Risk Quick Scan - Quality Austria Polska

Motywacja i korzyści

Często firmy ubezpieczają się tylko od powszechnych i znanych zagrożeń lub ryzyk i spełniają wymogi prawne. Wiele zagrożeń lub ryzyk często nie będzie branych pod uwagę. ISO 31000 integruje zarządzanie ryzykiem we wszystkich działaniach biznesowych. Obejmuje to zarówno ustalenie strategii korporacyjnej, jak i wdrożenie operacyjne w poszczególnych etapach procesu. Nowy standard nie przekształca zarządzania ryzykiem w jeszcze inny system zarządzania, ale wprowadza perspektywę zagrożeń i szans zarówno do zarządzania strategicznego, jak i wdrożenia operacyjnego.

 • Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem oznacza przewidywanie zbiegu okoliczności za pomocą systematycznego podejścia
 • Dobrze ukierunkowana i systematyczna prewencja jest najlepszym sposobem ochrony firmy w celu uniknięcia szkód wyrządzonych firmie i zwiększenia możliwości osiągania wyższych zysków
 • Wykrycie podatności na zagrożenia, których można uniknąć, przynosi korzyści każdej firmie
 • Ocena zostanie przeprowadzona przez akredytowaną Jednostkę Certyfikującą z udziałem wykwalifikowanych auditorów
 • Możliwe jest wczesne ostrzeganie
 • Integracja z systemami zarządzania istniejącymi w firmie jest możliwa

Ocena wg ISO 31000 oraz Risk Scans mogą być przeprowadzane w połączeniu z auditem jakości, ochrony środowiska lub zarządzania bezpieczeństwem, lub wdrażane niezależnie od usług auditorskich.

Grupa docelowa

Zasadniczo zarządzanie ryzykiem może być prowadzone przez firmy i organizacje niezależnie od wielkości lub sektora.

Wymagania

Wymagania dotyczące ocen wg ISO 31000

Ocena zgodnie z ISO 31000, która jest przeprowadzana przez Quality Austria, zostanie przeprowadzona zgodnie z planem auditu sporządzonym wspólnie na miejscu. Asesorzy są certyfikowanymi menedżerami ryzyka lub asesorami ryzyka. Uwzględnione zostaną następujące wymagania:

 • identyfikacja zgodności z wymaganiami stawianymi przez normę
 • świadomość ludzi
 • identyfikacja mocnych stron i możliwości poprawy
 • identyfikacja ukrytych szans, ryzyk i zagrożeń
 • pokazanie alternatywnych metod i praktyk

Wymagania dotyczące Risk Quick Scans lub Risk Scans qualityaustria

Risk Scans qualityaustria będą prowadzone wspólnie z najwyższym kierownictwem w formie moderowanej samooceny przez doświadczonych asesorów na miejscu. Risk Scan qualityaustria według Metody 10 RCM to analiza firmy z holistycznym podejściem:

 • Potencjał ryzyka spółki zostanie przeanalizowany w oparciu o Metodę 10 RCM
 • Na podstawie 10 RCM Matrix Checklist, dla firmy zostanie wykonana krzywa temperatury związana z ryzykiem

W Risk Quick Scan klient wybierze 3 priorytety spośród 10 głównych grup RCM. Priorytety te zostaną w pełni przetworzone. Pozostałe 7 głównych grup RCM zostanie objętych 10 kluczowymi pytaniami każda. Risk Quick Scan potrwa ok. 4 godzin.

Risk Scan obejmuje pełne przetworzenie wszystkich 10 głównych grup zgodnie z metodą 10 RCM i potrwa 8 godzin. Wszystkie dokumenty i zapisy utworzone podczas Risk Quick Scan i Risk Scan pozostaną wyłącznie u klienta.

Inne powiązane standardy

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (dawniej OHSAS 18001), ISO 55001, ISO 41001, ISO 39001

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?