SCP (Safety Certificate Personnel Leasing) - Certyfikat bezpieczeństwa w zakresie wynajmu personelu - Quality Austria Polska

Bezpieczeństwo i higiena pracy

SCP (Safety Certificate Personnel Leasing) – Certyfikat bezpieczeństwa w zakresie wynajmu personelu

Motywacja i korzyści

SCP (Safety Certificate Personnel Leasing) to akredytowana norma, która ma zastosowanie do oceny i certyfikacji systemu zarządzania BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy) firm leasingujących personel. SCP nadaje się również do oceny dostawców firm zatrudniających pracowników tymczasowych dostarczanych przez firmy leasingujące personel.

Podstawą systemu zarządzania BHP jest zobowiązanie kierownictwa do ustanowienia i zarządzania ochroną pracy i zdrowia jako równorzędnym celem korporacyjnym. Na podstawie oceny ryzyka działań, których należy się spodziewać w firmie zatrudniającej pracowników tymczasowych, dostarczonych przez firmy leasingujące pracowników, wymagania kadrowe zostaną określone w sposób dobrze ukierunkowany. Ten system zarządzania BHP wyróżnia się w szczególności przejrzystą strukturą i konkretnymi wymaganiami stawianymi wdrożeniu i dokumentacji.

System zarządzania BHP opiera się na zarządzaniu bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (SHE), co z kolei opiera się na standardzie SCC. Zawiera wszystkie ważne wymagania stawiane przy tworzeniu i wdrażaniu systemu zarządzania BHP. W ramach standardu SCC lista kontrolna SCP jest integralną częścią, a także kluczową kwestią systemu. Ta lista kontrolna SCP zawiera wszystkie wymagania w postaci pytań, wskazówek i kryteriów testowych. Ponadto integralną część stanowią wymagane narzędzia monitorowania, sterowania i zarządzania, takie jak komunikacja i inspekcja oraz analizy zdarzeń (wypadków, szkód majątkowych itp.).

Aktualne statystyki wypadków i możliwe do prześledzenia zmniejszenie częstotliwości wypadków znajdują się w centrum przeglądu.

Zmniejsza się wskaźnik nieobecności w pracy z powodu choroby i liczba wypadków o długotrwałych konsekwencjach. To nie tylko pokazuje poprawę stanu zdrowia pracowników firm leasingujących personel, ale także zwiększa ich motywację. Współpraca jest znacznie łatwiejsza. Można uniknąć kosztów ponoszonych przez zainteresowane przedsiębiorstwa i całą gospodarkę z powodu wypadków.

Cele
 • zmniejszenie i uniknięcie strat spowodowanych wypadkami
 • promowanie wewnętrznego systemu opieki zdrowotnej
Grupa docelowa

firmy leasingujące personel

Kryteria

W ramach standardu SCP lista kontrolna SCP jest kluczową kwestią systemu. Ta lista kontrolna zawiera wszystkie wymagania w postaci pytań, wskazówek i kryteriów testowych. Lista kontrolna opiera się na siedmiu elementach i doskonale nadaje się do zarządzania pracą i ochroną zdrowia w firmie:

 • zasada bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska (SHE)
 • szkolenia, informacje, briefingi
 • komunikacja SHE
 • monitorowanie projektu SHE
 • wewnętrzny system opieki zdrowotnej
 • raportowanie, rejestrowanie i badanie wypadków, niedoszłych incydentów i niebezpiecznych sytuacji
 • SHE identyfikacja, SHE plan działania

Wymagania stawiane przez pytania obowiązkowe muszą być w pełni spełnione bez wyjątku. Jeśli chodzi o wymogi stawiane w pytaniach uzupełniających, musi być spełniona minimalna liczba punktów. Ta minimalna liczba punktów jest określana przez zsumowanie punktów przyznanych za wszystkie pytania.

Akredytacja i rejestracja

Zgodnie z Federalnym Dziennikiem Ustaw, 153. Rozporządzeniem , które zostało opublikowane w dniu 22 maja 2009 r., Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH jest akredytowana do certyfikowania organizacji zgodnie z SCP.

Inne powiązane standardy

ISO 9001, ISO 14001, SCP, SA 8000, SQAS, ISO 45001 (dawniej OHSAS 18001), EN 13816, Bezpieczeństwo kolei zgodnie z art. 9 dyrektywy (UE) 2016/798 (2004/49)

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?