Akredytacja i rejestracja - Quality Austria Polska

Niezawodność i zaufanie dzięki kompetencjom

Quality Austria jest akredytowana w następujących obszarach

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania

zgodnie z ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17021-1 zgodnie z decyzją o akredytacji Akkreditierung Austria zgodnie z § 3 AkkG 2012 organem akredytującym Federalnego Ministerstwa Cyfryzacji i Gospodarki (BMDW)

Akredytacja w zakresie certyfikacji osób

zgodnie z ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17024 zgodnie z BGBl. lll nr 369/2008 (BGBl. – Bundesgesetzblatt – Federalny Dziennik Ustaw)

Akredytacja w zakresie certyfikacji produktów, procesów i usług

zgodnie z ÖNORM EN ISO/IEC 17065 zgodnie z dekretem GZ BMDW-92.716/0152/12/2013

Zapewniamy najbardziej kompleksową ofertę akredytacyjną w zakresie systemów zarządzania w Austrii.

Przegląd

Co to jest Akredytacja?

Akredytacja jest formalnym potwierdzeniem, że jednostka certyfikująca spełnia określone wymagania oraz posiada kompetencje do przeprowadzania certyfikacji lub ocen zgodności (systemów zarządzania, produktów lub osób).

Akredytacje są przyznawane przez tak zwane jednostki akredytujące, w Austrii przez Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Gospodarki.

Pozostałe akredytacje i notyfikacje

Rejestracja jako Jednostka Weryfikująca Środowisko
Przez Federalne Ministerstwo Działań w dziedzinie Klimatu, Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii w celu weryfikacji systemów zarządzania środowiskowego w oparciu o rozporządzenie (WE) nr 761/2001 (rozporządzenie EMAS) zgodnie z zakresem rejestracji
Rejestracja jako organ kontrolujący EFB („Entsorgungsfachbetriebe” – Firmy specjalizujące się w Utylizacji Odpadów)
Przez Stowarzyszenie Przyznawania Certyfikatów Firmom specjalizującym się w Utylizacji Odpadów (niemiecka strona internetowa)
Rejestracja jako zatwierdzona organizacja prawa lotniczego i przestrzeni kosmicznej oraz służb żeglugi powietrznej
Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia (EG) nr 550/2004. Zatwierdzenie
Certyfikat ECWRV
Quality Austria jest zatwierdzona przez ECWRV (Europejski Komitet ds. Spawalnictwa Pojazdów Kolejowych) i wpisana do rejestru online pojazdów kolejowych EN 15085 o numerze identyfikacyjnym QualityAustria/OREN15085-13/2014. Certyfikat
Dostawca Jakości Ö-Cert
Obszar szkolenia i certyfikacji osób z Quality Austria jest wymieniony jako Dostawca Jakości w kształceniu dorosłych przez Ö-Cert (Niemiecki Certyfikat)
Certyfikat Przywództwa (ANKÖ)
Quality Austria posiada certyfikat przywództwa ANKÖ zgodnie z BVergG, ONR 12051 oraz wytycznymi 2014/24/UE i 2014/25/UE. Certyfikat (niemiecki)
Notyfikacja: EN 1090
Dla zakresu EN 1090 Quality Austria jest na podstawie odpowiedniej akredytacji BMDW (Federalnego Ministerstwa Cyfryzacji i Gospodarki) zarejestrowana jako jednostka notyfikowana zgodnie z zasadami europejskiej dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych w wykazie NANDO
Notyfikacja: Urządzenia kolei linowych
Quality Austria jest zarejestrowana dla urządzeń kolei linowych jako jednostka notyfikowana na podstawie odpowiedniej akredytacji Federalnego Ministerstwa Transportu, Innowacji i Technologii zgodnie z zasadami rozporządzenia europejskiego 2016/424 w wykazie NANDO
IATF Recognition
Quality Austria jest uznawana za jednostkę certyfikującą w Globalnym Systemie Rejestracji IATF 16949 z numerem certyfikatu 2-IAO-QMC-01007. Certyfikat

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie Ci pomożemy!

Napisz do nas!

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?