Dofinansowanie szkoleń - Quality Austria Polska

Pomoc finansowa na dalsze kształcenie i szkolenia

Poprowadzimy Cię przez dżunglę opcji finansowania

Pomoc finansowa na dalsze kształcenie i szkolenie może zostać przyznana:

 • Osobom

 • Firmom

Szkolenia qualityaustria mogą być finansowane przez odpowiednie Publiczne Służby Zatrudnienia w Polsce (takie jak Urzędy Pracy). To od Ciebie / Twojej firmy zależy, z jakiego rodzaju pomocy finansowej chciałbyś skorzystać. Z przyjemnością pomożemy w znalezieniu najbardziej odpowiedniej opcji finansowania – od złożenia wniosku do przedłożenia niezbędnego dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu.

Skontaktuj się z nami:

office@qualityaustria.com.pl
+48 32 226 60 07

Twoja droga do pozyskania dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

1. Składanie wniosku

Chętnie wesprzemy, udostępniając formularze zgłoszeniowe.

2. Rozpatrzenie wniosku

Zostanie to wykonane przez właściwy siedzibie firmy Urząd Pracy.

3. Rezerwacja i udział w dalszych programach edukacyjnych i szkoleniowych oraz uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa / certyfikatu

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia / egzaminu (wraz z kartą czasu pracy).

4. Przekazanie potwierdzenia uczestnictwa Urzędowi Pracy

Z przyjemnością pomożemy w dostarczeniu potwierdzenia uczestnictwa lub certyfikatu do właściwego Urzędu Pracy.

5. Otrzymanie dofinansowania

Uwaga: W zależności od Urzędu Pracy właściwego dla siedziby firmy, środki zostaną przekazane na konto bankowe firmy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pomoc finansowa dla osób fizycznych

Istnieje kilka opcji finansowania dla osób fizycznych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!

Pomoc finansowa dla przedsiębiorstw

Istnieje kilka opcji finansowania dla firm. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!

Finansowanie projektów

Istnieje kilka możliwości finansowania projektów. Dowiedz się więcej w Internecie lub skontaktuj się z nami!

Praktyczna wskazówka

 • Prosimy o uważne zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi pomocy finansowej.
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego.
 • W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
 • O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może starać się każda jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także każda osoba fizyczna, jeśli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma tu znaczenia rodzaj umowy o pracę, ani wymiar czasu pracy.

Pracodawca może przeznaczyć otrzymane środki m.in. na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych

Priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 roku - tzw. Podstawowa pula środków KFS to:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowo zatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50. roku życia
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30. roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami

Źródła informacji o finansowaniu pomocy

Quality Austria na liście Ö-Cert

Ö-Cert

Departament Szkoleń i Certyfikacji Osób Quality Austria – jako wysokiej jakości dostawca usług w dziedzinie edukacji dorosłych – jest wymieniony na liście Ö-Cert. Dla naszych uczestników oznacza to – oprócz dowodu jakości – łatwy dostęp do pomocy finansowej specyficznej dla poszczególnych krajów związkowych w całej Austrii.

Nasze portfolio produktów

Która grupa produktów Cię interesuje?

Zintegrowany System Zarządzania

Organizacje coraz częściej stawiają na integrację.

Dowiedz się więcej

Środowisko i Energia

Promowanie ciągłej poprawy efektywności środowiskowej.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy wzmacnia organizacje.

Dowiedz się więcej

Budownictwo i konstrukcje

Zarządzanie jakością jest absolutną koniecznością w branży budowlanej.

Dowiedz się więcej

Administracja publiczna

Strategiczny czynnik sukcesu administracji publicznej.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo żywności

Globalne rynki i złożone produkty wymagają bezpieczeństwa przy pomocy standardów.

Dowiedz się więcej

Zdrowie, usługi socjalne i turystyka zdrowotna

Dynamiczny sektor zdrowia potrzebuje działających systemów.

Dowiedz się więcej

Ryzyko, bezpieczeństwo i zgodność

Przewidywanie zbiegu okoliczności dzięki systematycznemu podejściu.

Dowiedz się więcej

Wyroby medyczne

Wysoki stopień innowacyjności wymaga kreatywnych strategii wdrożeniowych.

Dowiedz się więcej

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Odpowiedzialność społeczna jako sprawa globalna.

Dowiedz się więcej

Doskonałość (EFQM)

Dostarczanie wyjątkowych rezultatów w perspektywie długoterminowej.

Dowiedz się więcej

Produkty szyte na miarę dla wybranych branż

Wsparcie ze strony niestandardowych systemów zarządzania.

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie Ci pomożemy!

Napisz do nas!

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?