Symbol holistycznego podejścia do zrównoważonego rozwoju – co to jest PEFC? - Quality Austria Polska
07. cze 2023

PEFC promotorem dobrych praktyk

Symbol holistycznego podejścia do zrównoważonego rozwoju – co to jest PEFC?

PEFC (Pragramme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) to międzynarodowa organizacja non-profit, której celem jest promowanie odpowiedzialnej gospodarki leśnej poprzez niezależną certyfikację stron trzecich. Organizacja powstała w 1999 roku, aby wesprzeć właścicieli małych obszarów leśnych oraz rodzinnych firm.

Jeśli wziąć pod uwagę ilość wydanych certyfikatów, PEFC jest to jedna z największych organizacji certyfikujących na świecie. Jest promotorem dobrych praktyk w związku z zarządzaniem lasami. PEFC symbolizuje holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju.
Certyfikacja PEFC CoC gwarantuje, że na każdym z etapów pozyskiwania, przeróbki czy sprzedaży drewna, iż pochodzi ono z lasów uprawianych i zarządzanych w odpowiedzialny sposób, ma miejsce poszanowanie zagadnień socjalnych, środowiskowych i ekonomicznych.

Jakie typy certyfikacji wyróżniamy?

  • Certyfikacja Łańcucha Dostaw – Chain of Custody (CoC) – umożliwia weryfikację pochodzenia drewna na każdym etapie jego przetworzenia – od pozyskania drewna z lasu, do sprzedaży wyrobów gotowych. Przeznaczona jest dla całego przekroju firm związanych z branżą drzewną, drukarni, handlowców, wydawnictw, dystrybutorów itd. Warunkiem jego uzyskania jest nieprzerwany łańcuch dostaw tzn. każdy w łańcuchu musi posiadać certyfikat, aby na produkcie końcowym mogło pojawić się oznaczenie PEFC.
  • Certyfikacja Lasów– Forest Management (FM) – została oparta na definicji zrównoważonej gospodarki leśnej używanej również przez Organizację Narodów Zjednoczonych przez komisję do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Przeznaczona jest dla właścicieli i zarządców lasów, którym zależy na tym, aby ich lasy były zarządzane w sposób trwały i odpowiedzialny oraz chcą to zakomunikować swoim nabywcom.

Jak wygląda etykieta PEFC?

Aby móc używać etykiety PEFC, należy posiadać licencję na jej stosowanie. Jest ona wydawana przez Radę PEFC lub inny uprawniony organ (w naszym kraju PEFC Polska), po podpisaniu umowy licencyjnej.
Standardowa etykieta PEFC jest przedstawiana w postaci dwóch drzew otoczonych kręgiem oraz inicjału PEFC.

Elementy etykiety PEFC

Logo PEFC (A) – Logo PEFC składa się z dwóch drzew wpisanych w okrąg w formie strzałki oraz akronimu „PEFC” umieszczonego poniżej.

Numer licencji na używanie znaków towarowych PEFC (B) – Aby pozwolić na zidentyfikowanie organizacji za pomocą znaków towarowych PEFC, logo PEFC powinno być używane wraz z posiadanym przez nią numerem licencji PEFC.

Nazwa etykiety (C):

  • Nazwa etykiety przekazuje informację o znaczeniu logo.
  • Oficjalne nazwy etykiet PEFC są w języku angielskim. Tłumaczenia powinny być pobierane z Generatora Etykiet PEFC.
  • Etykieta PEFC może zawierać nazwę etykiety w więcej niż jednym języku. Generator Etykiet PEFC udostępnia różne opcje.

Informacja na etykiecie (D):

  • Informacja na etykiecie przekazuje znaczenie logo.
  • Oficjalne informacje na etykietach PEFC są w języku angielskim. Ich tłumaczenia na inne języki powinny być pobierane z Generatora Etykiet PEFC.
  • Etykieta PEFC może zawierać informację w więcej niż jednym języku. Generator Etykiet PEFC udostępnia różne opcje.

Strona internetowa PEFC (E) – Stronę internetową Rady PEFC: www.pefc.org można zastąpić stroną organu upoważnionego przez PEFC.

Ramka etykiety PEFC (F) – Użyta ramka powinna zawsze uwzględniać proporcje i wymiary różnych elementów etykiety.

Etykiety PEFC mogą być używane w trzech kolorach: zielonym, czarnym i białym, zawsze z jednolitym kontrastującym kolorem tła.

Etykietę PEFC można stosować w orientacji pionowej lub poziomej.

Źródło: Zasady używania znaków towarowych PEFC – Wymagania (PEFC ST 2001:2020)

Przykładowe zastosowanie etykiety PEFC

Załącznik 1 (normatywny): Alternatywne wersje informacji do umieszczenia na etykietach promocyjnych oraz Załącznik 2 (informacyjny): Przykłady niewłaściwego użycia etykiet PEFC znajdziesz tutaj.

Droga do uzyskania certyfikatu

1. Do Quality Austria Polska przysyłane jest zapytanie o certyfikację „Łańcucha dostaw”.

2. Quality Austria-Polska przesyła potencjalnemu klientowi foldery informacyjne oraz druk „Arkusza Danych Klienta”, który służy do zapytania o wszystkie niezbędne dane potrzebne do przygotowania oferty na certyfikację.

3. Wysyłany jest klientowi formularz zgłoszeniowy, informacje dotyczące koniecznych przygotowań w firmie oraz oferta sporządzona na podstawie przesłanych danych.

4. Odbywa się wstępna rozmowa w celu wyjaśnienia wymagań systemowych oraz przygotowania do Auditu Certyfikacyjnego.

5. Po zakończeniu przygotowań w firmie i po przesłaniu odpowiedniej dokumentacji do Quality Austria Polska w celu wstępnego przeglądu, może zostać przeprowadzony Audit Certyfikacyjny w siedzibie firmy.

6. Jeśli będzie to konieczne, do Quality Austria Polska zostaną przesłane wymagane zmiany / podjęte działania poauditowe (w zależności od wyniku auditu).

7. Po pozytywnym przeglądzie i ocenie zostanie wydany raport certyfikacyjny oraz certyfikat (ważny na pięć lat).

8. Zgodność z wymogami dotyczącymi „łańcucha dostaw” będzie poddawana corocznemu przeglądowi, podczas tzw. auditów nadzoru.

9. Po wygaśnięciu certyfikatu możliwe będzie przedłużenie jego ważności o kolejny okres.

10. Na podstawie ważnego certyfikatu i podpisaniu stosownej umowy, klient może ubiegać się w PEFC Polska o możliwość wykorzystywania etykiety PEFC (na zasadzie dobrowolności).

Więcej informacji

Generator Etykiet PEFC

Pliki do pobrania

Potrzebujesz więcej informacji o certyfikacji PEFC CoC? Skontaktuj się ze mną

Zespół

Ewelina Loska

Koordynatorka ds. Certyfikacji Branży Drzewnej i Administracji Telefon:+48322266007

08. sty 2024

Znakowanie żywności według przepisów prawa

A co w przypadku żywności nieopakowanej?

Dowiedz się więcej
18. gru 2023

Ustalanie parametrów konstrukcyjnych CL i CP w nowym wydaniu normy EN 15085-3:2023

Projektowanie przy spawaniu pojazdów szynowych

Dowiedz się więcej
29. lis 2023

Kolejna rewizja 4 przepisów IRIS i zmiany w zasadach certyfikacji

Audyt przejścia na nowy standard

Dowiedz się więcej
12. paź 2023

Food Fraud – zafałszowania żywności w łańcuchu dostaw, jak uniknąć zagrożenia?

Definicja i plan łagodzenia oszustw żywnościowych

Dowiedz się więcej
10. paź 2023

Przerywając łańcuch dostaw PEFC CoC “wypadasz z obiegu”

Kto znajduje się w łańcuchu dostaw? Oto kilka przykładów

Dowiedz się więcej
19. wrz 2023

Nowe wymagania FSSC 22000 wersja 6

Audyty aktualizacyjne od 1 kwietnia 2024 r.

Dowiedz się więcej
29. sie 2023

Auditor wewnętrzny – szkolenie. Czym się kierować przy wyborze?

6 praktycznych wskazówek dla każdego, jak wybrać wartościowe szkolenie

Dowiedz się więcej
28. lip 2023

Audit czy audyt – czyli spór o poprawną formę

Audit czy audyt – która forma jest poprawna?

Dowiedz się więcej
16. lip 2023

Zarządzanie alergenami w przestrzeni produkcyjnej

Alergeny to substancje w pokarmach pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego

Dowiedz się więcej
14. lip 2023

Jak skutecznie rozmawiać z auditowanym? Oto 8 wskazówek, które powinien znać każdy auditor ISO

Jak skutecznie rozmawiać z auditowaną osobą?

Dowiedz się więcej
04. lip 2023

Czy znasz ISO 38200:2018?

Zrównoważone pozyskiwanie drewna w sektorze B2B

Dowiedz się więcej

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?