SCC (Safety Certificate Contractors) - Certyfikat bezpieczeństwa dla wykonawców i podwykonawców - Quality Austria Polska

Bezpieczeństwo i higiena pracy

SCC (Safety Certificate Contractors) – Certyfikat bezpieczeństwa dla wykonawców i podwykonawców

Motywacja i korzyści

SCC („Safety Certificate Contractors”) to międzynarodowy standard zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem dla dostawców usług technicznych i agencji pośrednictwa pracy, które stają się aktywne w siedzibie klienta. Norma ta w jednolity sposób określa również wymagania stawiane podwykonawcom. Podwykonawcami są firmy zewnętrzne, które działają w siedzibie klienta i świadczą usługi techniczne, np. firmy budowlane, firmy konserwacyjne i instalacyjne oraz firmy sprzątające, transportowe i utylizujące odpady. Firmy frachtowe (ładunkowe) i spedycyjne są zwolnione.

SCC to procedura certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem, przy jednoczesnym uwzględnieniu istotnych aspektów zdrowotnych i środowiskowych. Certyfikat wg SCC można uzyskać wraz z Certyfikatami wg ISO 9000ff, ISO 14001, OHSAS 18001, EN 13816 oraz SMS §39 EisbG EU RL 2004/49/EG.

Standard SCC został opracowany w celu ujednolicenia wymagań stawianych wykonawcom i podwykonawcom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
SCC jest punktem odniesienia, który jest dobrowolnie wykorzystywany do projektowania i certyfikacji systemu bezpieczeństwa. Zgodność z tą normą jest sprawdzana przez niezależną jednostkę certyfikującą. Aktualne statystyki wypadków, szkolenia, cele i możliwe do prześledzenia zmniejszenie częstotliwości wypadków znajdują się w centrum przeglądu.

SCC zawiera następujące typy:

 • SCC*
 • SCC**
 • SCCP – jako certyfikat dla przemysłu petrochemicznego


Typy te różnią się kryteriami oceny, zakresem auditu i liczbą obowiązkowych pytań.
SCC jest tak ogólny, że może być bez problemu przejęty przez wszystkie sektory.

Cele
 • zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska (SHE) oraz dążenie do ciągłego zwiększania tych poziomów
 • identyfikacja i ocena ryzyka
 • wybór, informowanie i szkolenie personelu zgodnie z kryteriami SHE
 • usprawnienie wewnętrznego systemu opieki zdrowotnej
 • dostosowanie zakupów do kryteriów SHE dla silników, obiektów i usług
 • przygotowanie na sytuacje awaryjne
 • zgłaszanie, rejestrowanie i badanie wypadków, incydentów, sytuacji niebezpiecznych i chorób zawodowych
Grupa docelowa
 • wszystkie firmy świadczące usługi techniczne na rzecz osób trzecich
 • firmy planistyczne, budowlane, instalacyjne i konserwacyjne
 • firmy sprzątające i utylizujące odpady
Kryteria

W ramach standardu SCC lista kontrolna SCC jest kluczową kwestią systemu. Ta lista kontrolna SCC zawiera wszystkie wymagania w postaci pytań, wskazówek i kryteriów testowych. Lista kontrolna opiera się na dziesięciu elementach i doskonale nadaje się do zarządzania ochroną pracy i zdrowia.

Pytania sformułowane w klauzulach są podzielone na „pytania obowiązkowe” i „pytania uzupełniające”.
Wymagania stawiane przez pytania obowiązkowe muszą być w pełni spełnione bez wyjątku. Jeśli chodzi o wymogi stawiane w pytaniach uzupełniających, musi być spełniona minimalna liczba punktów. Ta minimalna liczba punktów jest określana przez zsumowanie punktów przyznanych za wszystkie pytania.

W zależności od wielkości firmy wydawane będą certyfikaty SCC* i SCC**. SCC* (restricted Certificate) jest przeznaczony dla mniejszych firm zatrudniających nie więcej niż 35 pracowników. Na tym certyfikacie działania związane z zarządzaniem SHE są bezpośrednio oceniane w miejscu pracy. SCC** (unrestricted Certificate) jest przeznaczony dla firm zatrudniających powyżej 35 pracowników. Jeśli firmy zatrudniają podwykonawców do obsługi technicznej, SCC** będzie stosowane niezależnie od liczby pracowników. W SCC** ocena dokonywana bezpośrednio w miejscu pracy jest uzupełniana przeglądem systemu zarządzania SHE. W SCC P, jako certyfikat dla branży petrochemicznej, oprócz kryteriów oceny i zakresu auditu w ramach SCC** - oczekuje się spełnienia wszystkich specyficznych wymagań w przemyśle petrochemicznym i rafineriach.

Akredytacja i rejestracja

Zgodnie z Federalnym Dziennikiem Ustaw, 153. Rozporządzeniem, które zostało opublikowane w dniu 22 maja 2009 r., Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH jest akredytowana do certyfikowania organizacji według SCC.

Inne powiązane standardy

ISO 9001, ISO 14001, SCP, SA 8000, SQAS, ISO 45001, EN 13816, Bezpieczeństwo kolei zgodnie z art. 9 dyrektywy (UE) 2016/798 (2004/49)

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?