ISO 50001 - Quality Austria Polska

Motywacja i korzyści

Celem tej międzynarodowej normy jest umożliwienie organizacjom ustanowienia systemów i procesów, które są niezbędne do poprawy wydajności energetycznej, w tym efektywności energetycznej, wykorzystania energii i zużycia energii. Systematyczne podejście zapewnia system zarządzania energią organizacji. W oparciu o politykę energetyczną oraz określenie założeń i zadań plany działania zostaną ustanowione, wdrożone i poddane przeglądowi. Według Austriackiej Agencji Energetycznej średni potencjał oszczędności energii szacuje się na 10 do 20 procent.

Norma opiera się na wspólnych elementach norm systemu zarządzania ISO w celu zagwarantowania wysokiego stopnia zgodności, w szczególności z normami ISO 9001 i ISO 14001. Opiera się na ciągłym procesie doskonalenia, który jest znany jako cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act) i integruje zarządzanie energią w codziennej działalności organizacji.

ISO 50001 zyska dalszy wpływ dzięki krajowym i międzynarodowym strategiom ochrony klimatu i energii. Zwłaszcza, że norma wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju nr 7 (Przystępna cenowo i czysta energia) i nr 13 (Działania na rzecz klimatu) wydane przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Nota:

Program wsparcia Federalnego Ministerstwa Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki (BMNT): Od czerwca 2018 r. program wsparcia BMNT pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) znaleźć drogę do zarządzania energią oraz zdobyć wiedzę i doświadczenie w temacie energetycznym.

Program ten zapewnia wsparcie finansowe dla zewnętrznych usług konsultacyjnych w zakresie wdrażania systemów zarządzania energią, kosztów certyfikacji, kosztów inwestycji, a także dodatkowych kosztów szkoleń; przetwarzanie jest obsługiwane przez aws, Austria Wirtschaftsservice (Austriacka Służba Ekonomiczna). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Cele

ISO 50001:2018 ma na celu zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Skutkuje to natychmiastową redukcją kosztów energii, a tym samym wzrostem zysków.

Grupa docelowa

Zarządzanie energią może być ustanowione przez firmy i organizacje niezależnie od wielkości lub sektora. W szczególności dla firm wymagających dużej ilości energii norma oferuje kompleksowe wymagania systemowe i instrukcje dotyczące pomyślnego wdrożenia.

Norma umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom podjęcie pierwszych kroków w kierunku zarządzania środowiskowego. Jeśli chodzi o firmy z istniejącym zarządzaniem środowiskowym, norma może pomóc jeszcze bardziej podkreślić czynnik środowiskowy energii.

Wymagania

Termin energia obejmuje między innymi energię elektryczną, paliwa, parę i pary, sprężone powietrze i energie odnawialne. Pojęcie wykorzystania energii jest postrzegane bardzo kompleksowo i obejmuje np. oświetlenie, wentylację, ogrzewanie, chłodzenie, ciepło procesowe, transport, procesy czy linie produkcyjne.

ISO 5000 jest zgodna ze strukturą wysokiego poziomu (HLS):

1. Zakres 6. Planowanie
2. Odniesienia normatywne 7. Wsparcie
3. Terminy i definicje 8. Działanie
4. Kontekst organizacji 9. Ocena działania
5. Przywództwo 10. Poprawa

Zasadnicze wymagania są następujące:

 • Proces planowania energetycznego, w tym określenie kluczowych danych dotyczących energii i danych wyjściowych energii (pojęcia te zostały doprecyzowane w rewizji)
 • Określenie istotnych czynników wpływających, w tym normalizacji
 • Plany działania
 • Kompetencje osób mających wpływ na zużycie energii
 • Poprawa systemu zarządzania energią i wydajności istotnej dla energii
 • Kryteria efektywności energetycznej w odniesieniu do zamówień publicznych i projektowania obiektów
 • Integracja z procesami biznesowymi

Zasady przejściowe

ISO 50001 zostało opublikowane 21 sierpnia 2018 r. i zastąpiło ISO 50001:2011 po trzyletnim okresie przejściowym. IAF ustaliło, że audity będą musiały być przeprowadzane zgodnie z ISO 50001:2018 od 21 lutego 2020 r. Ważność certyfikatów wydanych zgodnie z normą ISO 50001:2011 wygaśnie 20 sierpnia 2021 r.

Inne powiązane standardy

ISO 9001, ISO 14001, EMAS, Sustainability Reports

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?