Gospodarka cyrkularna – czas na transformację - Quality Austria Polska
11. paź 2022

Strategie biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ)

Gospodarka cyrkularna – czas na transformację

Dzięki intensywnemu wzrostowi ekonomicznemu i rozwojowi technologicznemu całego świata, społeczeństwo miało praktycznie nieograniczony dostęp do nowych produktów i usług, pozbywając się starych rzeczy w sposób nieprzemyślany. Wynikało to z zastosowania liniowego modelu ekonomicznego, polegającego na eksploatacji zasobów, produkcji, konsumpcji, co w konsekwencji generowało duże ilości odpadów, które obecnie stanowią coraz większe obciążenie dla środowiska oraz społeczeństwa. W rezultacie wiedza na temat tego, jak żyć w zgodzie z naturą ewoluowała do budowy modeli biznesowych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Stąd tak duże zainteresowanie łączeniem nauki i biznesu, co ma swoje ujście w programach kształcenia na kierunkach znanych uczelni wyższych.

Wraz ze wzrostem naszej świadomości oraz nowymi kierunkami skoncentrowanymi na idei zrównoważonego rozwoju możemy zauważyć szybko rosnące trendy pokazujące konieczność przekształcenia globalnych systemów produkcyjnych i konsumenckich w kierunku gospodarki cyrkularnej. Czyli tam, gdzie nacisk położony jest na świadomy sposób traktowania zasobów, pozwalający na kreowanie pozytywnego wpływu w obszarach ekologicznym, społecznym i ekonomicznym.

Ideą gospodarki cyrkularnej jest skupienie się na budowaniu świadomości związanej z efektywnym wykorzystaniem zasobów. Szczególnie widoczne jest to w odniesieniu do wartości materiałów i produktów w całym ich cyklu życia. Działanie takie wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy oraz podmiotów uczestniczących w całym łańcuchu wartości. Dzięki temu wpływa to na tworzenie wartości w całym cyklu oraz pozwala na osiągnięcie bardziej zrównoważonego rozwoju, a tym samym przekłada się ostatecznie na zwiększenie zadowolenia klientów.

Zastosowanie modelu biznesowego w organizacji opartego na gospodarce cyrkularnej pozwoli na efektywną i skuteczną transformację całej gospodarki, a tym samym również na skuteczne osiągnięcie celów klimatycznych zgodnie z Agendą ONZ 2030.
Niestety nie będzie to łatwy proces, ponieważ oznacza to zmianę całego systemu, w którym obecnie funkcjonujemy. Wiele organizacji już podąża tą drogą i realizuje tę ideę. Jednak aby zafunkcjonowało to systemowo, zaangażowane muszą być wszystkie podmioty bez względu na wielkość i obszar działalności.
W jaki sposób poszczególne organizacje mogą przyczynić się do osiągnięcia swoich celów, ale zgodnie z ideą gospodarki cyrkularnej? Odpowiedź może wydawać się prosta – poprzez ogólnie zmianę sposobu, w jaki produkujemy lub konsumujemy, a w szczególności:

  • Eko-design – zwracając uwagę już na etapie projektowania na wszystkie poszczególne etapy („od kołyski aż po zużycie”).
  • Zwiększenie czasu używalności produktów – zwiększanie wartości i trwałości produktów; umożliwianie naprawialności, ponownego użycia, remontów i ponownej produkcji poprzez zabezpieczenie zaangażowanych partnerstw, form współpracy, relacji z klientami, produktów modeli użytkowania produktów itp., które sprzyjają i wzmacniają cyrkularność i zachowanie wysokiej wartości w całym zaangażowanym łańcuchu dostaw.
  • Inwestycje w naturalne zasoby – np. wspieranie inicjatyw związanych z odbudową środowiska naturalnego (ekosystemu).
  • Zrównoważone inwestycje, odpowiedzialne działanie, zaangażowanie społeczne.

Co istotne, warto aby te wszystkie działania przekładały się na cały łańcuch wartości.

„Strategie biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym” – to kierunek studiów podyplomowych realizowanych w AGH w Krakowie

Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej umożliwiającej przejście z modelu gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Aktualna i usystematyzowana wiedza na temat GOZ będzie ukierunkowana na praktyczne wykorzystanie w przedsiębiorstwach (małych, średnich i dużych), budowę strategii zarządzania, wykorzystanie modeli i instrumentów wspierających GOZ, poszukiwanie rozwiązań win-win, tj. korzystnych ekonomicznie i przyjaznych dla środowiska.
Studia adresowane są do właścicieli i pracowników podmiotów gospodarczych, menedżerów wyższego i średniego szczebla, organizacji pozarządowych, pracowników administracji różnego szczebla, konsumentów zainteresowanych nowymi modelami gospodarczymi, gdyż GOZ dotyczy zarówno aspektów zarządzania zasobami (materiały, energia, woda), jak i ich wpływu na środowisko poprzez minimalizowanie odpadów i emisji w całym cyklu życia.
W ramach studiów słuchacze po zdaniu egzaminów uzyskają dodatkowe certyfikaty, które zostaną wystawione przez jednostkę certyfikującą Quality Austria Polska w zakresie:

  • Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz
  • Pełnomocnika ds. Zarządzania ryzykiem według ISO 31000.

Więcej informacji na temat studiów – ich szczegółowego programu oraz sposobów zgłoszenia na studia, znajdziesz tutaj.

Autor: dr Agnieszka Wyciślik-Kupicha - Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju, Auditor, Trener w Quality Austria Polska

Twoja osoba do kontaktu

Nie znaleziono posta z aktualnymi ustawieniami siatki. Powinieneś sprawdzić, czy masz posty w aktualnie wybranych typach postów i czy filtr metakluczy nie jest zbyt restrykcyjny.

08. sty 2024

Znakowanie żywności według przepisów prawa

A co w przypadku żywności nieopakowanej?

Dowiedz się więcej
18. gru 2023

Ustalanie parametrów konstrukcyjnych CL i CP w nowym wydaniu normy EN 15085-3:2023

Projektowanie przy spawaniu pojazdów szynowych

Dowiedz się więcej
29. lis 2023

Kolejna rewizja 4 przepisów IRIS i zmiany w zasadach certyfikacji

Audyt przejścia na nowy standard

Dowiedz się więcej
12. paź 2023

Food Fraud – zafałszowania żywności w łańcuchu dostaw, jak uniknąć zagrożenia?

Definicja i plan łagodzenia oszustw żywnościowych

Dowiedz się więcej
10. paź 2023

Przerywając łańcuch dostaw PEFC CoC “wypadasz z obiegu”

Kto znajduje się w łańcuchu dostaw? Oto kilka przykładów

Dowiedz się więcej
19. wrz 2023

Nowe wymagania FSSC 22000 wersja 6

Audyty aktualizacyjne od 1 kwietnia 2024 r.

Dowiedz się więcej
29. sie 2023

Auditor wewnętrzny – szkolenie. Czym się kierować przy wyborze?

6 praktycznych wskazówek dla każdego, jak wybrać wartościowe szkolenie

Dowiedz się więcej
28. lip 2023

Audit czy audyt – czyli spór o poprawną formę

Audit czy audyt – która forma jest poprawna?

Dowiedz się więcej
16. lip 2023

Zarządzanie alergenami w przestrzeni produkcyjnej

Alergeny to substancje w pokarmach pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego

Dowiedz się więcej
14. lip 2023

Jak skutecznie rozmawiać z auditowanym? Oto 8 wskazówek, które powinien znać każdy auditor ISO

Jak skutecznie rozmawiać z auditowaną osobą?

Dowiedz się więcej
04. lip 2023

Czy znasz ISO 38200:2018?

Zrównoważone pozyskiwanie drewna w sektorze B2B

Dowiedz się więcej

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?