Współpraca z Uczelniami Wyższymi w Polsce - Quality Austria Polska

Promujemy Zintegrowane Systemy Zarządzania

Współpraca z Uczelniami Wyższymi w Polsce

Quality Austria - Polska Sp. z o.o. aktywnie wspiera swoim działaniem rozwój kierunków studiów na Wydziałach Zarządzania Jakością i wszelkiego rodzaju przedsięwzięć adresowanych do młodego pokolenia wchodzącego na rynek pracy. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi Uczelniami Wyższymi na terenie południowej Polski, takimi jak: Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, organizując szkolenia, studia podyplomowe, zajęcia dla członków klubów MBA oraz uczestnicząc w sympozjach i międzynarodowych konferencjach.

Deklarujemy swobodną wymianę poglądów i doświadczeń, działając jednocześnie w ramach uczciwych, odpowiedzialnych i dopuszczalnych praktyk odnoszących się do praw własności intelektualnej.

Deklarujemy zamiar współpracy w zakresie prowadzenia szkoleń dla studentów, promowania wartości wynikających z certyfikacji systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem informacji, zarządzania ryzykiem, zarządzania ciągłością działania, odpowiedzialności społecznej biznesu we wszystkich obszarach gospodarki, oraz innych projektów w obszarach szkoleniowych i certyfikacyjnych.

Quality Austria w Polsce współpracuje również z Biurami Karier, publikując ogłoszenia o pracy dla absolwentów różnych kierunków studiów. Oferty pracy znajdziesz na tablicach ogłoszeń takich Uczelni, jak: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Chorzowie, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Politechnika Śląska w Gliwicach.

Rzut oka na aktualne tematy

Wideo

W swojej prezentacji „Quality 2030 – zintegrowane podejście do organizacji” Wyciślik - Kupicha przedstawiła najważniejsze trendy rynkowe, takie jak: Prostota: konieczne jest dążenie do intuicyjnej obsługi; Zrównoważony rozwój: Europa miejscem pozyskiwania surowców, odzyskiwania i recyclingu materiałów w możliwie najwyższym standardzie jakości; Poczucie celu: firmy muszą żyć według swoich wartości; Digitalizacja: algorytmy mogą podejmować decyzje; Certyfikacja: konsumenci chcą niezależnych weryfikacji; Indywidualizacja: gromadzenie danych będzie nadal rosło; Standaryzacja: produkty muszą być szybko wprowadzane na rynek; Zwinność: likwidacja hierarchicznych i biurokratycznych struktur organizacyjnych. Sesja plenarna, której prowadzącym był dr hab. Inż. Piotr Łebkowski zakończyła się uznaniem prezentowanych tematów na wysokim poziomie merytorycznym. Gratulujemy wszystkim porywających wystąpień!

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie Ci pomożemy!

Napisz do nas!

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?