Przypisanie do Krajowych Ram Kwalifikacji dla NQR w Austrii - Quality Austria Polska

Produkty szyte na miarę dla wybranych branż

Przypisanie do Krajowych Ram Kwalifikacji dla NQR w Austrii

Motywacja i korzyści

Krajowe Ramy Kwalifikacji (NQF) w Austrii są instrumentem klasyfikacji kwalifikacji na osiem poziomów. Główne cele to zademonstrowanie edukacji i poziomów edukacji wyraźniej i w celu promowania uczenia się przez całe życie. Każdy poziom charakteryzuje się różnymi deskryptorami. Deskryptory te są sformułowane w sposób ogólny, który odnosi się do efektów uczenia się powiązanych z określonym poziomem. Wyniki te opierają się na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach. Kwalifikacje zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji są przypisywane do tego samego poziomu kwalifikacji co europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (EQF). Dzięki temu austriackie (i polskie) kwalifikacje są bardziej porównywalne w całej Europie. Ustawa o krajowych ramach kwalifikacji została przyjęta w 2016 r. i stanowi ramy prawne na poziomie krajowym.

Więcej informacji o Polskiej Ramie Kwalifikacji znajdziesz tutaj

Unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie, obok charakterystyk pierwszego stopnia (uniwersalnych), charakterystyk drugiego stopnia (szczegółowych). Charakterystyki uniwersalne i szczegółowe stanowią spójną całość. Należy czytać je łącznie, by w pełni zrozumieć specyfikę poszczególnych poziomów.

Wymagania

Warunkiem wstępnym przypisania kwalifikacji do NQF jest wniosek referencyjny. Wniosek ten jest przesyłany przez Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH do Krajowego Organu Koordynacyjnego NQF (NCB). Następnie wniosek jest rozpatrywany i oceniany przez komitety NQF.

Nasza oferta

Na pierwszym spotkaniu bez żadnych opłat mamy przyjemność przedstawić możliwości w ramach NQF. Oferujemy dwa różne pakiety:

Pakiet podstawowy:

 • Ocena wniosku o referencje: Jest to formularz elektroniczny, który należy wypełnić i złożyć wraz ze wszystkimi załącznikami (ramy prawne, programy nauczania, wiążący opis kwalifikacji itp.). We wniosku tym wnioskodawcy muszą podać dokładne informacje na temat kwalifikacji (zwłaszcza na temat efektów uczenia się) i procedury ich ustalania. Ponadto wnioskodawca musi podać kroki podjęte w celu zapewnienia jakości procedury ustalania. Ponadto odniesienie do jednego z poziomów kwalifikacji NQF musi być uzasadnione.
 • Rozmowa zwrotna

Pakiet dodatkowy:

 • Wsparcie podczas przygotowywania dokumentacji dla odniesienia NQF: Wspieramy Cię w formułowaniu wniosku lub udzielamy wskazówek, które części Twojej aplikacji wymagają dalszego rozwoju, aby spełnić kryteria pożądanych poziomów referencyjnych NQF.
Grupa docelowa

Wszystkie zainteresowane strony w procesie edukacji mogą skorzystać z klasyfikacji:

Instytucje edukacyjne i szkoleniowe:

 • Klasyfikacji do NQF towarzyszy kontrola jakości wszystkich koncepcji kształcenia i szkolenia. W ten sposób można uzyskać nowe bodźce do dalszego rozwoju.
 • Inne instytucje edukacyjne i szkoleniowe mogą stosować klasyfikację NQF jako kryterium przyjęcia i (częściowego) zaliczenia kwalifikacji.
 • Po dokonaniu klasyfikacji kształcenie lub szkolenie jest publikowane w rejestrze NQF (www.qualifikationsregister.at). Wszystkie zainteresowane strony mogą znaleźć najważniejsze szczegóły kwalifikacji w tym rejestrze.

Pracodawcy:

 • Porównywalność różnych kwalifikacji i stopni jest uproszczona, ponieważ kwalifikacja zgodnie z NQF automatycznie odpowiada temu samemu poziomowi kwalifikacji EQF.
 • Klasyfikacja NQF może pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących rekrutacji personelu, ponieważ kwalifikacje pracowników są odpowiednio wykazane.
 • Klasyfikując kwalifikacje do krajowych ram kwalifikacji, staje się jasne, jakie umiejętności, wiedzę i kompetencje posiadają absolwenci programów kształcenia i szkolenia.
 • Treść ram kompetencji NQF może być wykorzystywana do opisów stanowisk i profili stanowisk.

Absolwenci programów kształcenia i szkolenia:

 • Zaletą dla absolwentów jest posiadanie kwalifikacji sklasyfikowanych w NQF, ponieważ poziom kwalifikacji jest jasno opisany.
 • Dzięki przejrzystej prezentacji kwalifikacji uczestnika absolwenci są geograficznie mobilni na europejskim rynku edukacji i pracy i mogą lepiej nakreślić swoje kwalifikacje.
Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?