spożywczej Komórka:+48575687121

Zespół

Ewa Wasielewska

Koordynator ds. Szkoleń Komórka: +48 575 687 500

Zespół

Barbara Wróblewska

Koordynator ds. Certyfikacji i Szkoleń (CIS Cetification & Information Security Services Sp. z o.o.) Telefon:+48322162640 Komórka:+48516687791

Zespół

Michał Kubista

Auditor, Trener Telefon:+48322266007 Komórka:+48604531866

Zespół

Tomasz Rychły

Ekspert ds. Certyfikacji, Senior Auditor, Trener Telefon:+48322266007

Zespół

Sławomir Krysik

Networkpartner, Ekspert zewnętrzny ds. Branży Drzewnej CSR, Auditor, Trener Telefon:+48322266007

Zespół

dr inż. Lesław Gajda

Networkpartner, Ekspert zewnętrzny ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania, Auditor, Trener Telefon:+48322266007

Zespół

Natalia Danko

Networkpartner, Dyrektor LLC „Quality Ukraine”, Lead Auditor, Trainer Telefon:+380672004926

Zespół

Igor Plashchovyi

Networkpartner, Kierownik Działu Certyfikacji LLC „Quality Ukraine”, Lead Auditor Telefon:+380674032705

Zespół

Olga Glukhova

Networkpartner, Zastępca Dyrektora LLC „Quality Ukraine”, Lead Auditor Telefon:+380677677100

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie Ci pomożemy!

Napisz do nas!

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?