Сертифікація систем і продуктів - Quality Austria Polska

Аудит з доданою вартістю

Сертифікація систем і продукції

Використовуйте свої ресурси та потенціал, щоб оптимізувати зростання доходу та зменшити кількість помилок і витрати.

Кроки до вашого сертифіката qualityaustria
Ми підтримуємо вас на шляху до вашої сертифікації. Тут (PDF) Ви можете дізнатися більше про процес сертифікації.

1. Перша інформація
Клієнт закладає основи для створення системи менеджменту, купуючи стандарти та правила, відвідуючи інформаційні заходи та запитуючи про їхній досвід у вже сертифікованих організацій. Під час наступного особистого брифінгу з Quality Austria аналізуються потреби клієнта, а організація детально інформується про весь процес аудиту. На першому етапі компанія визначає конкретні аспекти планування сертифікації. На основі зібраних даних розраховується необхідний час аудиту на основі міжнародних специфікацій. Аспекти, що впливають на тривалість аудиту (вимоги нормативу робочого часу на місці), є такими:
 • Розмір організації, виражений через зайнятість і зміну робочих місць, а також кількість перевірених місць
 • Складність системи та ступінь її інтеграції
 • Специфіка території, що підлягає сертифікації
 • Чи застосовні всі компоненти системи, наприклад, дизайн продукту чи послуги
 • «Зрілість» системи
Навантаження аудитора на місці можна зменшити за допомогою інтегрованих систем управління.
2. Прийняття рішень
Тепер причини створення системи мають відповідати корпоративним бізнес-цілям. Результатом цього має стати план проекту: Оцінка внутрішніх ресурсів настільки ж важлива, як і визначення зовнішніх витрат (якщо це необхідно для консультацій, навчання та сертифікації). Також рекомендується скласти розклад. На основі цього планування тепер можна прийняти рішення про сертифікацію.
3. Створіть і реалізуйте концепцію
На цьому етапі можна встановити наступні пріоритети:
 • Сформуйте ноу-хау про вибрану систему управління (наприклад, навчання qualityaustria для менеджерів з якості або навколишнього середовища)
 • Аналіз стандартних вимог та планування впровадження в компанії
 • Навчання працівників основам систем управління (закрите навчання qualityaustria) та змінилися процеси та процедури
 • Впровадження нових процесів та їх закріплення в компанії
Керівництво компанії має брати участь і брати участь на цьому етапі.
4. Короткий аудит (за бажанням)
Короткий аудит може допомогти визначити прогрес у впровадженні системи менеджменту в конкретних сферах, функціях, процесах або специфічних вимогах стандарту або регламенту. Бажаність певних специфікацій та заходів щодо впровадження має бути оцінена своєчасно, щоб виявити неправильне тлумачення стандартів та правил і таким чином запобігти додатковим витратам/витратам. Будуть пропаговані переконання та мотивація працівників.
5. Етап сертифікаційного аудиту 1
Цей аудит вже є частиною процесу сертифікації і використовується для оцінки сертифікаційної зрілості системи управління. Він має наступні цілі:
 • Визначення ключових процесів, цілей та відповідних вимог законодавства
 • Оцінка специфічних для компанії аспектів
 • Оцінка управлінської документації
 • Рішення про готовність до 2 етапу сертифікаційного аудиту
 • Визначення процедури подальших заходів та планування аудиту для 2-го етапу сертифікаційного аудиту
6. Етап сертифікаційного аудиту 2
На другому етапі аудиту - не пізніше 6 місяців від першого етапу - процеси та вимоги перевіряються на основі випадкових вибірок. Фокусними пунктами є:
 • Перевірка відповідності моделям вимог на основі заздалегідь визначеного плану аудиту
 • Презентація розвитку системи: Сильні сторони та потенціал системи
 • Визначення можливостей для вдосконалення
 • Оцінка придатності та адекватності системи управління по відношенню до цілей компанії
Результати аудиту, включаючи посилання, рекомендації та відхилення, будуть узагальнені в звіті про аудит/оцінку.
7. Ваш сертифікат
Завдяки акредитації Quality Austria має право видавати сертифікати або сертифікати відповідності, визнані в усьому світі. Права користування передаються з виданим сертифікатом. Сертифікат qualityaustria вважається підтвердженням відповідності та використовується для внутрішнього та зовнішнього повідомлення про успішну сертифікацію, щоб забезпечити кращі ринкові можливості та провести тендер.
8. Постійний подальший розвиток та вдосконалення системи
В інтересах постійного вдосконалення систему управління необхідно постійно розвивати відповідно до стратегічної орієнтації. Для цієї мети, Наглядовий аудит буде проведено протягом двох років після атестації (1-й наглядовий аудит - не пізніше 12 місяців від дати атестації; 2-й наглядовий аудит - не пізніше 24 місяців з дати атестації). На третій рік після первинної атестації вона проводиться Ресертифікаційний аудит із заявою про переоформлення існуючих сертифікатів.

Ми підтримуємо вас, зосереджуючись на ваших довгострокових цілях!

Ваші клієнти довіряють нашим сертифікатам.

Завдяки нашій акредитації ми маємо право видавати сертифікати або сертифікати відповідності, які визнані в усьому світі. Права користування передаються з виданим сертифікатом. Сертифікат qualityaustria може використовуватися, наприклад, для внутрішньої та зовнішньої комунікації успішної сертифікації.

Вигоди для клієнта

Наші перевірки qualityaustria зосередитися на створенні цінності для наших клієнтів:

 • В рамках аудиту ми перевіряємо, чи дотримані відповідні необхідні вимоги.
 • Ми вважаємо, що очікування клієнтів суттєво впливають на цілі та переваги аудиту,
 • що компетентність аудитора має найвищий пріоритет і
 • що результати та вплив перевіреної системи менеджменту мають вирішальне значення.

Ми акредитовані Федеральним міністерством цифрових справ та економіки на системи управління відповідно до ISO / IEC 17021-01 і для продукції відповідно до ISO / IEC 17065 і ми маємо найширший спектр акредитації систем менеджменту в Австрії.

Як акредитований орган сертифікації, ми прагнемо підтримувати цінності незалежність і об'єктивність. Тому наші компетенції регулярно перевіряються та сертифікуються.

Як національний представник IQNet, ми також маємо право видавати сертифікати IQNet, які цінуються у всьому світі.

Велике значення має компетентність аудитора

Ми зосереджуємось на міцних знаннях та компетенціях у сфері систем управління, прагнемо забезпечити та покращити якість бізнесу наших клієнтів.

 • Аудитори qualityaustria мають цю компетенцію та різноманітні знання в галузі, оскільки вони працюють як експерти, менеджери чи консультанти на додаток до своєї щоденної роботи.
 • Вони глибоко знають відповідні стандарти та постійно проходять широку професійну та методичну підготовку.
 • Важливо чітке розуміння аудиторами qualityaustria зв'язок між причиною і наслідком і можливими наслідками - навмисними і ненавмисними.

Крім того, ми вважаємо ціннісне ставлення аудиторів центральним елементом і підкріплюємо це ставлення шляхом колегіального включення в експертне співтовариство. qualityaustria та в організаційному середовищі, що підтримує організаційні та управлінські компетенції.

«Ефективна система управління переважує витрати, оскільки переваги помітні на кожному відділі та на кожному рівні організації. Мережа створює структуру та прозорість. Приховані потенціали можна використовувати, що в кінцевому підсумку позитивно позначається на вартості вашої компанії».

Конрад Шайбер, генеральний директор Quality Austria

Орієнтуйтеся на очікування клієнтів

Проект аудиту qualityaustria

 

Наша філософія аудиту

 • Очікування клієнтів істотно впливають на цілі та переваги аудиту.
 • Велике значення має компетентність аудитора.
 • Ефективність і ефект контрольованої інтегрованої системи управління мають ключове значення.
 • Люди зустрічаються під час аудиту.
 • Аудит з правильним мисленням і цінностями веде до бажаної якості аудиту.

Такі характеристики, як незалежність, прозорість, зрозумілість, професійна належна обачність, ілюстрація фактів, чесність та конфіденційність очевидні для аудиту qualityaustria. Аудити qualityaustria, зрозуміло, сприяє успіху компанії в контексті цієї філософії.

Категорії аудиту qualityaustria

Наші аудиторські послуги поділяються на кілька категорій. Структура неупереджена; найбільша цінність виникає, коли проведений аудит також відповідає цілям даного клієнта відповідно до найкращого співвідношення витрат і вигод. Звичайно, аудит Інтегрованої системи менеджменту чітко відповідає нормативним вимогам (наприклад, ISO/IEC 17021-01 або ISO 19011). Категорії аудиту qualityaustria не є строго відокремленими одна від одної, а структура вибирається з урахуванням прагматичних міркувань - вони відрізняються за характеристиками та цілями, що призводить до різного обсягу діяльності як для розробки методологічного аудиту, так і для встановлення цілей.

Огляд категорії аудиту

Фокус-аудит
Quality Austria визначає аудит Focus як аудит з абсолютно конкретними рекомендованими темами або акцентами. На відміну від акредитованого сертифікаційного аудиту, фокус аудиту не полягає в тому, щоб охопити всі аспекти або всю систему. Акцент може бути зроблений, наприклад, на конкретному продукті (аудит продукту), процесі (аудит процесу), конкретній темі або також на функції (закупівлі, продажі). Фокусовий аудит може проводитися як незалежний аудит або інтегруватися з іншою формою аудиту як доповнення. Цей вид аудиту може обмежено поєднуватися з акредитованим сертифікаційним аудитом або аудитом за договором за умови, що зазначена мета не суперечить принципам акредитації та надається достатній час.
Аудит інноваційного підходу
Інновація означає оновлення, зміни та ринкове впровадження змін. Інновації можуть стосуватися продуктів, процесів, методів, а також стратегій та бізнес-моделей. Наступні питання мають відношення до аудиту з інноваційним підходом: Які імпульси для оновлення та змін може дати аудит? Які можливості та майбутній потенціал – для продукту, процесу, методу чи бізнес-моделі – можна визначити під час аудиту? Аудит інноваційного підходу явно відрізняється від класичного аудиту системи менеджменту для перевірки відповідності. Таким чином, такі теми, як мінливість, навчання, сміливість, стратегія, спритність, культура та управління, є пріоритетними в аудиті інноваційного підходу.
Аудит спільно узгоджених критеріїв
Аудит спільно встановлених критеріїв є збірним терміном і ґрунтується на співпраці з такими організаціями, як правозахисні групи, державні органи, асоціації чи компанії (наприклад, «Аудит роботи та сім’ї», «Етикет для підприємств соціальної інклюзії», «Аудит з Асоціацією Утилізаційні компанії / ÖVGW Technical Association for Gas and Water”). Критерії аудиту та процеси аудиту, як правило, розробляються спільно з партнерами, які, як правило, сприяють розвитку галузі та технічної компетенції; Quality Austria надає досвід у розробці та проведенні аудитів. Проект співпраці залежить від партнера. Спільний аудит – це аудит, під час якого дві або більше аудиторських організацій працюють разом для організації аудиту. Цей вид аудиту проводиться, коли одна з цих організацій не може надати всі запити клієнта акредитації або не представлена в регіоні клієнта. Залишається в силі принцип одного контакту з клієнтом.
Аудит дослідження
Дослідницький аудит досліджує, відкриває та пояснює. У результаті цих аудитів виявляються можливі прогалини або недоліки з метою підвищення безпеки (наприклад, юридична визначеність).
Аудит договору
Quality Austria визначає аудит за контрактом як аудит, який здійснюється на основі контракту з регулюючим органом або асоціацією. Типові приклади аудиту контрактів можна знайти в автомобільній промисловості (контрактний партнер VDA-QMC), безпечності харчових продуктів або залізниці (стандарт IRIS в контракті з UNIFE).
Акредитований сертифікаційний аудит
До цієї категорії входять ті аудити, які пройшли національну акредитацію відповідно до міжнародних стандартів (наприклад, ISO/IEC 17021-01). Ці аудити включають первинну сертифікацію та моніторинг або служать основою для продовжень (пересертифікації). До цієї категорії також належать державні дозволи, наприклад, для регулювання EMAS або сертифікації акредитованої продукції.

Вам потрібна додаткова інформація?

Ми будемо раді Вам допомогти!

Пишіть нам!

+48 32 226 60 07

Увійти

Увійти

Ви вже створили обліковий запис або профіль клієнта?

Введіть свою адресу електронної пошти та пароль для входу:

Забули ваш пароль?

Створити обліковий запис?