Wymagania normy ISO 50001:2018 - wprowadzenie

O SZKOLENIU

  Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze specyficznymi wymaganiami auditowania na zgodność z wymaganiami normy ISO 50001:2018. Dodatkowo zdobędą wiedzę m.in. na temat zarządzania procesowego oraz poznają zasady przygotowywania dokumentacji audytowej zgodnie z ich wymaganiami ISO 50001:2018.Czas trwania szkolenia: 1 dni / 8 godzin

Dokument potwierdzający:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Celem edukacyjnym szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami norm serii ISO 50000 i możliwościami praktycznego zastosowania tych wymagań w organizacjach

Cel biznesowy szkolenia to efektywne zarządzanie energią w organizacji, wykorzystanie dostępnych możliwości optymalizacji zużycia energii oraz wykorzystania energii odnawialnej.

szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

 • Osoby zajmujące się rozliczaniem energii, zarządzające infrastrukturą w organizacji, realizujące wdrożenie Systemu Zarządzania Energią oraz zajmujące się doskonaleniem tego systemu
 • Specjaliści systemów zarządzania
 • Auditorzy
 • Pełnomocnicy Systemu Zarządzania Energią
 • Kadra kierownicz
 • Pracownicy chcący poszerzyć swoją wiedzę

  Kontekst organizacji w odniesieniu do zarządzania energią:

  • Wymagania prawne UE i polskie dotyczące zarządzania energią
  • Zainteresowane strony
  • Zakres i granice systemu zarządzania energią
  • Ocena użytkowania i zużycia energii – wymagania ISO 50001:

  • Audyt energetyczny
  • Przegląd energetyczny
  • Ocena efektywności energetycznej
  • Planowanie działań w zakresie zarządzania energią w oparciu o wymagania PN-EN ISO 50001:

  • Działania w odniesieniu do ryzyk i szans
  • Identyfikacja i ocena poziomu bazowego i obszaru, gdzie możliwe jest ograniczenie zużycia energii.
  • Planowanie działań związanych z ograniczaniem zużycia energii i obniżeniem wydatków na media energetyczne. Cele i zadania związane z zarządzaniem energią.
  • Planowanie oceny efektów podjętych działań.

   Działania wspierające zarządzanie energią:

  • Zasoby
  • Kompetencje
  • Świadomość
  • Komunikacja
  • Dokumentowanie informacji
  • Planowanie i realizacja procesów związanych z zarządzaniem energią:

  • Procesy biznesowe
  • Projektowanie i planowanie nowych rozwiązań zakupy
  • Monitorowanie i pomiary.

   Ocena osiąganych wyników

   Ocena wyników:

  • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi
  • audity wewnętrzne
  • przegląd systemu zarządzania
  • Doskonalenie:

  • stwierdzanie niezgodności
  • analiza przyczyn i planowanie działań korygujących
  • weryfikacja wyników
  • działania związane z doskonaleniem
  • Integracja z innymi systemami zarządzania i procesami biznesowymi firmy.

   Zlecanie nadzoru nad procesami, outsourcing w zarządzaniu energią.

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

+43 732 34 23 22