eccos22® - Quality Austria Polska

Motywacja i korzyści

Międzynarodowy Znak Jakości eccos²² ® został opracowany w oparciu o połączenie międzynarodowych norm i przepisów ISO 26000, ISO 14001, ONR 192500 („ONR” = Rule of the Austrian Standards Institute), SA 8000® (Social Accountability), SR 10 (Social Responsibility), GRI 4 (Global Reporting Initiative), AA 1000 (AccountAbility), Wytyczne OECD dla międzynarodowych korporacji, UN Global Compact i Model Doskonałości EFQM. Oznacza to, że powstało znane na całym świecie narzędzie do oceny ekologicznej i społecznej odpowiedzialności firm, bez względu na to, w jakim sektorze działają firmy i jaka jest wielkość firmy.

eccos²² ® zapewnia znak jakości oparty na międzynarodowych standardach i przepisach dotyczących dowodów zrównoważonej gospodarki oraz oceny zdolności firmy do innowacji i przyszłości przez strony trzecie. Celem jest, z jednej strony, ustalenie pozycji organizacji w oparciu o system zarządzania przedsiębiorstwem oparty na zrównoważonym rozwoju CSR. Z drugiej strony, wspólny język wspierający tworzenie sieci systemów i zastosowanie sieci wartości jest kluczowym czynnikiem produktywności i efektywności w dobie Przemysłu 4.0.

Te obecne zmiany można postrzegać w następujący sposób:

 • zmieniono międzynarodowe wytyczne i dyrektywy dotyczące zamówień publicznych w odniesieniu do międzynarodowych zapytań ofertowych; te wytyczne i dyrektywy wymagają ulgi dla środowiska i społecznej wartości dodanej
 • nowe przepisy dla sektora finansowego i inwestycyjnego (np. rozporządzenia w sprawie taksonomii)
 • gospodarka o obiegu zamkniętym, ulgi środowiskowe i holistyczne podejście do łańcucha dostaw mają istotne znaczenie
 • orientacja zgodnie z wytycznymi nowego programu rządu austriackiego, Zielonego Ładu UE i Celów Zrównoważonego Rozwoju
Cele
 • optymalizacja „organizacji uczącej się” w celu zwiększenia innowacyjności społecznej, zwinności i wydajności; motto: „oddzielenie wzrostu od zużycia zasobów”
 • zwiększenie akceptacji i zaufania władz, inwestorów, banków i publicznych darczyńców finansowych
 • koszt i przewaga konkurencyjna dzięki redukcji kosztów cienia
 • praca nad unikalną propozycją sprzedaży firmy z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych w kierunku strategicznego zróżnicowania

eccos²² ® certyfikuje...

 • zgodność i odpowiednio orientacja zarządzania przedsiębiorstwem zgodnie z międzynarodowymi zasadami, wytycznymi i normami obowiązującej na całym świecie normy społecznej odpowiedzialności biznesu ISO 26000
 • ciągły rozwój podstawowej strategii, podstawowych procesów i komunikacji z interesariuszami w połączeniu z koncepcją zrównoważonego rozwoju organizacji
 • stopień dojrzałości systemu i wartość dodana przez system objęty międzynarodowymi normami eco.soc
 • ukierunkowanie wpływu na główne zainteresowane strony i skoncentrowanie się na pomocy środowiskowej i społecznej wartości dodanej

>> Strona internetowa (eccos22)

Certyfikat

W rezultacie firma otrzymuje pierwszy międzynarodowy znak jakości eccos²² ® Excellence in Sustainability und Corporate Social Responsibility, a ponadto certyfikat qualityaustria eccos²²®.

Firma może również oczekiwać profesjonalnej informacji zwrotnej od ekspertów na temat zakresu, w jakim standardy jakości są spełnione w kontekście ogólnego przyszłego zrównoważonego rozwoju firmy, a także certyfikatu ONR 192500.

Grupa docelowa

Wykorzystanie eccos²² ® jest szczególnie pomyślane dla organizacji, które chcą przekazać zainteresowanym stronom (klientom, dostawcom, kredytodawcom, partnerom międzynarodowym i organizacjom pozarządowym) dobrze ukierunkowaną, bardziej jednoznaczną i bardziej wiarygodną strategię dotyczącą zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Laureaci austriackiej nagrody Austrian Excellence Award oraz firmy, które już poradziły sobie ze sposobami profesjonalizacji wydajności swojego systemu, podczas oceny otrzymają stopnie rozwoju poprzez przyznanie punktów. Po dokonaniu oceny Międzynarodowy Komitet Forum Dialogu CSR (Komisja), w skład którego wchodzą przedstawiciele nauki i inwestorzy, podejmie decyzję o utrzymaniu znaku jakości i dojrzałości firmy w zakresie zrównoważonej gospodarki i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Forum Dialogu CSR przedstawia się

CSR Dialog Forum jest organizacją non-profit akredytowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Organizacja rozumie siebie jako bezpartyjną i bezwyznaniową i działa na skalę międzynarodową. Organizacja postrzega siebie jako siłę napędową nowego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, wywiera wpływ i przyczynia się do użytecznej zmiany społecznej. Stowarzyszenie ma na celu promowanie tematów zrównoważonej gospodarki i odpowiedzialności biznesu oraz łączenie nauki i praktyki. Stowarzyszenie postrzega siebie jako centrum kompetencyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej.

>> Strona WWW

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?