ISO 14064 - Quality Austria Polska

Motywacja i korzyści

Ochrona klimatu znajduje się na szczycie międzynarodowej i krajowej agendy politycznej. Coraz więcej przedsiębiorstw rozlicza się z bezpośrednich i pośrednich gazów cieplarnianych (GHG, z ang. greenhouse gases), aby mieć punkt odniesienia dla ewentualnego planu działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych aż do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej oraz zapewnienia ciągłej poprawy i monitorowania ich rozwoju.

Certyfikacja zgodnie z ISO 14064 część 1 i 2 pozwala firmom zweryfikować emisje gazów cieplarnianych i ulepszyć inwentaryzację gazów cieplarnianych na poziomie organizacyjnym lub projektowym.

Weryfikacja lub walidacja przez auditorów qualityaustria zapewnia niezależność ocen i raportów.

Norma ISO 14064 składa się z trzech części:

Część 1 określa wymagania dotyczące projektowania, opracowywania i zarządzania inwentaryzacjami gazów cieplarnianych na poziomie organizacji.

Część 2 zawiera wymogi dotyczące kwantyfikacji, monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji i redukcji gazów cieplarnianych na poziomie projektu.

Część 3 zawiera szczegółowe wymagania i wytyczne dotyczące przeprowadzania walidacji, weryfikacji i certyfikacji informacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych.

Wdrożenie ISO 14064 może przynieść następujące korzyści:

 • Rozporządzenie UE w sprawie taksonomii odnosi się do ISO 14064 w kontekście zmiany klimatu.
 • Coraz częściej firmy proszą swoich dostawców o inwentaryzacje gazów cieplarnianych.
 • W przyszłości unijne wymogi sprawozdawcze oparte na dyrektywie w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD), emisje gazów cieplarnianych mają zostać kompleksowo przedstawione w standardzie ESRS E1.
 • Identyfikacja ryzyka związanego z emisjami gazów cieplarnianych.
 • Inwentaryzacja gazów cieplarnianych jest dobrym systematycznym podejściem uzupełniającym ISO 14001 lub ISO 50001 w zakresie zarządzania gazami cieplarnianymi i ich monitorowania. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych promuje planowanie strategiczne i planowanie inwestycji.
 • W odniesieniu do przyszłych wymogów sprawozdawczych inwentaryzacja gazów cieplarnianych zapewnia dodatkowe informacje.
 • W odniesieniu do przyszłego finansowania w oparciu o rozporządzenie w sprawie taksonomii UE, inwentaryzacja gazów cieplarnianych będzie ważnym wymogiem informacyjnym.
 • Zaufanie zainteresowanych stron zostanie zwiększone.
Cele
 • Przygotowanie inwentaryzacji gazów cieplarnianych
 • Przygotowanie raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych lub planu projektu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych
 • Monitorowanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych
Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa i organizacje z branży, sektora handlowego i usługowego, a także przedsiębiorstwa podlegające zrównoważonej działalności gospodarczej, jak określono w rozporządzeniu w sprawie taksonomii UE, oraz duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników, które podlegają lub będą podlegać w przyszłości obowiązkom sprawozdawczym i audytowym w ramach CSRD.

Kryteria

ISO 14064-1 (poziom organizacyjny) wymaga:

 • Ustalenie istotności, celów i granic inwentaryzacji dla organizacji i raportu
 • Definicja ocen ryzyka oraz niepewności
 • Kwantyfikacja emisji, składowania i usuwania gazów cieplarnianych
 • Wybór i gromadzenie danych
 • Wybór modeli kwantyfikacji gazów cieplarnianych, w tym ocena niepewności lub dokładności
 • Obliczanie danych
 • Działania / inicjatywy redukcyjne
 • Zarządzanie jakością inwentaryzacji gazów cieplarnianych
 • Sprawozdawczość w zakresie emisji gazów cieplarnianych

ISO 14064-2 (poziom projektu):
W przypadku ISO 14064-2 na poziomie projektu należy zasadniczo przyjąć podejście podobne jak powyżej. W przypadku inwentaryzacji projektów definicja i dokumentacja założeń i ekstrapolacji mają kluczowe znaczenie. Zaleca się przeprowadzenie weryfikacji ex post po wdrożeniu projektu, w celu sprawdzenia dokładności założenia.

Inne powiązane standardy

ISO 14001, ISO 50001, ISO 14067 (ÖNORM EN ISO 14067 Gazy cieplarniane – Ślad węglowy wyrobów – Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji)

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?