Ryzyko, bezpieczeństwo i zgodność - Quality Austria Polska

Portfolio produktów

Ryzyko, bezpieczeństwo i zgodność

Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem

Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem oznacza systematyczne podejście do przewidywania nieoczekiwanych okoliczności. Dobrze ukierunkowana i systematyczna prewencja jest najlepszą ochroną dla firmy w celu uniknięcia szkód wyrządzonych firmie i zwiększenia szansy na osiągnięcie wyższych zysków. Różnice społeczne w dużych obszarach gospodarczych, a także globalizacja przestępczości pociągają za sobą ryzyko dla każdej firmy. Ochrona własnej organizacji i całego łańcucha dostaw przed incydentami o poważnych konsekwencjach jest często zaniedbywana. Głównym wyzwaniem dla kierownictwa każdej organizacji jest znalezienie odpowiedzi i rozwiązań dla tych zagrożeń.

Dobrze ukierunkowana i systematyczna prewencja to najlepsza ochrona firmy przed szkodami. Systemy zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem (Business Continuity Management – BCM) to systemy zarządzania mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa firmy. Zintegrowane podejścia do zarządzania zgodne z klasycznymi systemami zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, OHSAS itp., stanowią podstawę dla cyklu kursów, które mają na celu skupienie się na metodach i narzędziach operacyjnych podczas przekazywania wiedzy.

Cykl kursów

Cykl kursów Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie ciągłością działania opiera się na zintegrowanym podejściu do zarządzania i przekazuje w sposób ciągły kompetencje metodologiczne i kompetencje do wdrożenia.

Cykl kursów Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie ciągłością działania (BCM) jest skonstruowany w taki sposób, że operacyjna część systemu zarządzania w połączeniu ze standardami i przepisami znajduje się w centrum zainteresowania. Ponadto omawiane narzędzia zorientowane na praktykę i sprawdzone w znacznym stopniu przyczyniają się do udowodnienia obowiązku należytej staranności w każdej firmie.

Kursy postawiły sobie za cel skupienie się na przekazywaniu wiedzy na temat metod i narzędzi operacyjnych, które mogą być przełożone na działanie przez firmę zaraz po kursie. Są to przede wszystkim istniejące metody oceny i kontroli ryzyka, które zostały ulepszone przy jednoczesnym zintegrowaniu nowych perspektyw. Kurs jest specyficzny dla praktyków operacyjnych we wszystkich obszarach funkcjonalnych firmy. Zobacz, jakie szkolenia są dostępne w Polsce.

Oszczędzaj do

-20%

Oszczędzaj pieniądze!

System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

Nasi eksperci

Bezstronny. Kompetentny. Godny zaufania.

Zespół

Tomasz Kruk

Menadżer sprzedaży usług certyfikacyjnych i szkoleniowych Telefon:+48322266007 Komórka:+48575687300

Zespół

Barbara Wróblewska

Koordynator ds. Certyfikacji i Szkoleń (CIS Cetification & Information Security Services Sp. z o.o.) Telefon:+48322162640 Komórka:+48516687791

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?