IFS Food (Żywność) - Quality Austria Polska

Bezpieczeństwo żywności

IFS Food (Żywność)

Motywacja i korzyści

„International Featured Standard Food” (IFS Food) został opracowany przez niemieckich i francuskich sprzedawców detalicznych w celu auditu produkcji marek własnych. Od 2005 r. we wspólny projekt zaangażowane są również włoskie stowarzyszenia handlowe.

Do tej pory IFS nie tylko zwraca się do dostawców marek własnych („private label”), ale jest również wysoko ceniony jako system zapewnienia jakości specyficzny dla żywności, który może być stosowany przez wszystkie firmy produkujące żywność.

IFS służy jako jednolity przegląd bezpieczeństwa żywności i poziomu jakości producentów. Standard ma na celu poprawę bezpieczeństwa żywności i jakości produktów, zwiększenie ochrony i zaufania konsumentów oraz zwiększenie efektywności kosztowej w łańcuchu dostaw żywności.

Streszczone wymagania detaliczne są następujące: Czy producent jest w stanie dostarczyć bezpieczny produkt zgodnie ze specyfikacją i przepisami?

Cele
 • jeden wspólny standard z jednym jednolitym systemem oceny
 • weryfikacja firmy spożywczej dotycząca realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa, legalności i jakości żywności
 • akredytacja i rejestracja wykwalifikowanych jednostek certyfikujących i auditorów
 • tworzenie porównywalności i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw
 • redukcja kosztów wśród dostawców i w handlu
 • poprawa bezpieczeństwa żywności i jakości produktów
 • zwiększenie ochrony i zaufania konsumentów
 • zwiększenie efektywności kosztowej w łańcuchu żywnościowym
 • wzajemne uznawanie przeprowadzonych auditów
 • wysoka przejrzystość w całym łańcuchu dostaw
Grupa docelowa

Wszystkie firmy produkcyjne w sektorze spożywczym i wszystkie firmy, które muszą zweryfikować, czy spełniają wymagania stawiane przez firmy handlowe w zakresie bezpieczeństwa, jakości i legalności produktów.

Kryteria

IFS jest zorientowany na wytyczne Global Food Safety Initiative (GFSI). Celem GFSI jest ustanowienie międzynarodowych standardów bezpieczeństwa dla firm dostarczających produkty spożywcze do handlu. W tym celu GFSI opracowała kluczowe kryteria, według których mierzone są normy bezpieczeństwa żywności.

Wymagania standardu mają następującą strukturę:

 • Odpowiedzialność kierownictwa wyższego szczebla
 • System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
 • Zarządzanie zasobami
 • Planowanie i procesy produkcyjne
 • Pomiary, analizy, ulepszenia
 • Plan ochrony żywności i inspekcje zewnętrzne


IFS Food to jednolity standard produktowy. Wdrażając wymagania, firmy z certyfikatem IFS Food nie tylko produkują żywność zgodną z wymaganiami klienta i przepisami prawnymi, ale także stale ulepszają swój system zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Wyniki zostaną określone zgodnie z dokładnym schematem. Istnieją cztery stopnie do oceny. Klasyfikacja waha się od „A = pełna zgodność z kryterium normy” do „D = kryterium określone w normie nie jest spełnione”.

Akredytacja

Od lutego 2006 roku Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH posiada akredytację do certyfikacji w oparciu o IFS zgodnie z ISO/IEC 17065 przez Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Gospodarki i tym samym została zarejestrowana jako pierwsza austriacka jednostka certyfikująca przez HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels – Główne Stowarzyszenie Niemieckiego Handlu Detalicznego).

Inne powiązane standardy

ISO 9001, załącznik do CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003), wytyczne UE 2016/C 278/01, ISO 22000, ISO/TS 22002-1/-2/-4/-5 (Programy wstępne dotyczące bezpieczeństwa żywności - Produkcja żywności / Catering / Produkcja opakowań żywności / Transport i przechowywanie), FSSC 22000, normy IFS, normy BRCGS

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?