RYZYKO I BEZPIECZEŃSTWO

Zarządzanie ryzykiem, Ciągłością Działania oraz Bezpieczeństwem

Zarządzanie ryzykiem, ciągłością działania oraz bezpieczeństwem zakłada systematyczne podejście do przewidywania zbiegów okoliczności. Dobrze ukierunkowana i systematyczna prewencja jest najlepszą ochroną dla firmy, aby zapobiec szkodom wyrządzonym firmie i zwiększyć szansę na osiągnięcie wyższych zysków. Ochrona własnej organizacji i całego łańcucha dostaw przed zdarzeniami o poważnych konsekwencjach jest często zaniedbywana. Centralnym wyzwaniem dla kierownictwa każdej organizacji jest znalezienie odpowiedzi i rozwiązań dla tych zagrożeń.

Dobrze ukierunkowana i systematyczna prewencja jest najlepszą ochroną firmy przed szkodami. Systemy zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem (Business Continuity Management - BCM) to systemy zarządzania mające na celu prewencyjne bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

Zintegrowane podejście do zarządzania zgodne z klasycznymi systemami zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, OHSAS itp., stanowią podstawę serii kursów, których celem jest skupienie się na metodach i narzędziach operacyjnych przy przekazywaniu wiedzy.

Sprawdź ofertę certyfikacji systemu zarządzania lub produktu:

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego bieznesu

+43 732 34 23 22