EMAS

PODSTAWA CERTYFIKACJI EMAS

Eco Management and Audit Scheme oparty na Rozporządzeniu WE nr 1221/2009 z 25.11.2009.

ZAKRES CERTYFIKACJI EMAS

System Zarządzania Środowiskowego w organizacjach o dowolnej wielkości i w dowolnej branży.

AKREDYTACJA

qualityaustria posiada uprawnienia do przeprowadzania certyfikacji EMAS wyłącznie na terenie Austrii. qualityaustria-Polska Sp. z o. o. nie posiada uprawnień do prowadzenia działań certyfikacyjnych na zgodność z EMAS na terenie Polski.

Chcesz o coś zapytać?

Michał Kubista

Koordynator ds. Szkoleń i Certyfikacji

tel. kom. 516 687 768

KRYTERIA CERTYFIKACJI EMAS

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się:

 • spełnieniem wymagań Rozporządzenia EMAS (są one wyższe aniżeli wymagania ISO 14001, ponieważ dodatkowo wymagana jest szeroko pojęta jawność w zakresie aspektów środowiskowych),
 • brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia).

CZAS TRWANIA AUDITU

Ponieważ certyfikacja EMAS prowadzona jest zazwyczaj równolegle z certyfikacją wg ISO 14001 (lub w organizacjach już certyfikowanych wg ISO 14001), przyjmuje się naklad czasu auditu wyliczony dla certyfikacji ISO 14001 powiekszony o 20% (lub w wysokości 25% nakładu wyliczonego dla certyfikacji ISO 14001). Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu z ISO 14001 są następujące (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • ilość zatrudnionych,
 • ilość zmian,
 • złożoność środowiskowa (complexity category),
 • ilość lokalizacji i budynków.
Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe min przy zintegrowanych systemach zarządzania.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI EMAS

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
 • II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?