Międzynarodowy Program Szkoleń - Quality Austria Polska

Trenuj dla swojego sukcesu

Międzynarodowy program szkoleniowy

Oferujemy różnorodne programy szkoleniowe, certyfikację osób i kursy online w różnych dziedzinach. Kursy szkoleniowe zawarte w niniejszej broszurze są oferowane w języku angielskim jako szkolenia zamknięte na żądanie, a częściowo jako szkolenia otwarte za pośrednictwem wybranych partnerów.

Międzynarodowy Program Szkoleń (Angielski)

Dookoła świata

Współpraca międzynarodowa

Poprzez regionalne zarządzanie, własne biura i wyłącznych partnerów licencyjnych, Quality Austria jest reprezentowana lokalnie przez kompetentne osoby w Europie Wschodniej i Południowej, Afryce Północnej, Azji, Ameryce Południowej i Środkowej.

DO NASZEJ MIĘDZYNARODOWEJ SIECI PARTNERÓW

Fragment

Nasza oferta

NOWOŚĆ! Seminarium online: ISO 22000 i FSSC 22000 – Podstawy i pomyślne wdrożenie wymagań w praktyce
Przegląd: ISO 22000 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i jest ogólnoświatową zharmonizowaną normą dla firm w całym łańcuchu dostaw żywności. W trakcie tego seminarium niezbędne środki do spełnienia wymagań normy są przekazywane w sposób zorientowany na praktykę i wyjaśniane są indywidualne cele dla udanego i skutecznego wdrożenia. Ponadto zostanie pokazane, w jaki sposób można ulepszyć i utrzymać system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z ISO 22000 lub FSSC 22000.
Wymagania wstępne: Wymagana jest podstawowa znajomość wymagań dotyczących personelu i higieny przemysłowej, a także podstawowa znajomość HACCP. Udział w serii kursów Hygiene Management (HM) i Quality Management for Food Safety (LM) jest zalecany, ale nie wymagany.
Grupa docelowa: ISO 22000/FSSC 22000 Przedstawiciele lub członkowie zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, przedstawiciele ds. jakości i wszyscy pracownicy, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i legalność produktów, w szczególności pracownicy działów zakupu, zapewnienia jakości, inżynierii i produkcji.
Program:
 • ISO 22000/FSSC 22000: tło, rozwój, cele
 • Podstawy prawa żywnościowego
 • Wymagania ISO 22000 + ISO/TS 22002-1 i ich praktyczne wdrożenie
 • Przygotowanie auditu certyfikacyjnego, procedury i oceny
 • Ciągłe doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Ćwiczenia praktyczne i wymiana doświadczeń

Data:
Cena: € 1,230.00 / na uczestnika (bez VAT)
Jesteś zainteresowany? Prosimy o kontakt z office@qualityaustria.com.pl.
Wyślij e-mail
NOWOŚĆ! Seminarium online: Krytycznie zbadaj i zoptymalizuj systemy HACCP
Przegląd: Skuteczne wdrożenie systemu samokontroli zgodnie z HACCP oraz sumienne szkolenie pracowników uczestniczących w zespołach HACCP jest wymagane nie tylko przez prawo, ale także przez liczne standardy bezpieczeństwa żywności. W trakcie tego seminarium przekazywana jest niezbędna podstawowa wiedza teoretyczna, a uczestnicy są zachęcani do krytycznej analizy i optymalizacji już istniejącego systemu specyficznego dla firmy. Oprócz najnowszych odkryć naukowych i zmian w prawodawstwie przy dalszym rozwijaniu systemu HACCP należy wziąć pod uwagę wszystkie zmiany wewnętrzne, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo produktów.
Wymagania wstępne: Brak
Grupa docelowa: Członkowie zespołu HACCP i wszyscy pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i legalność produktów, w szczególności pracownicy pracujący w obszarach zakupu, zapewniania jakości, inżynierii i produkcji.
Program:
 • HACCP zgodnie z podstawami Kodeksu Żywnościowego
 • Krytyczna analiza wewnętrznej koncepcji HACCP i wyprowadzenie niezbędnych środków poprawy
 • Wymogi dotyczące koncepcji HACCP z punktu widzenia władz ustawodawczych i odpowiednich norm bezpieczeństwa żywności
 • Weryfikacja koncepcji HACCP – Jak skuteczny jest system?
 • Motywacja pracowników i podnoszenie świadomości – Jak odnieść sukces w utrzymaniu systemu?

Data:
Cena: € 684.00 / na uczestnika (bez VAT)
Jesteś zainteresowany? Prosimy o kontakt z office@qualityaustria.com.pl.
Wyślij e-mail
Przedstawiciel ds. Zarządzania Jakością Blended Learning – Compact
Nasz kurs Blended Learning składa się z części e-learningowej i dnia warsztatów twarzą w twarz. Podczas tego kursu zgromadzisz wiedzę w 7 modułach online, wypełnisz test wiedzy na końcu każdego modułu i zastosujesz to, czego się nauczyłeś, rozwiązując interaktywne ćwiczenia. Kurs kończy się dniem warsztatów twarzą w twarz, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję omówić opracowane ćwiczenia wspólnie z trenerem, zadać pytania i sprawdzić, czego się nauczyli, przystępując do testu wielokrotnego wyboru.
Jesteś zainteresowany? W celu uzyskania dalszych informacji, takich jak procedura, program i cena, prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z office@qualityaustria.com.pl.
Zarejestruj się
Przedstawiciel i Auditor Wewnętrzny ds. Zarządzania Jakością Kurs – Compact

Jeden kurs, dwa certyfikaty! W ciągu zaledwie pięciu dni uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat zarządzania jakością i najważniejszych narzędzi zapewnienia jakości w swojej dziedzinie. Ponadto poznają podstawy przeprowadzania auditów wewnętrznych, treść ISO 19011 oraz podstawowe zasady auditu.
Jesteś zainteresowany? W celu uzyskania dalszych informacji, takich jak procedura, treść i cena, prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z office@qualityaustria.com.pl.
Zarejestruj się
Przedstawiciel ds. Zarządzania Jakością Kompletny kurs
Ten kurs uczy specjalistycznych umiejętności niezbędnych do zakwalifikowania się jako przedstawiciel ds. zarządzania jakością w skondensowanej formie. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia i dalszego rozwoju systemu zarządzania jakością opartego na standardowych wymaganiach (seria ISO 9000 w połączeniu z innymi specyfikacjami i normami, a także wymaganiami prawnymi).
Zarejestruj się
Cykl kursów Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym
Cykl kursów obejmuje szkolenie dla Przedstawiciela ds. Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym i Managera Systemów Jakości w Przemyśle Motoryzacyjnym.
Praktycznie na życzenie! Więcej informacji można znaleźć w tym pliku PDF.
Jesteś zainteresowany? W celu uzyskania dalszych informacji, takich jak procedura i cena, prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z office@qualityaustria.com.pl.
Zarejestruj się
Cykl kursów Auditor
Kurs uczy uczestników najważniejszych wymagań, zasad i standardów, metod przygotowywania, wykonywania i tworzenia raportów z auditu oraz technik komunikacji do prowadzenia dyskusji i obiektywnego przedstawiania wyników auditu.
Zarejestruj się
Cykl kursów Auditor ds. Motoryzacji
Auditorzy ds. Motoryzacji IATF 16949:2016 opanowali wymagania przepisów i wolumenów branżowych (np. ISO 9001, IATF 16949, QS 9000 Core Tools, wolumeny VDA) i są w stanie przeprowadzać audity w sposób procesowy i zorientowany na ryzyko. Obejmuje to między innymi właściwe zastosowanie „modelu żółwia” i sposób myślenia oparty na ryzyku.
Praktycznie na życzenie! Więcej informacji można znaleźć w tym pliku PDF.
Jesteś zainteresowany? W celu uzyskania dalszych informacji, takich jak procedura i cena, prosimy o kontakt z office@qualityaustria.com.pl.
Zarejestruj się
Cykl kursów Auditor Wewnętrzny ds. Motoryzacji – Compact
W tym kompaktowym kursie uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę w zakresie przeprowadzania auditów wewnętrznych. Absolwenci kursu posiadają podstawową wiedzę na temat prowadzenia auditów wewnętrznych w podobszarach swoich firm i mogą wykorzystać tę wiedzę i umiejętności do auditu (audit pierwszej strony) własnej organizacji. Znają również podstawy norm ISO 19011, ISO 9001 i IATF 16949, i mają podstawową wiedzę na temat podstawowych narzędzi motoryzacyjnych.
Praktycznie na życzenie! Więcej informacji można znaleźć w tym pliku PDF.
Jesteś zainteresowany? W celu uzyskania dalszych informacji, takich jak procedura i cena, prosimy o kontakt z office@qualityaustria.com.pl.
Wyślij e-mail
Cykl kursów Technika Jakości w Przemyśle Motoryzacyjnym
Cykl kursów obejmuje szkolenia dla operatorów jakości w przemyśle motoryzacyjnym i asystentów jakości w przemyśle motoryzacyjnym.
Uwaga: Części szkolenia „Technika jakości w przemyśle motoryzacyjnym” można zaliczyć do serii kursów „Zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym” (PDF).Praktycznie na życzenie! Więcej informacji można znaleźć w tym pliku PDF.
Jesteś zainteresowany? W celu uzyskania dalszych informacji, takich jak procedura i cena, prosimy o kontakt z office@qualityaustria.com.pl
Zarejestruj się
Seminarium Automotive Core Tools
Ten kurs zapewnia uczestnikom przegląd podstawowych narzędzi motoryzacyjnych, które muszą być stosowane przez dostawców i ich pracowników podczas całego cyklu życia produktu.
Praktycznie na życzenie! Więcej informacji można znaleźć w tym pliku PDF.
Jesteś zainteresowany? W celu uzyskania dalszych informacji, takich jak procedura i cena, prosimy o kontakt z office@qualityaustria.com.pl.
Wyślij e-mail
Seminarium Wybór dostawców / Rozwój dostawców (Motoryzacja)
W oparciu o treść IATF 16949 wymagania nałożone na organizacje / dostawców zostaną szczegółowo omówione. W szczególności nacisk kładziony jest na ryzyko, procedury selekcji, projektowanie umów, pobieranie próbek akceptacji procesu, bieżące monitorowanie i rozwój dostawców. Uczestnicy uczą się, jak przygotować odpowiednie umowy z dostawcami i jak przeprowadzić akceptację procesu.
Praktycznie na życzenie! Więcej informacji można znaleźć w tym pliku PDF.
Jesteś zainteresowany? W celu uzyskania dalszych informacji, takich jak procedura i cena, prosimy o kontakt z office@qualityaustria.com.pl.
Wyślij e-mail
Kurs Manager ds. Jakości Laboratoriów i Asesor Laboratoryjny
Szkolenie qualityaustria dla managerów jakości laboratoriów i asesorów jest akceptowane jako zharmonizowany schemat przez EOQ. Ponad 500 specjalistów laboratoryjnych zostało przeszkolonych z 22 różnych krajów na całym świecie. Szkolenie obejmuje cenne tematy dla akredytowanych lub przyszłych akredytowanych laboratoriów, takie jak szacowanie niepewności, walidacja metod, testowanie biegłości, kalibracja i zarządzanie ryzykiem, a także metody i narzędzia auditu. Więcej informacji można znaleźć w naszej ulotce.
Jesteś zainteresowany? W celu uzyskania dalszych informacji, takich jak procedura, program i cena, prosimy o kontakt z office@qualityaustria.com.pl.
Zarejestruj się
Kurs odświeżąjący dla Managerów ds. Jakości Laboratoriów i Asesora Laboratoryjnego - Refresher
Publikacja nowej wersji ISO/IEC 17025:2017 jest napędzana zmianami technologicznymi i ogólnym rozwojem podejść i struktury systemu zarządzania jakością (QMS). W naszym kursie odświeżającym poznasz podejście procesowe i wymagania procesowe ISO 9001, ISO 17025 i ISO 15189. Więcej informacji można znaleźć w naszej ulotce.
Jesteś zainteresowany? W celu uzyskania dalszych informacji, takich jak procedura, treść i cena, prosimy o kontakt z office@qualityaustria.com.pl.
Zarejestruj się
Webinary

Interaktywny, aktualny, praktyczny Webinaria to interaktywne seminaria online na żywo. Profesjonalny mówca jest obecny za pomocą obrazu i dźwięku, podczas gdy uczestnicy mogą komunikować się z mówcą lub zadawać pytania w polu czatu. Możesz wziąć udział z dowolnego miejsca (np. korzystając z komputera w miejscu pracy, notebooka w parku, telefonu komórkowego lub tabletu w domu). I nie potrzebujesz specjalnego oprogramowania, tylko aktualnej przeglądarki internetowej.

Wiedza to tylko jedno >>kliknięcie stąd

To jest fragment. Więcej szkoleń z zakresu środowiska, energii, bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej itp. znajdziesz w naszym programie.

Twój kompetentny partner w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Przegląd usług

Nasza szeroka gama produktów w zakresie certyfikacji systemów i produktów, a także szkoleń i certyfikacji osób jest stale poszerzana, aby sprostać Twoim specyficznym potrzebom.

Uzyskaj przegląd naszych usług i produktów, i skontaktuj się z nami - z niecierpliwością czekamy, aby być Twoim kompetentnym i niezawodnym partnerem.

Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie Ci pomożemy!

Napisz do nas!

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?