ISO 14001:2015 - Zmiany. Wymagania – interpretacja normy i zastosowanie

O SZKOLENIU

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób, które chcą zaznajomić się z zakresem zmian w nowej normie ISO 14001 Systemu Zarządzania Środowiskowego na ISO 14001:2015.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin

Dokument potwierdzający:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

szkolenie

CEL SZKOLENIA

To jednodniowe (trwające 8 godzin) szkolenie, którego głównym celem jest zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 14001:2015. Szkolenie umożliwia zdobycie informacji na temat koniecznych do podjęcia zmian w funkcjonującym systemie zarządzania środowiskowego, by przystosować organizację do nowych wymagań standardu ISO 14001:2015. Jest to również doskonała okazja do nabycia umiejętności związanych z odpowiednim interpretowaniem punktów nowej normy. Dzięki licznym warsztatom ćwiczeniowym uczestnicy mają okazję utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną oraz nabyć nowe umiejętności praktyczne.

Szkolenie to, przede wszystkim jest dedykowane osobom, które na co dzień mają styczność z systemem zarządzania środowiskowego lub posiadają podstawową wiedzę w zakresie wymagań normy ISO 14001 i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę o nowe wymagania ISO 14001:2015.

szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

Dla kogo jest to szkolenie?

  Wskazanym warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest posiadanie przynajmniej podstawowej wiedzy z zakresu wymagań normy ISO 14001.
  Szkolenie jest skierowane do osób, które są:
 • zaangażowane i odpowiedzialne za budowanie, wdrożenie, utrzymanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego,
 • Pełnomocnikami Systemu Zarządzania Środowiskowego lub Systemów Zintegrowanych,
 • Specjalistami ds. związanych z tematami środowiskowymi,
 • audytorami wewnętrznymi,
 • osobami należącymi do kadry kierowniczej,
 • pracownikami (niezależnie od szczebla) lub osobami prywatnymi chcącymi poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nowelizacji nowej normy ISO 14001.

Jakie płyną korzyści z uczestnictwa w szkoleniu?

  Szkolenie pozwoli zrozumieć uczestnikom wymagania oraz zasady według jakich funkcjonuje standard Systemu Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001). Dodatkowo uzupełni wiedzę związaną z działaniami przygotowawczymi do auditu.
  Inne korzyści:
 • Zapoznanie się z nowymi wymaganiami normy ISO 14001:2015 oraz związanymi z nimi korzyściami przy dostosowywaniu systemów zarządzania
 • Zapoznanie się ze strukturą nowej normy
 • Poznanie korzyści i założeń wynikających z wdrożenia w organizacji nowych wymagań normy ISO 14001:2015
 • Zdobycie umiejętności odpowiedniego interpretowania poszczególnych punktów normy ISO 14001:2015 pod kątem własnej organizacji
 • Zdobycie wiedzy z zakresu skutecznego opracowywania planu działania oraz efektywnego wdrożania Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • Zdobycie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.
 1. Wpływ kontekstu i stron zainteresowanych:
 2. - ustalenie kontekstu
  - ustalenie stron zainteresowanych
  - wymagania dla obiektów i procesów
 3. Zarządzanie przedsiębiorstwem z uwzględnieniem wpływu na środowisko:
  1. odpowiedzialność podmiotu - wymagania prawne, ogólne i tematyczne dla branż
  2. określenie zakresu
  3. powiązanie działalności biznesowej z wpływem na środowisko
  4. uwzględnienie cyklu życia produktów i usług
  5. ryzyka i szanse związane z wpływem na środowisko
  6. zobowiązanie do zgodności z wymaganiami
  7. identyfikacja procesów - aspekty środowiskowe w procesach biznesowych
 4. Rola przywództwa w systemach zarządzania środowiskowego:
  1. planowanie i weryfikacja działań
  2. zarządzanie celami
  3. polityka środowiskowa
  4. role, odpowiedzialności i uprawnienia
 5. Wewnętrzny potencjał organizacji:
  1. wskaźniki i mierniki w zarządzaniu procesowym w odniesieniu do wpływu na środowisko
  2. wsparcie-zasoby
  3. wsparcie-kompetencje
  4. wsparcie-świadomość
  5. wsparcie-komunikacja
 6. Zastosowanie udokumentowanej informacji w SZŚ:
  1. przetwarzanie informacji
  2. zastosowanie środów przekazu
  3. bezpieczeństwo informacji
 7. Działanie:
  1. planowanie operacyjne z uwzględnieniem wpływu na środowisko
  2. kontrolowanie planowanych zmian i konsekwencje nieprzewidzianych zmian
  3. uwzględnienie cyklu życia w odniesieniu do wymagań dla obiektu i procesów
  4. gotowość i reagowanie na wypadek awarii
  5. nadzór nad procesami zlecanymi
 8. Ocena wyników:
  1. monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
  2. audit wewnętrzny
  3. przegląd zarządzania
 9. Doskonalenie:
  1. niezgodności i działania korygujące
  2. działania korygujące

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

+43 732 34 23 22