Stopka redakcyjna - Quality Austria Polska

Stopka redakcyjna

Wydawca
QUALITY AUSTRIA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („Quality Austria - Polska Sp.z o.o.”)

Adres
Żwirki i Wigury 14
43-190 Mikołów, Polska
Tel.: +48 32 226 60 07
Fax: +48 32 216 26 41
E-Mail: office(at)qualityaustria.com.pl

Cel działalności
Certyfikacja systemów, oceny, szkolenia

Osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do reprezentacji Spółki
Mirosław Bienioszek - Prezes Zarządu
Friedrich Khuen Belasi - Wiceprezes Zarządu

Quality Austria – Polska Sp. z o.o. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000402100, kapitał zakładowy Spółki: 150 000,00 zł
Nr rachunku bankowego w ING Bank Śląski S.A. (PLN): 38 1050 1399 1000 0090 3008 1898
Nr rachunku bankowego w ING Bank Śląski S.A. (EUR): 91 1050 1399 1000 0090 3008 1914
SWIFT: INGBPLPW
NIP: 635-182-89-86
REGON: 242745876

Treść publikacji
Informacje na temat firmy, jej usług i produktów

Zastrzeżenie
Informacje na tej stronie zostały starannie zebrane i są stale aktualizowane. Niemniej jednak Quality Austria - Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich poprawność, kompletność i aktualność. Możliwy jest dostęp do zewnętrznych stron internetowych, które są udostępniane przez osoby trzecie, za pośrednictwem hiperłączy umieszczonych na stronie internetowej qualityaustria. Należy pamiętać, że Quality Austria - Polska Sp. z o.o. nie ma wpływu na wygląd i zawartość zewnętrznych stron internetowych. W związku z tym Quality Austria - Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te treści.

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?