IFS Food 8 – jakie zmiany czekają nas w liście wymagań auditowych? - Quality Austria Polska
02. gru 2022

IFS Food 8 – wersja robocza

IFS Food 8 – jakie zmiany czekają nas w liście wymagań auditowych?

IFS Food zmierza do wydania nowej wersji normy – będzie to ósme wydanie. Jak wiemy, IFS Food to norma spełniająca kryteria i uznana przez GFSI (Global Food Safety Initiative). Standard ten dotyczy auditu produktów i procesów w odniesieniu do bezpieczeństwa i jakości żywności. W poniższym artykule skupimy się na zmianach, jakie czekają nas w liście wymagań auditowych, które należy wdrożyć, aby uzyskać certyfikat. Na chwilę obecną wszystkie zmiany przedstawiono w wersji roboczej normy, nie są to zatem zatwierdzone zmiany.

W wersji IFS Food 8 mamy do czynienia z pięcioma wymaganiami w liście kontrolnej, które w pełni pokrywają się z wymaganiami z wersji 7. Natomiast ostatnie wymaganie z wersji 7 dotyczące Food Defense zostało całkowicie wykreślone w roboczej, nowej wersji. Zdecydowana większość zmian została opisana poniżej, zatem zapraszam do lektury.

1. Zarządzanie i zaangażowanie:

 • W punkcie 1 IFS Food 8 kładzie nacisk na to, aby polityka firmy dotyczyła nie tylko bezpieczeństwa i jakości produktu, ale również jej legalności i autentyczności. Dodano również, aby polityka firmy obejmowała zrównoważony rozwój.
 • Został całkowicie usunięty punkt 1.3 z normy IFS Food 7 dotyczący koncentracji na kliencie.
 • W przeglądzie zarządzania (1.3 w nowej wersji) dodano, iż powinien on zawierać weryfikację Food Fraud (oszustwa dotyczące żywności) oraz Food Defence (ochronę żywności).
 • W punkcie 1.3.3 (w wersji 7 to punkt 1.4.3) dokładnie określono czas przeglądów infrastruktury i środowiska pracy potrzebnego do zapewnienia bezpieczeństwa, jakości, legalności i autentyczności produktu. Jest to okres co 12 miesięcy lub częściej przy istotnych zmianach.

2. System zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności:

 • W zarządzaniu dokumentacją (2.1.1) zostało dodane, że system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu (zarówno fizyczne jak i cyfrowe dokumenty).
 • W wymaganiu 2.2.1 dotyczącym planu HACCP zostało podkreślone, iż plan powinien być zgodny nie tylko z Codex Alimentarius, ale również z dobrymi praktykami higienicznymi oraz dobrymi praktykami produkcyjnymi.
 • W wymaganiu KO (ang. Knock out) numer 2 (2.3.9.1) dodatkowo zostało określone, iż procedury monitorowania w zakresie metody, częstotliwości pomiaru, obserwacji oraz zapisu wyników dla każdego CCP (ang. Critical Control Point) powinny być udokumentowane, wdrożone i utrzymywane w celu wykrycia ewentualnej jakiejkolwiek utraty kontroli nad tymi punktami.

Czym jest KO?

KO (ang. Knock out – Nokaut) – są to specjalne wymagania w normie IFS Food, których nie spełnienie chociażby jednego jest równoważne z nie przyznaniem certyfikatu. Takich wymagań jest 10. Niestety w polskiej wersji standardu nie ma przetłumaczenia tego skrótu dosłownie na język polski, określa się je jako „Wymagania KO” numerując je od 1-10 np. KO N⁰ 1.

A czym jest CCP?

CCP (ang. Critical Control Point – Krytyczny Punkt Kontrolny) – etap, w którym może być zastosowana kontrola niezbędna w celu zapobiegania lub eliminacji zagrożenia bezpieczeństwa żywności lub redukcji tego zagrożenia do akceptowalnego poziomu.

3. Zarządzanie zasobami:

 • W higienie personelu 3.2 wyszczególniono wymagania dotyczące innego używania tytoniu przez personel aniżeli powszechne palenie oraz kwestie posiadania sztucznych paznokci i rzęs.
 • Dokładnie określono w KO numer 3, że wymagania dotyczące higieny osobistej powinny być zrozumiane i przestrzegane przez personel, gości i wykonawców.
 • Określona została częstotliwość sprawdzania przestrzegania wymagań higieny osobistej na co najmniej raz w okresie 3-miesięcznym.
 • W punkcie 3.2.5 dodano, aby bandaże i plastry stosowane na otarcia lub skaleczenia były wodoodporne oraz nie stwarzające ryzyka zanieczyszczenia.
 • Podkreślono w punkcie 3.2.9, iż należy udokumentować decyzję wyboru zatwierdzonych wykonawców lub pracowników wykonujących pranie odzieży roboczej.
 • Szkolenia powinny również zawierać efektywność szkolenia (punkt 3.3.1), co zostało ominięte w wersji IFS Food 7.

4. Procesy operacyjne:

 • W punkcie 4.1 normy dodano kwestie koncentracji na kliencie, która – jak wiemy – została usunięta z wymagania 1 IFS Food 7 (Zarządzanie i zaangażowanie).
 • W punkcie KO numer 4 (wymaganie 4.1.3) dodano, iż tam gdzie istnieją umowy z klientem, musza być przestrzegane plany testowania i monitorowania produktu.
 • W wymaganiu KO numer 6 procedury opracowane na podstawie analizy zagrożeń i ocenie ryzyka zanieczyszczeń ciałami obcymi powinny być udokumentowane, wdrożone i utrzymane, aby zapobiec zanieczyszczeniu produktu gotowego.
 • W punkcie 4.12.3 określono, że wszystkie chemikalia muszą być dostosowane do celu użytkowania, odpowiednio oznakowane, przechowywane i użytkowane w sposób nie zagrażający zanieczyszczeniu.
 • Doprecyzowano częstotliwość konserwacji urządzeń do wykrywania metali i/lub ciał obcych i jest to przynajmniej raz w okresie 12-miesięcznym.
 • W punkcie 4.16.2 podkreślono, iż należy opracować plan konserwacji pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, który powinien być wdrożony i utrzymywany.
 • Zagadnienia Food Defense zostały dodane jako punkt 4.21 w procesach operacyjnych, natomiast w wersji 7 było to osobnym wymaganiem z checklisty. W tym punkcie zostało wyszczególnione, iż odpowiedzialność za plan Food Defence powinna opierać się na konkretnej osobie, która posiada odpowiednią wiedzę, szkolenia oraz pełne zaangażowanie najwyższego kierownictwa.
 • W wymaganiu KO numer 7 podkreślono, iż system identyfikowalności powinien być udokumentowany, wdrożony i utrzymywany.
 • W zarządzaniu alergenami należy wziąć pod uwagę zanieczyszczenia krzyżowe związane również z personelem (w tym z wykonawcami i gośćmi) – wymaganie 4.19.2.

5. Pomiary, analiza, doskonalenie:

 • W wymaganiu KO numer 8 określono, że program auditów wewnętrznych powinien być udokumentowany, wdrożony i utrzymywany oraz zapewniający, że wszystkie wymagania IFS zostaną ocenione w okresie 12 miesięcy. Program ten ma również zastosowanie do zewnętrznych lokalizacji magazynowych będących własnością firmy lub też przez nią wynajmowanych.
 • Rozwinięto punkt 5.11, gdzie zostało opisane zarządzanie nie tylko działaniami korygującymi, ale również niezgodnościami, odchyleniami i działaniami korygującymi.

Podsumowując, nowa wersja standardu IFS Food 8 poprawi spójność i precyzję sformułowań w liście kontrolnej auditu. Stawiane wymagania auditowe jasno określają, co należy wdrożyć oraz w jaki sposób, aby dane wymaganie spełnić. Bardzo często w opisie wymagań spotykamy się z określeniem, że dane procedury należy udokumentować, wdrożyć i utrzymywać, co daje nam jasny przekaz i wyjaśnienie co do wymagania.

Należy pamiętać, że omawiana wersja jest wydaniem roboczym, a więc nie wszystkie zmiany muszą zostać uwzględnione, a część może ulec dodatkowej zmianie.

Z niecierpliwością oczekujemy oficjalnej wersji IFS Food 8, o czym na pewno Ciebie, drogi Czytelniku, poinformujemy.

Autorka:
Anna Leśniak – ekspertka zewnętrzna w obszarze przemysłu spożywczego współpracująca z Quality Austria Polska

Chcesz wiedzieć więcej?

Zespół

Tomasz Kruk

Menadżer sprzedaży usług certyfikacyjnych i szkoleniowych Telefon:+48322266007 Komórka:+48575687300

Potrzebujesz dopasowanego warsztatu?

Nie znaleziono posta z aktualnymi ustawieniami siatki. Powinieneś sprawdzić, czy masz posty w aktualnie wybranych typach postów i czy filtr metakluczy nie jest zbyt restrykcyjny.

08. sty 2024

Znakowanie żywności według przepisów prawa

A co w przypadku żywności nieopakowanej?

Dowiedz się więcej
18. gru 2023

Ustalanie parametrów konstrukcyjnych CL i CP w nowym wydaniu normy EN 15085-3:2023

Projektowanie przy spawaniu pojazdów szynowych

Dowiedz się więcej
29. lis 2023

Kolejna rewizja 4 przepisów IRIS i zmiany w zasadach certyfikacji

Audyt przejścia na nowy standard

Dowiedz się więcej
12. paź 2023

Food Fraud – zafałszowania żywności w łańcuchu dostaw, jak uniknąć zagrożenia?

Definicja i plan łagodzenia oszustw żywnościowych

Dowiedz się więcej
10. paź 2023

Przerywając łańcuch dostaw PEFC CoC “wypadasz z obiegu”

Kto znajduje się w łańcuchu dostaw? Oto kilka przykładów

Dowiedz się więcej
19. wrz 2023

Nowe wymagania FSSC 22000 wersja 6

Audyty aktualizacyjne od 1 kwietnia 2024 r.

Dowiedz się więcej
29. sie 2023

Auditor wewnętrzny – szkolenie. Czym się kierować przy wyborze?

6 praktycznych wskazówek dla każdego, jak wybrać wartościowe szkolenie

Dowiedz się więcej
28. lip 2023

Audit czy audyt – czyli spór o poprawną formę

Audit czy audyt – która forma jest poprawna?

Dowiedz się więcej
16. lip 2023

Zarządzanie alergenami w przestrzeni produkcyjnej

Alergeny to substancje w pokarmach pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego

Dowiedz się więcej
14. lip 2023

Jak skutecznie rozmawiać z auditowanym? Oto 8 wskazówek, które powinien znać każdy auditor ISO

Jak skutecznie rozmawiać z auditowaną osobą?

Dowiedz się więcej
04. lip 2023

Czy znasz ISO 38200:2018?

Zrównoważone pozyskiwanie drewna w sektorze B2B

Dowiedz się więcej

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?