PEFC CoC (Chain of Custody - Łańcuch Dostaw) - Quality Austria Polska

Środowisko i Energia

PEFC CoC (Chain of Custody – Łańcuch Dostaw)

Motywacja i korzyści

Certyfikacja przepływu drewna oferuje szereg korzyści dla przemysłu przetwórstwa i obróbki drewna, dostawców i nabywców, handlu hurtowego i detalicznego:

 • Zostaniesz wymieniony w przewodniku Purchasing Guide, a także na stronie głównej międzynarodowej organizacji parasolowej PEFC (Organizacja parasolowa to zrzeszenie (często powiązanych, branżowych) instytucji, które formalnie współpracują w celu koordynowania działań lub łączenia zasobów.).
 • Możesz poprawić dostęp do rynku: jak pokazują badania, klienci coraz częściej proszą o drewno i produkty z drewna, które wyraźnie pochodzą z certyfikowanych lasów.
 • Możesz wykazać się poczuciem odpowiedzialności i zaangażowania na rzecz środowiska w sensie zrównoważonego rozwoju.
 • Możesz użyć certyfikacji jako narzędzia zapobiegania ryzyku („zapewnienie, że konsumenci nie muszą się martwić”).
 • Możesz poprawić wizerunek sektora drzewnego.
 • Używając logo, zwiększysz akceptowalność i wiarygodność wśród klientów, którzy przywiązują najwyższą wagę do świadectwa pochodzenia.
 • Poziom zaufania zostanie zwiększony, ponieważ klienci mają pewność, że drewno nie pochodzi z kwestionowanych źródeł.
Cele

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – to znakowanie produktów z drewna i papieru pochodzących z gospodarki leśnej, które jest ekologicznie, ekonomicznie i społecznie kompatybilne w całym łańcuchu przetwórczym. Certyfikacja łańcucha dostaw (CoC) sprawdza cały łańcuch przetwarzania. Gwarantuje to, że produkt został sprawdzony według rygorystycznych kryteriów od lasu do produktu końcowego. Dowody te są dostarczane przez przedsiębiorstwa przetwarzające drewno lub handlujące produktami wykonanymi z drewna i okresowo kontrolowane przez niezależne organy.

Dla klientów, PEFC potwierdza, że zakup oznaczonego produktu gwarantuje i wspiera ekologicznie kompatybilną gospodarkę leśną. Znak jakości PEFC symbolizuje holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju i przyjmuje za własną integralną ideę ochrony przyrody. W PEFC niezależność jednostek certyfikujących jest szczególnie gwarantowana przez akredytację zgodnie z międzynarodowymi standardami. PEFC dostarcza nieprzerwanych i wiążących dowodów zrównoważonego wykorzystania zasobów, na których może polegać każdy konsument. PEFC jest liderem na rynku na świecie, ponieważ PEFC umożliwia sprawiedliwy udział wszystkich właścicieli lasów niezależnie od wielkości ich nieruchomości i uwzględnia różnorodność ekosystemów leśnych, dziedzictwa kulturowego i struktur własności. Żaden inny system certyfikacji nie może wskazać certyfikowanego obszaru leśnego o porównywalnej wielkości. W ten sposób PEFC gwarantuje wystarczające dostawy drewna i produktów drzewnych pochodzących z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

Zawartość

PEFC oznacza zrównoważony rozwój, wiarygodność i bezpieczne dostawy.

 • Zrównoważony rozwój: Znak jakości PEFC oznacza zrównoważoną, ostrożną i odpowiedzialną gospodarkę leśną. W ten sposób nasze lasy będą również zachowane jako miejsce do życia, pracy i rekreacji dla przyszłych pokoleń. PEFC, w szczególności, symbolizuje holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju i przyjmuje za własną integralną ideę ochrony przyrody.
 • Wiarygodność: W PEFC niezależność jednostek certyfikujących jest szczególnie gwarantowana przez akredytację zgodnie z międzynarodowymi standardami. PEFC dostarcza nieprzerwanych i wiążących dowodów zrównoważonego wykorzystania zasobów, na których może polegać każdy konsument.
 • Bezpieczne dostawy: Ponieważ PEFC umożliwia sprawiedliwy udział wszystkich właścicieli lasów niezależnie od wielkości ich nieruchomości i uwzględnia różnorodność ekosystemów leśnych, dziedzictwa kulturowego i struktur własnościowych, PEFC jest liderem rynku na całym świecie. W ten sposób PEFC gwarantuje wystarczające dostawy drewna i produktów drzewnych pochodzących z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

W audicie uwzględnione zostaną między innymi następujące aspekty:

 • ocena dostawców
 • dowody szkoleniowe
 • bilansowanie kwot
 • zarządzanie ryzykiem
 • wykorzystanie logo
 • dokumentacja
Grupa docelowa
 • tartaki i stolarnie
 • przemysł przetwórstwa drewna
 • stolarki budowlane i stolarki
 • stolarze
 • handel drewnem
 • przemysł papierniczy i handel
 • drukarnie i wydawnictwa
Certyfikacja

Droga do Certyfikatu i logo

 • Do Quality Austria w Polsce jest kierowane zapytanie o certyfikację „Łańcucha dostaw”
 • Quality Austria w Polsce wysyła informacje i arkusz danych, który służy do zapytania o wszystkie dane niezbędne do certyfikacji
 • Wysyłany jest formularz zgłoszeniowy, informacje dotyczące przygotowań w środku firmy oraz konkretna oferta
 • Wstępna rozmowa odbywa się w celu wyjaśnienia wymagań systemowych i przygotowania Auditu Certyfikacyjnego
 • Po zakończeniu przygotowań w firmie i po przesłaniu dokumentacji do Quality Austria w Polsce na potrzeby wstępnego przeglądu, Audit Certyfikacyjny zostanie przeprowadzony na miejscu
 • W razie potrzeby wymagane zmiany zostaną wysłane do Quality Austria (w zależności od wyniku auditu)
 • Po pozytywnym przeglądzie i ocenie zostanie wydany raport certyfikacyjny oraz certyfikat (ważny przez pięć lat)
 • Zgodność z wymogami dotyczącymi „łańcucha dostaw” będzie poddawana corocznemu przeglądowi
 • Po wygaśnięciu certyfikatu możliwe będzie przedłużenie o kolejny okres
 • O wykorzystanie logo PEFC będzie się ubiegać w PEFC Austria na podstawie ważnego certyfikatu (na zasadzie dobrowolności)
Akredytacja

Wyniki auditu qualityaustria są potwierdzone na podstawie akredytacji Federalnego Ministerstwa Cyfryzacji i Gospodarki. Z PEFC Austria zawarła umowę notyfikacji.

Inne powiązane standardy

ISO 9001, ISO 14001, EMAS, Sustainability Reports, Austria Quality Seal (produkty), FSC® CoC, ISO 38200

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?