BRCGS Food, Packaging, Storage & Distribution (Żywność, Pakowanie, Przechowywanie i Dystrybucja) - Quality Austria Polska

Bezpieczeństwo żywności

BRCGS Food, Packaging, Storage & Distribution (Żywność, Pakowanie, Przechowywanie i Dystrybucja)

Motywacja i korzyści

Globalny standard opakowań i materiałów opakowaniowych stawia kontrolę higieny i bezpieczeństwa produktów dla producentów materiałów opakowaniowych w centrum zainteresowania i został pierwotnie opublikowany przez British Retail Consortium (BRC) we współpracy z Institute of Packaging (IoP).

Standard zapewnia międzynarodowe ramy dla wszystkich rodzajów producentów opakowań, aby pomóc im w produkcji bezpiecznych materiałów opakowaniowych i zarządzaniu jakością produktu w celu spełnienia wymagań klientów. Certyfikacja zgodnie z normą jest uznawana przez wielu właścicieli marek, sprzedawców detalicznych, firmy gastronomiczne i producentów na całym świecie przy ocenie możliwości ich dostawców.

Standard został opracowany w celu określenia kryteriów bezpieczeństwa produktu, jakości i pracy, które muszą obowiązywać w organizacji produkującej opakowania, aby mogła ona wypełnić swoje zobowiązania w zakresie zgodności z prawem i ochrony konsumenta. Format ma na celu umożliwienie oceny siedziby firmy, systemów operacyjnych i procedur pod kątem wymagań normy przez kompetentną stronę trzecią - jednostkę certyfikującą.

Cele

Przyjęcie Standardu prowadzi do szeregu korzyści:

 • uznanie na arenie międzynarodowej, benchmarking przez GFSI
 • zapewnia jeden standard i protokół, który reguluje akredytowany audit przeprowadzany przez zewnętrzne jednostki certyfikujące, umożliwiając wiarygodną, niezależną ocenę systemów bezpieczeństwa i jakości produktów firmy
 • wymienienie w publicznie dostępnym BRC Global Standards Directory
 • uznanie osiągnięć i wykorzystanie logo w celach marketingowych
 • jest kompleksowy w zakresie (jakość, legalność i bezpieczeństwo produktów)
 • odnosi się do części wymogów prawnych producenta/dostawcy opakowań, pakującego/napełniającego i sprzedawcy detalicznego
 • umożliwia firmom zapewnienie, że ich dostawcy przestrzegają dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa produktów
 • zapewnia ramy dla rozwoju systemów zarządzania jakością i higieną w przedsiębiorstwach, zachęcając do ciągłego doskonalenia, redukcji odpadów i zwiększenia wydajności
 • zapewnia szereg opcji kontroli, w tym zapowiedziane i niezapowiedziane programy kontroli
 • część programu oferującego szereg szkoleń, edukacji i wsparcia technicznego
Grupa docelowa

Standard określa wymagania dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych do zastosowań spożywczych i niespożywczych.

Ma on również zastosowanie do wcześniejszych operacji (np. produkcja materiałów opakowaniowych do konwersji lub druku); operacje, które dostarczają materiały opakowaniowe z magazynu, w przypadku gdy następuje dodatkowe przetwarzanie lub przepakowywanie produktu; producenci opakowań, którzy produkują również towary jednorazowego użytku konsumpcyjnego, które mają kontakt z żywnością (np. jednorazowe plastikowe kubki do picia, folia aluminiowa) oraz produkują i dostarczają inne materiały, które są nieprzetworzone lub częściowo przetworzone i używane lub włączone (np. powłoki i kleje), jeżeli jest to oparte na analizie ryzyka i wzajemnie uzgodnione między zaangażowanymi podmiotami.

Standard nie ma zastosowania do opakowań lub materiałów, które nie są poddawane żadnemu procesowi w kontrolowanym miejscu, ani do działań związanych ze sprzedażą hurtową, importem, dystrybucją lub przechowywaniem poza bezpośrednią kontrolą firmy.

Kryteria

Opracowanie zagadnienia 6 nastąpiło po przeprowadzeniu szerokich konsultacji w celu zrozumienia wymagań zainteresowanych stron. Dokonano również przeglądu pojawiających się problemów w przemyśle opakowaniowym i branżach, które zaopatruje.

Istnieją trzy kategorie niezgodności: krytyczne, główne i mniejsze. Audit ma na celu przedstawienie prawdziwego obrazu stopnia zgodności miejsca prowadzenia działalności. Specyfiką światowego standardu jest to, że firma otrzyma plan działania. Wszystkie niezgodności będą musiały zostać wyeliminowane w ciągu 28 dni. Jeśli wynik auditu jest dobry, następny audit odbędzie się za 12 miesięcy. W przypadku stwierdzenia określonej liczby niezgodności, następny audit odbędzie się za sześć miesięcy. Organizacje zostaną poddane przeglądowi pod kątem wdrożenia wymagań podobnych do ISO 9000, zarządzania zagrożeniami i ryzykiem, systemu zarządzania technicznego, środowiska pracy, kontroli zanieczyszczeń i higieny personelu.

Akredytacja i rejestracja

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH posiada akredytację BMDW zgodnie z normą ÖNORM EN ISO/TS 17065 do certyfikacji na podstawie BRC od lutego 2006 r. i dlatego jest zatwierdzona jako austriacka jednostka certyfikująca przez British Retail Consortium BRC.

Inne powiązane standardy

ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC – Global Markets Programme, IFS PACsecure, EN 15593, EN ISO 15378, FEFCO GMP

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?