Budownictwo i konstrukcje - Quality Austria Polska

Portfolio produktów

Budownictwo i konstrukcje

Zarządzanie jakością w budownictwie

Tymczasem zarządzanie jakością stało się absolutną koniecznością w budownictwie. Systemy zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz systemy BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy), takie jak ISO 45001 i SCC, są w pełni stosowane. Niemal wszystkie średnie firmy budowlane, a przede wszystkim duże firmy działające w branży budowlanej, wprowadziły już system zarządzania jakością i obecnie podejmują działania na rzecz rozwoju tego systemu w kierunku zintegrowanych systemów zarządzania, poprzez uzupełnienie go o wymagania z zakresu zarządzania ryzykiem (ISO 31000 lub ÖNORM D 4901), zarządzania zgodnością (ISO 37301) oraz zarządzania antykorupcyjnego (ISO 37001).

Zarządzanie jakością w budownictwie stało się jedną z najbardziej udanych strategii utrzymania sukcesu ekonomicznego na rynku, mimo że wymagania stale rosną. Coraz więcej właścicieli budynków zdaje sobie sprawę zarówno z możliwości, jak i odpowiedzialności za domaganie się i zapewnienie zdolności jakościowych przez firmy, którym powierzają obsługę projektów budowlanych. Na przykład, od firm wykonawczych, podwykonawców, profesjonalistów oraz biur planistycznych i architektonicznych coraz częściej wymaga się nie tylko udowodnienia swoich kreatywnych osiągnięć, ale przede wszystkim umiejętności systemowych, organizacyjnych i przedsiębiorczych. Certyfikat wydany przez Quality Austria jest jednym z najlepszych sposobów, aby tego dokonać.

Sytuacja zamówień staje się coraz trudniejsza, a fakt, że ceny maleją, również zmniejsza przychody. W związku z tym firmy wykonawcze nie mogą sobie pozwolić na eliminowanie szkód objętych gwarancją i wad wykonania (często powtarzających się awarii) po zakończeniu inwestycji. Jak pokazują statystyki szkód powstałych podczas budowy, średnie koszty awarii wynoszą 6-8% kosztów produkcji i tym samym często pochłaniają cały przychód w wielu firmach. W budownictwie jakość oznacza sumę usług świadczonych przez wszystkie osoby zaangażowane w projekt budowlany. Z reguły odpowiedzialność za projektowanie, realizację i tworzenie wartości spoczywa na różnych stronach (właściciel budynku, architekt, planista, wykonawcy budowlani, podwykonawcy, producenci i handel materiałami budowlanymi).

Ważne korzyści wynikające z systemów zarządzania jakością w budownictwie
  • Wady wykonania zostaną zmniejszone.
  • Zapobieganie powtarzającym się awariom (które mogą być popełniane na innych placach budowy lub przez innych pracowników).
  • Ilość przeróbek niezbędnych podczas budowy zostanie zmniejszona.
  • Problemy we współdziałaniu z klientami, planistami, podwykonawcami, dostawcami, władzami publicznymi itp. zostaną zmniejszone.
  • Przejrzyste i stałe systemy archiwizacji oraz ustandaryzowane formularze (w niewielkiej liczbie) pomagają systematycznie dostarczać dowody i ważne dokumenty (często wiele lat później). Dzięki temu wykazanie należytej staranności w kwestiach odpowiedzialności będzie łatwiejsze i przyspieszone.

Oszczędzaj do

-20%

Oszczędzaj pieniądze!

System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

Nasi eksperci

Bezstronny. Kompetentny. Godny zaufania.

Zespół

Tomasz Kruk

Menadżer sprzedaży usług certyfikacyjnych i szkoleniowych Telefon:+48322266007 Komórka:+48575687300

Zespół

Barbara Guzik

Koordynator ds. Szkoleń Telefon:+48322266007

Zespół

Claudia Bienioszek

Dyrektor Customer Service Center Telefon:+48322266007 Komórka:+48517676569

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?