Listeria monocytogenes zagrożeniem dla produkowanej żywności - Quality Austria Polska
22. cze 2023

Patogeny chorobotwórcze

Listeria monocytogenes zagrożeniem dla produkowanej żywności

Listeria monocytogenes jest bakterią powszechnie występującą ze wzglądu na swoje wysokie zdolności adaptacyjne. Potrafi przetrwać w niekorzystnych warunkach, co sprawia, że jest bardzo trudnym patogenem do monitorowania. W niniejszym artykule dowiesz się, co to za bakteria, gdzie występuje, jakie rozporządzenie wymaga monitorowania tego mikroorganizmu oraz jak ograniczać jego występowanie.

Listeria monocytogenes należy do bakterii z grupy Gram- dodatnich, która jest względnie beztlenowa oraz wykazująca charakterystyczny, koziołkowały ruch. Do rodzaju Listeria należy 6 gatunków, natomiast tylko jeden – Listeria monocytogenes może u człowieka powodować chorobę o nazwie listerioza. Bakteria ta rozwija się w warunkach tlenowych jak i beztlenowych; w temperaturze od 0 do 40°C. Warunki te mogą być bardzo niekorzystne, np. niska lub wysoka temperatura, niesie pH czy wysokie zasolenie. Zatem warunki chłodnicze (0 – 4°C), w jakich często przechowujemy wyprodukowaną żywność lub surowce potrzebne do produkcji, mogą być idealnym miejsce do rozwoju tego patogenu. Ten mikroorganizm przenosi się poprzez wodę, glebę, zanieczyszczone rośliny, żywność, pasze, ścieki (odchody), a także mięso zwierząt gospodarskich lub dzikich.

W środowisku produkcyjnym mimo względnie czystego obszaru mogą występować miejsca gromadzenia się patogenów chorobotwórczych takich jak Listeria. Szczególnie łatwo namnażają i rozwijają się w środowisku wilgotnym, tam gdzie występują zastoiny wody lub też skropliny poprzez powstanie różnić temperatur w obszarach produkcyjnych. Podczas obchodów jakościowych, inspekcyjnych itp. należy zwróci szczególną uwagę na trudno dostępne miejsca, takie jak: szczeliny, rysy, łączenia, spoiny czy uszczelki. Często te miejsca są pomijane lub niedokładnie czyszczone w czasie procesów mycia i dezynfekcji.

Dodatkowo szczególną uwagę należy poświęcić kratkom wentylacyjnym jak i całemu systemowi wymiany powietrza. Należy zapewnić regularne czyszczenie tych obszarów. Kolejnym istotnym miejscem potencjalnego bytowania i namnażania się Listerii mogą być odpływy i kratki ściekowe. Do przeniesienia patogenów z tych miejsc może dojść nie tylko przez dotyk, ale również na podeszwach butów pracowniczych, ubraniach lub na kółkach wózków transportowych. W takim przypadku istnieje ryzyko zakażenia wtórnego wyprodukowanej żywności. Jest to sytuacja, kiedy to zostały użyte bezpiecznie mikrobiologicznie surowce, natomiast poprzez niezachowanie higieny oraz skutecznego procesu mycia i dezynfekcji doszło do powtórnego kontaktu z wyrobem gotowym poprzez zanieczyszczone mikrobiologicznie dłonie pracowników.

Producent żywności jest zobowiązany przestrzegać krajowe przepisy prawne jak i Unii Europejskiej względem wyprodukowania i dostarczenia konsumentowi bezpiecznej mikrobiologicznie żywności. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 określa nam szczegółowo kryteria, limity ilości Listerii monocytogenes, jakie musimy spełnić w odniesieniu do rodzaju i przeznaczenia konsumenckiego żywności, którą produkujemy.

Dodatkowo ważne jest prowadzenie monitoringu środowiskowego w całym obszarze produkcyjnym. Należy regularnie badać całe środowisko zakładowe, a wyniki poddawać analizie celem kontroli ryzyka wystąpienie Listerii. Przykładem są wymazy z urządzeń pomocniczych (pojemniki, miski), sprzętu produkcyjnego (maszyny i urządzenia), dłonie i ubrania pracowników, miejsca z trudnym dostępem (np. kratki wentylacyjne) lub również kratki odciekowe oraz podłoga.

Niezwykle istotne jest również podniesienie świadomości pracowników względem procedur higienicznych. Niezbędne są regularne szkolenia z zakresu GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), w tym prawidłowe czynności mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do stref produkcyjnych jak i instrukcji/procedur skutecznego mycia i dezynfekcji sprzętu produkcyjnego, maszyn i urządzeń oraz pozostałego wyposażenia.

Wszystkie powyższe działania pozwolą panować nad ryzykiem zagrożenia patogenami chorobotwórczymi, w tym Listerii monocytogenes, pozwalając wyprodukować bezpieczną żywność. Obowiązkiem producenta jest dostarczenie żywności wolnej od drobnoustrojów. Szczególnie narażeni na zakażenie Listerią monocytogenes są kobiety w ciąży, dzieci, osoby w podeszłym wieku oraz z obniżoną odpornością. Bakteria ta powoduje chorobę o nazwie listerioza, która jest szczególnie groźna u wyżej wymienionych grup. Może doprowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu, płuc. Częstym skutkiem zakażenia jest sepsa, a w przypadku kobiet w ciąży dochodzi do obumarcia płodu lub poronienia.

Podsumowując, będąc producentem żywności należy dopełnić należytej staranności, aby wyprodukowana żywność była wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych takich jak Listeria monocytogenes, która jest bardzo groźna dla zdrowia i życia konsumenta. Obowiązkiem każdego pracownika sektora spożywczego jest przestrzeganie zasad prawidłowej higieny, a osób nadzorujących stały monitoring środowiska produkcyjnego celem zapobieżenia wystąpienia zagrożenia mikrobiologicznego. Działanie te pozwolą uniknąć wycofania produktu gotowego z rynku oraz utraty renomy przedsiębiorstwa jak i zaufania klientów.

Autorka:
Anna Leśniak – Opiekun klienta w Quality Austria Polska z obszaru bezpieczeństwa żywności, Auditor i Trener

Chcesz wiedzieć więcej o certyfikacji?

Zespół

Anna Leśniak

Menadżer branży spożywczej Komórka:+48575687121

Potrzebujesz zamkniętego warsztatu?

Zespół

Tomasz Kruk

Menadżer sprzedaży usług certyfikacyjnych i szkoleniowych Telefon:+48322266007 Komórka:+48575687300

08. sty 2024

Znakowanie żywności według przepisów prawa

A co w przypadku żywności nieopakowanej?

Dowiedz się więcej
18. gru 2023

Ustalanie parametrów konstrukcyjnych CL i CP w nowym wydaniu normy EN 15085-3:2023

Projektowanie przy spawaniu pojazdów szynowych

Dowiedz się więcej
29. lis 2023

Kolejna rewizja 4 przepisów IRIS i zmiany w zasadach certyfikacji

Audyt przejścia na nowy standard

Dowiedz się więcej
12. paź 2023

Food Fraud – zafałszowania żywności w łańcuchu dostaw, jak uniknąć zagrożenia?

Definicja i plan łagodzenia oszustw żywnościowych

Dowiedz się więcej
10. paź 2023

Przerywając łańcuch dostaw PEFC CoC “wypadasz z obiegu”

Kto znajduje się w łańcuchu dostaw? Oto kilka przykładów

Dowiedz się więcej
19. wrz 2023

Nowe wymagania FSSC 22000 wersja 6

Audyty aktualizacyjne od 1 kwietnia 2024 r.

Dowiedz się więcej
29. sie 2023

Auditor wewnętrzny – szkolenie. Czym się kierować przy wyborze?

6 praktycznych wskazówek dla każdego, jak wybrać wartościowe szkolenie

Dowiedz się więcej
28. lip 2023

Audit czy audyt – czyli spór o poprawną formę

Audit czy audyt – która forma jest poprawna?

Dowiedz się więcej
16. lip 2023

Zarządzanie alergenami w przestrzeni produkcyjnej

Alergeny to substancje w pokarmach pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego

Dowiedz się więcej
14. lip 2023

Jak skutecznie rozmawiać z auditowanym? Oto 8 wskazówek, które powinien znać każdy auditor ISO

Jak skutecznie rozmawiać z auditowaną osobą?

Dowiedz się więcej
04. lip 2023

Czy znasz ISO 38200:2018?

Zrównoważone pozyskiwanie drewna w sektorze B2B

Dowiedz się więcej

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?