Normy dla dostawców usług edukacyjnych: ISO 29993 i ISO 21001 - Quality Austria Polska

Produkty szyte na miarę dla wybranych branż

Normy dla dostawców usług edukacyjnych: ISO 29993 i ISO 21001

Motywacja i korzyści

Dwie normy ISO 29993:2017 i ISO 21001:2018 są normami stworzonymi specjalnie dla organizacji edukacyjnych, a tym samym uzupełniają szereg różnych podejść do tematu norm w sektorze edukacyjnym.

Umożliwia to organizacjom prowadzącym szkolenia i dalsze szkolenia wybór spośród różnych standardów. W zależności od celów i wymagań można zastosować system najlepiej dopasowany.

Standardy odnoszą się do wszelkiego rodzaju instytucji edukacyjnych przekazujących wiedzę uczniom, np. udzielając lekcji, zapewniając szkolenia zorientowane na praktykę, prowadząc jednostki dydaktyczne w przedszkolu lub angażując się w projekty badawcze. Bez względu na to, jak wygląda usługa edukacyjna, wysiłki mające na celu wspieranie uczniów w zdobywaniu kompetencji znajdują się w centrum zainteresowania.

Instytucje prowadzące kształcenie formalne (np. szkoły czy uczelnie) nie należą do bezpośredniej grupy docelowej. Jednak wykorzystanie standardów może być bardzo przydatne dla dalszego rozwoju danej organizacji i usług oferowanych przez tę organizację.

Cele
 • uznane na całym świecie certyfikowane normy ISO
 • dostosowanie strategiczne specyficzne dla danego sektora w oparciu o jasne wymogi nałożone na system zarządzania i procesy dostawcy usług edukacyjnych
 • porównywalność i przejrzystość usług oferowanych w skali krajowej i międzynarodowej
 • wzrost efektywności i skuteczności dzięki ciągłym procesom i narzędziom oceny
 • zwiększenie wiarygodności organizacji edukacyjnej
ISO 29993

ISO 29993 koncentruje się na procesach usługowych i zakresie usług. Standard definiuje ogólne ramy odniesienia dla usług edukacyjnych poprzez określenie różnych elementów i ich realizacji. Obejmuje to wszelkie rodzaje usług edukacyjnych, w tym formy uczenia się przez całe życie (np. szkolenie zawodowe i szkolenie w przedsiębiorstwie, które mogą mieć charakter zewnętrzny lub wewnętrzny). Standard obejmuje wszystkie metody i techniki uczenia się: bezpośrednie, e-learning lub ich kombinację (blended learning).

Grupa docelowa

Wszelkie instytucje edukacyjne, od osobistego nauczyciela poprzez prywatnych organizatorów seminariów i kursów oraz szkolenia w firmie i dalsze szkolenia do akademii i instytucji szkolnictwa wyższego, które chcą skupić się na usługach edukacyjnych.

ISO 21001

ISO 21001 została dostosowana do struktury ISO 9001 i tym samym podąża za obecnym trendem harmonizacji w rozumieniu Struktury Wysokiego Poziomu. Jeśli chodzi o treści, ISO 21001 wyraźnie koncentruje się na potrzebach osób uczących się i innych zainteresowanych stron, a także beneficjentów usługi. Jeśli chodzi o tematy, terminy i koncepcje, ISO 21001 koncentruje się na tematach istotnych dla instytucji edukacyjnych, bez względu na to, jaka jest usługa edukacyjna. Standard zawiera również wskazówki ułatwiające praktyczne wdrożenie.

ISO 21001 to norma obejmująca bardzo szeroki zakres grup docelowych, a mianowicie przedszkole, kształcenie podoktoranckie i uczenie się przez całe życie, w tym kształcenie zawodowe, a także wszelkiego rodzaju metody uczenia się, takie jak kształcenie na odległość.

Grupa docelowa

Wszelkie instytucje edukacyjne, od osobistych nauczycieli poprzez prywatnych organizatorów seminariów i kursów, szkolenia w firmie i dalsze szkolenia do akademii i instytucji szkolnictwa wyższego dążących do kompleksowego systemu zarządzania.

Inne powiązane standardy

ISO 29990, ISO 9001

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?