Circular Globe (we współpracy z SQS) - Quality Austria Polska

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Circular Globe (we współpracy z SQS)

Motywacja i korzyści

Żyjemy w społeczeństwie produktów jednorazowych, które stanowią duże obciążenie dla naszego środowiska i społeczeństwa. Obecny system gospodarczy jest zorientowany na posiadanie i stale rosnącą konsumpcję, i generuje ogromną ilość odpadów. Ponure perspektywy na przyszłość, można by pomyśleć. Nie musi tak jednak być, ponieważ przeciwdziała temu idea gospodarki o obiegu zamkniętym. Opiera się na zachowaniu wartości, wykorzystaniu energii odnawialnej i ostrożnym wykorzystaniu surowców. Zmiana myślenia i zmiana wartości ma obecnie miejsce w umysłach wielu ludzi.

Konsumenci i firmy zaczęli podejmować decyzje z myślą o przyszłych pokoleniach. Klienci chcą zrównoważonych modeli biznesowych, inwestorzy poszukują zrównoważonych możliwości inwestycyjnych, a organy regulacyjne opracowują obecnie zrównoważone prawodawstwo (np. taksonomię UE).

Istniejące modele biznesowe muszą zatem zostać poddane próbie, a rezultatem będą dostosowania. Innowacyjne, zorientowane na przyszłość firmy skoncentrują się na nowych wartościach i modelach biznesowych, a także wykorzystają transformację cyfrową do zintegrowania swoich partnerów w całym łańcuchu wartości z ich podejściami do rozwiązań.

Circular Globe Label jest wytyczną i modelem oceny, i służy jako kompas napędzający postęp w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym: w planowaniu, wdrażaniu, a także w wizualizacji. Innowacyjny Label ma na celu pomoc organizacjom w podejmowaniu i prowadzeniu zrównoważonych i cyrkularnych decyzji. Podejście jest zupełnie nowe: po raz pierwszy Circular Globe nie bada poszczególnych produktów pod kątem ich cyrkularności, ale cały system firmy. Model służy do oceny dojrzałości cyrkularnej organizacji i służy jako kompas do dalszego rozwoju na każdym etapie wdrażania.

Circular Globe Label został opracowany na podstawie najnowszych odkryć naukowych i badań uznanych ekspertów. Ponadto jest on zorientowany na treść i punkty centralne serii norm ISO 59000 dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, która jest obecnie opracowywana.

Circular Globe to europejska inicjatywa Quality Austria i SQS.

Cele

Circular Globe Label łączy osoby i organizacje, i służy jako kompas napędzający postęp w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Wizualizuje, w jaki sposób firmy i konsumenci podejmują dziś zrównoważone, oparte na obiegu zamkniętym decyzje na przyszłość – z korzyścią dla przyszłych pokoleń, środowiska i gospodarki.

10 faktów, dlaczego Circular Globe robi różnicę:

 • Zwiększanie wizerunku i świadomości (wizualizacja wartości dla świata zewnętrznego)
 • Zwiększenie konkurencyjności
 • Promowanie innowacji i wzrostu
 • Oszczędność kosztów dzięki trwalszym i innowacyjnym produktom
 • Ograniczanie ryzyka finansowego
 • Przyczynianie się do bardziej zrównoważonej i zasobooszczędnej przyszłości
 • Zmniejszenie wpływu na środowisko (np. dwutlenek węgla, zwiększenie zdrowia materiałów i bezpieczeństwa produktów, zmniejszenie ilości odpadów)
 • Zabezpieczenie dostaw surowców
 • Promowanie wyższej jakości życia
 • Myślenie dziś o przyszłych pokoleniach
Grupa docelowa

Circular Globe jest skierowany do wszystkich typów i rozmiarów organizacji, niezależnie od branży czy formy korporacyjnej.

Kryteria

Gospodarka o obiegu zamkniętym generalnie stosuje dalekosiężne podejście. Z jednej strony istniejące produkty powinny być utrzymywane w użyciu tak długo, jak to możliwe, poprzez naprawę, renowację, odsprzedaż itp. Z drugiej strony, obieg zamknięty powinien być już brany pod uwagę przy projektowaniu produktu, tak aby użyte materiały mogły być zawsze zwrócone do cyklu produktu (lub również do cykli biologicznych) poprzez recykling.

Aby uzyskać Circular Globe Label, zainteresowane firmy w Austrii muszą przejść dwuetapową ocenę przez ekspertów Quality Austria. Następnie firmy otrzymują odpowiedni znak w zależności od poziomu dojrzałości i zakresu koncepcji. Postępy są poddawane przeglądowi w ramach corocznych ocen śródokresowych, a po upływie trzyletniego okresu ważności przeprowadzana jest szczegółowa ponowna ocena.

Modułowa struktura i wielopoziomowy charakter Label gwarantują łatwe wejście, nawet dla mniejszych firm.

Inne powiązane standardy

eccos²²®, ONR 192500, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, wytyczne GRI, certyfikat Cradle to Cradle®

Wskazówka treningowa

NOWOŚĆ we współpracy z SQS: Cykl kursów online Circular Globe Transformation Coach – Kurs Certyfikacyjny

Absolwenci tego szkolenia są w stanie opracować koncepcje gospodarki o obiegu zamkniętym w organizacji. Circular Globe Transformation Coaches są w stanie ocenić sytuację wyjściową organizacji, a także zidentyfikować potencjał we własnej organizacji i na jego podstawie wprowadzić wykonalne projekty. Rozumieją przydzielone zadania do wdrożenia, wiedzą o niezbędnych krokach projektu i znają przykłady najlepszych praktyk w celu porównania swoich podejść. Systematyczne podejścia, na których opierają się takie projekty zmian, są dobrze znane absolwentom.

>> Więcej informacji

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?