EMAS (Eco Management and Audit Scheme) - Quality Austria Polska

Środowisko i Energia

EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

Motywacja i korzyści

EMAS pomaga organizacjom w samodzielnej i ciągłej poprawie wewnętrznej ochrony środowiska. EMAS oznacza „Eco-Management and Audit Scheme” (System ekozarządzania i audytu), który jest również znany pod słowem kluczowym „Eco-Audit”. EMAS przynosi następujące kompleksowe korzyści:

 • zwiększenie wiarygodności i przejrzystości wobec społeczeństwa w kwestiach związanych z ochroną środowiska
 • zwiększenie bezpieczeństwa prawnego
 • zabezpieczenie długoterminowej przyszłości organizacji
 • przewaga konkurencyjna możliwa dzięki poprawie wizerunku organizacji wśród klientów, pracowników, poddostawców i władz publicznych
 • wzmocnienie identyfikacji pracowników z organizacją
 • zwiększenie produktywności i oszczędności kosztów
 • obniżenie kosztów operacyjnych poprzez oszczędność energii i surowców oraz unikanie marnotrawstwa
 • konsolidacja decyzji administracyjnych i pozwoleń na podstawie: Podstawę prawną EMAS stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (ang. Eco-Management and Audit Scheme - EMAS). Funkcjonowanie EMAS w Polsce dodatkowo reguluje ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (Dz.U. Nr 178, poz. 1060).
 • uproszczenie administracji
Cele

EMAS koncentruje się na autonomii organizacji:

 • utrzymanie i dokumentacja zgodności z prawem
 • dokumentacja efektywności środowiskowej w deklaracji środowiskowej
 • identyfikacja i eliminacja słabości ekologicznych i gospodarczych
 • redukcja kosztów poprzez oszczędność materiałów lub energii
Grupa docelowa

EMAS jest otwarty na udział każdej organizacji zajmującej się poprawą jej ogólnej efektywności środowiskowej i wewnętrznej ochrony środowiska. Przedsiębiorstwa, zakłady rzemieślnicze lub środowisko biznesowe wywierające wpływ na życie publiczne, instytucje publiczne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą również stosować EMAS jako system zarządzania.

Kryteria

Zgodnie z rozporządzeniem EMAS system zarządzania środowiskowego nie tylko musi spełniać wymagania klauzuli 4 normy ISO 14001 (Wymagania systemu zarządzania środowiskowego), ale także musi spełniać następujące minimalne kryteria:

Zgodność z prawem
Weryfikator środowiskowy uzna deklarację środowiskową za nieważną, jeśli podczas weryfikacji, np. w trakcie pobierania próbek, stwierdzi, że organizacja nie przestrzega przepisów prawnych.

Poprawa efektywności środowiskowej
Organizacje zobowiązują się do ciągłego doskonalenia swojej efektywności środowiskowej.

Komunikacja zewnętrzna i relacje
Oznaczenie środowiskowe jest jednym z ważnych narzędzi komunikacji. Ponadto powinien istnieć otwarty dialog ze społeczeństwem i innymi zainteresowanymi stronami. Należy to wykazać weryfikatorowi środowiskowemu w trakcie auditu środowiskowego.

Zaangażowanie pracowników
Organizacja powinna wykazać, że pracownicy są aktywnie zaangażowani w proces projektowania trwałego doskonalenia.

Wymagania stawiane przez EMAS:

 • ustanowienie systemu zarządzania środowiskowego w celu zdefiniowania, rozwoju, wdrożenia, przeglądu i kontynuacji polityki ochrony środowiska
 • przeprowadzenie wewnętrznego przeglądu środowiskowego
 • przeprowadzenie wewnętrznego auditu środowiskowego
 • sporządzenie deklaracji środowiskowej
 • przesłanie deklaracji środowiskowej do organu rejestrującego (właściwego organu)
Akredytacja

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH jest akredytowana jako właściwy organ przez Federalne Ministerstwo Ds. Działań w dziedzinie Klimatu, Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii (BMK- "Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie").

Inne powiązane standardy

ISO 9001, ISO 14001, SCC, ISO 45001, Sustainability Reports, eccos22®, ONR 192500

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?