Transport - Quality Austria Polska

Portfolio produktów

Transport

EN 13816

Operatorzy w publicznym transporcie pasażerskim (PPT) świadczą swoje usługi bezpośrednio na rzecz klienta. Dlatego jakość usług postrzegana przez klienta będzie miała znaczący wpływ na wybór dostawcy.

EN 13816 jest normą potwierdzającą zdolność jakościową przewoźników w publicznym ruchu pasażerskim, która obowiązuje w całej Europie. Służy jako wytyczna do definiowania i pomiaru jakości usług w umowach dla nabywców i dostawców usług PPT.

Normy Europejskie ustanawiają definicję i specyfikację celów i zadań oraz pomiar jakości usług świadczonych w publicznym transporcie pasażerskim (PPT) i zawierają sugestie dotyczące wyboru odpowiednich technik pomiarowych.

W normie EN 13816 jakość jest oceniana jako stopień zadowolenia klienta. W tym zakresie zadowolenie klienta jest rozumiane jako stopień zgodności między oczekiwaną i wymaganą przez klienta wydajnością a usługami świadczonymi przez dostawcę usług transportowych.

Integracja normy EN 13816 z systemem zarządzania jakością lub zintegrowanym systemem zarządzania doprowadzi do powstania ciągłego i jednolitego systemu. Pomaga to zmniejszyć zakres dokumentacji w porównaniu z pojedynczymi systemami. Ponadto zgodność z normą EN 13816 wspiera firmę w wykorzystywaniu zasobów w tak dobrze ukierunkowany sposób, że życzenia klienta mogą zostać spełnione, a tym samym doprowadzą do dodatkowego zadowolenia klienta oraz proporcjonalnego wzrostu wielkości sprzedaży.

Poziom bezpieczeństwa kolei

Poziom bezpieczeństwa kolei w Unii Europejskiej jest na ogół bardzo wysoki.

System certyfikacji zgodności oraz system certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem kolei zgodnie z art. 9 dyrektywy UE 2016/798 (2004/49)

Zgodnie z dyrektywą UE 2016/798 (2004/49) - Art. 10 i 11 - wymagana jest zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z art. 9.

W Austrii certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem kolei przez organ upoważniony zgodnie z krajową ustawą o akredytacji (Akkreditierungsgesetz (AkkG)), a także wydanie certyfikatu jest dodatkowo wymagane zgodnie z § 39c ustawy o kolejach.

W tym kontekście należy wykazać zgodność z wymogami dotyczącymi zatwierdzenia certyfikatu bezpieczeństwa i/lub zatwierdzenia bezpieczeństwa, które są określone w przepisach UE. Po wydaniu certyfikatu bezpieczeństwa przez organy publiczne rejestracja jest certyfikowana. Certyfikat będzie ważny przez 5 lat.

EN 15085-2: Certyfikacja spawania pojazdów kolejowych

Mające zastosowanie przewodniki ERA (ERA = Europejska Agencja Kolejowa) wymagają wykazania zgodności z wymaganiami zgodnie z niniejszą normą techniczną podczas spełniania wymagań dotyczących utrzymania i produkcji. Uwzględniono również wymagania norm DIN 27201-6 i DIN 3834-2.

System Certyfikacji Podmiotów Odpowiedzialnych za Utrzymanie (ECM)

Jest to wymagana norma bezpieczeństwa i jakości dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM) wagonów towarowych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 445/2011 (nadal obowiązującym do 15 czerwca 2022 r.), które po pomyślnej certyfikacji otrzymają certyfikat ECM.

Nowość: Od 16 czerwca 2022 r. lub w przypadku nowych wniosków będą obowiązywały kryteria rozporządzenia UE 2019/779.

Niniejsze rozporządzenie określa wymogi mające zastosowanie do każdego podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów na mocy dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei (UE) 2016/798 (w tym wszystkich pojazdów szynowych, od kolejowego pojazdu trakcyjnego po wagon silnikowy, pociąg pasażerski, pociąg towarowy, drogowe pojazdy szynowe ...).

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (ECM) zapewnia utrzymanie bezpieczeństwa pojazdów, które utrzymuje za pośrednictwem certyfikowanego systemu obsługi technicznej. W ramach swojej odpowiedzialności posiadacze pojazdów muszą określić niezbędne środki utrzymania pojazdów i albo podjąć te środki samodzielnie, albo zlecić warsztaty obsługi technicznej z certyfikatem ECM.

Certyfikaty ECM są ważne przez 5 lat, jeśli przeprowadzane są coroczne audity nadzoru.

Kształcenie i szkolenie w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem kolei

Firmy mają możliwość zapewnienia swoim pracownikom dalszych szkoleń z zakresu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Kolei. W Austrii, kurs „Systemy zarządzania bezpieczeństwem kolei” zapewnia dogłębną edukację w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/762 i nowym rozporządzeniem w sprawie ECM 2019/779 oraz przedstawia przegląd kluczowych elementów prawa kolejowego, z uwzględnieniem przepisów krajowych opartych na dyrektywie (UE) 2016/798 i powiązanym 4. pakiecie kolejowym.

Po szkoleniu uczestnicy będą mogli wdrożyć wymagania czwartego pakietu kolejowego we własnych firmach. Po pomyślnym przystąpieniu do egzaminu uczestnicy otrzymują imienny certyfikat. Uwaga: Językiem roboczym otwartego kursu szkoleniowego jest język niemiecki. Aby uzyskać więcej informacji, napisz e-mail lub skorzystaj z oferty szkoleniowej w tym zakresie w Polsce (poniżej szkolenia oznaczone polską flagą).

Oszczędzaj do

-20%

Oszczędzaj pieniądze!

System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

Nasi eksperci

Bezstronny. Kompetentny. Godny zaufania.

Zespół

Adam Krulisz

Kierownik Centrum Kompetencyjnego Raily Telefon:+48322266007 Komórka:+48575687600

Zespół

Tomasz Kruk

Menadżer sprzedaży usług certyfikacyjnych i szkoleniowych Telefon:+48322266007 Komórka:+48575687300

Zespół

Sebastian Lukaszczyk

Kierownik ds. Kolejnictwa Telefon:+48322266007 Komórka:+48533449347

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?