VDA 6, Część 1 (Verband der deutschen Automobilindustrie - Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego) - Quality Austria Polska

Motoryzacja

VDA 6, Część 1 (Verband der deutschen Automobilindustrie – Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego)

Przegląd

Mimo że certyfikacja VDA 6.1 jest bardzo przyjazna dla użytkownika i wyrazista pod względem jakości systemu zarządzania (jako „metoda oparta na pomiarze”), prawie nigdy nie jest wymagana.

Jednak VDA 6.1 nadal doskonale nadaje się do drugiego i trzeciego poziomu poddostawców (dostawcy poziomu 2 i 3). W przeciwieństwie do IATF 16949:2016, VDA 6.1, która jest „metodą opartą na pomiarze”, ma doskonałe odniesienie do wydajności organizacji. Certyfikat zgodny z VDA 6.1 można w razie potrzeby połączyć z certyfikatem ISO 9001.

Cele
 • oświadczenie o efektywności organizacji i jej częściowych obszarach
 • strategiczne planowanie biznesowe i jego realizacja na podstawie konkretnych biznesplanów
 • zoptymalizowany proces doskonalenia
 • bezpieczne zarządzanie projektem, zapewnienie rozpoczęcia produkcji i bezwzględnej kontroli procesu w produkcji seryjnej (zdolność procesowa)
 • ograniczenie rozproszenia i marnotrawstwa w łańcuchu dostaw
 • optymalizacja łańcucha wartości dodanej
Grupa docelowa
 • Przemysł motoryzacyjny i jego poddostawcy
 • ogólny łańcuch dostaw przemysłu motoryzacyjnego: w związku z tym odnosząc się zarówno do bezpośrednich, jak i pośrednich dostawców produktów zainstalowanych w pojeździe
Kryteria

Wytyczne i dyrektywy VDA 6, część 1

Dokument VDA 6.1 jest standardem technicznym, ale nie normą ISO. Został on opracowany przez grupę roboczą niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Nie jest zgodny ze strukturą ISO 9001:2015. Jednakże w dokumencie znajduje się odpowiednia tabela porównawcza odnosząca się do pojedynczych klauzul ISO 9001. VDA 6.1 jest podzielony na dwa główne obszary:

 • „część U”, która odnosi się do zarządzania („Unternehmensführung”) i obejmuje część Z1 (Ziele = cele i zadania), która odnosi się do strategii korporacyjnej
 • „część P”, która odnosi się do produktów i procesów

Ponadto audit zapewnia pomiar skuteczności w odniesieniu do pojedynczych klauzul. Metoda ta oparta na pomiarze znacznie różni się od IATF 16949, ponieważ w VDA 6.1 możliwości poprawy można przedstawić obiektywnie (ocenić graficznie). Wymagania stawiane przez VDA 6.1 są określone w formie katalogu pytań, który zawiera dokładną definicję i interpretację. Na podstawie tego katalogu wymagania będą oceniane przy użyciu własnego klucza oceny.

Najważniejsze zmiany 5. edycji:

 • Zawartość została dostosowana do zasadniczych wymagań normy ISO 9001:2015.
 • Pytania zostały dostosowane do treści ISO 9001:2015.
 • Do listy wymagań dodano ważne definicje ISO 9001:2015 (np. szanse i ryzyka, zainteresowane strony lub udokumentowane informacje).
 • Temat „zarządzania ryzykiem” został podkreślony jeszcze bardziej.
 • Uwzględniono również wymagania dotyczące kwalifikacji i utrzymania kwalifikacji dla auditorów pierwszej i drugiej strony (zwykle opisywane w tomie 6 VDA).
 • Każde pytanie zostało podzielone w jednolity sposób: pytanie, terminy i definicje, wyjaśnienia i wymagania/uzupełnienia.
 • Klauzula 5 „Rozważania finansowe na temat systemów zarządzania jakością” została zmieniona w związku z tomem VDA „Koszty związane z jakością”.
 • Klauzla 20 „Świadczenie usług” została na nowo opisana.
 • System oceny został przeniesiony do tomu 6 VDA.
Akredytacja

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH posiada akredytację VDA 6.1 udzieloną przez VDA/QMC od 12/1996 roku. Dla VDA 6.2 i VDA 6.4, Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH posiada akredytację od 03/1999.

Dla każdej normy Quality Austria jest pierwszą austriacką jednostką certyfikującą akredytowaną przez VDA.

Inne powiązane standardy

Różne tomy VDA i specyfikacje producentów, ISO 9001, IATF 16949

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?