ISO 55001 - Quality Austria Polska

Motywacja i korzyści

Norma ISO 55001:2014 (DIN ISO 55001:2018) (Asset Management System Requirements) zapewnia organizacjom pomoc w systematycznym rejestrowaniu ich ogólnych rzeczowych aktywów trwałych (np. maszyn, zakładów, budynków, infrastruktury, nieruchomości i zakładów zewnętrznych), a także aktywów obrotowych (np. zarządzanie częściami zamiennymi).

Korzyści płynące z Systemu Zarządzania Aktywami obejmują między innymi poprawę wydajności i optymalizację kosztów poprzez poprawę zwrotu z inwestycji i zachowanie wartości aktywów. Ponadto korzyści w zakresie zarządzania ryzykiem są generowane poprzez zrównoważenie kosztów i ryzyka z pożądaną wydajnością aktywów.

Standard służy również jako podstawa do podejmowania decyzji zarządczych, zwiększa przejrzystość, poprawia oparte na zaufaniu relacje z interesariuszami (np. bankami, funduszami, ...) i współdziała z innymi systemami zarządzania. Ponieważ ISO 55001 opiera się na Strukturze Wysokiego Poziomu, jego struktura systematyczna jest podobna do ISO 9001, ISO 14001 lub ISO 45001. Ułatwia to integrację systemów zarządzania zgodnie z ISO 55001 z już istniejącymi systemami i umożliwia szybkie wykorzystanie synergii.

Korzyści dla użytkowników systematycznego systemu zarządzania aktywami zgodnie z ISO 55001 są generowane poprzez zintegrowane podejście, szczególnie w wysoce powiązanych i zasobochłonnych organizacjach, takich jak sektor przemysłowy (chemia, petrochemia, produkcja stali, górnictwo itp.), w sektorze infrastruktury (elektroenergetyka, zaopatrzenie w wodę, transport, ruch drogowy, kliniki itp.), w branży nieruchomości (mieszkalnictwo i zarządzanie nieruchomościami), a także w sektorze usług.

Cele
 • Zapewnienie jakości, przejrzystości i porównywalności w zarządzaniu aktywami
 • Tworzenie ogólnego modelu jakości dla praktyki zawodowej i świadczenia usług
 • Zabezpieczanie kompetencji w zakresie zarządzania aktywami
Grupa docelowa

Kapitałochłonne przedsiębiorstwa prywatne i publiczne

Wymagania

Wdrożenie wymagań ISO 55001 w praktyce umożliwia organizacji czerpanie wysokich korzyści (wartości dla organizacji) z jej aktywów materialnych i niematerialnych. Zarządzanie aktywami zapewnia osiągnięcie celów zarządzania aktywami oraz identyfikację szans i ryzyk firmy. System zarządzania zgodny z ISO 55001 przyczynia się do systematycznego rozwoju organizacji, w tym optymalizacji procesów. Wsparciem są audity wewnętrzne i zewnętrzne.

Inne powiązane standardy

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (dawniej OHSAS 18001), ISO 31000, ONR 49001 lub ÖNORM 4901, ISO 41001

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?