Poświadczenie zgodności ECM w zakresie utrzymania pojazdów szynowych - Quality Austria Polska

Transport

Poświadczenie zgodności ECM w zakresie utrzymania pojazdów szynowych

Motywacja i korzyści

Art. 14 dyrektywy UE 2016/798 reguluje utrzymanie pojazdów wykorzystywanych w ruchu kolejowym, natomiast w załączniku III do niniejszej dyrektywy określono odpowiednie kryteria.

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (ECM) musi korzystać z tego znormalizowanego systemu, aby zapewnić, że pojazdy, za które odpowiedzialny jest ECM, są w bezpiecznym stanie operacyjnym. Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie musi upewnić się, że pojazdy są serwisowane i konserwowane zgodnie z dokumentacją specyficzną dla pojazdu oraz zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami, w tym z zasadami utrzymania i TSI (techniczne specyfikacje interoperacyjności). Ponadto środki utrzymania niezbędne dla pojazdów, za które odpowiedzialny jest podmiot odpowiedzialny, będą musiały wynikać z wymogów podmiotu odpowiedzialnego. Następnie podmiot odpowiedzialny za utrzymanie wykonuje te środki samodzielnie lub korzysta z usług świadczonych przez warsztaty certyfikowane przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie lub których zgodność jest certyfikowana. W przypadku korzystania z takich usług należy zawrzeć odpowiednie umowy z warsztatami. Jeśli istnieje certyfikacja zgodnie z ISO 9001 lub atest ECM dla pojazdów towarowych, można wykorzystać synergie.

Quality Austria oferuje atesty zgodności ECM dla pojazdów szynowych od 2016 r. i jest akredytowana jako jednostka certyfikująca ECM oraz nazwana jednostką certyfikującą ECM przez ERA w ERADIS (European Railway Agency Database of Interoperability and Safety).

Cele
 • Zapewnienie jakości, przejrzystości i możliwości wykazania regulowanej konserwacji pojazdów szynowych
 • Dowody zgodności z odpowiednimi wymaganiami międzynarodowymi (Unia Europejska) i wymaganiami krajowymi (np. przepisy kolejowe, TSI,...)
 • Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym
Grupa docelowa
 • Przedsiębiorstwa działające w ruchu kolejowym, operatorzy infrastrukturalni i posiadacze pojazdów szynowych, przez których funkcje podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM) są przejmowane
 • Firmy zajmujące się utrzymaniem ruchu pojazdów szynowych
 • Zewnętrzni dostawcy komponentów do pojazdów szynowych
Kryteria

Wszelkie podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów szynowych mogą wykazać, że ustanowiły ten system i wdrażają go analogicznie do wymogów załącznika II do rozporządzenia UE 2019/779 lub załącznika III do dyrektywy 2016/798 oraz decyzji ERA ustanowionych w tym zakresie, mogą dążyć do uzyskania odpowiedniego poświadczenia zgodności podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie.

Po złożeniu pisemnego wniosku o zaświadczenie w Quality Austria możliwe będzie uzyskanie tego zaświadczenia, jeżeli podczas auditu i inspekcji wykazano zgodność z kryteriami.

Firmy, które uzyskały zaświadczenie zgodności podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, działają prewencyjnie w sensie odpowiedniej adaptacji rozporządzenia UE 2019/779, które jest przeznaczone dla wszystkich pojazdów przez odpowiedzialną Komisję.

Odpowiednie prace wstępne, w tym starania o uzyskanie zaświadczenia zgodności ECM oraz pomyślne zakończenie corocznych auditów nadzoru, mogą zostać zaliczone na podstawie niezbędnej certyfikacji.

Akredytacja

Quality Austria oferuje certyfikaty zgodności ECM dla organów odpowiedzialnych za utrzymanie lub funkcje utrzymania pojazdów szynowych zgodnie z VO (UE) 2019/779 i jest jednostką certyfikującą ECM dla wszystkich pojazdów szynowych (wagonów towarowych, lokomotyw, zespołów trakcyjnych, wagonów pasażerskich, pojazdów szybkobieżnych, pojazdów budowlanych/utrzymania, inne) akredytowane i wymienione w bazie danych ERADIS w ramach Jednostki Certyfikującej ERA (Europejskiej Agencji Kolejowej).

Inne powiązane standardy

ECM Rozporządzenie UE 2019/779 (rozporządzenie zastępujące ECM Rozporządzenie UE 2011/445), SMS (Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem) Bezpieczeństwo kolei zgodnie z dyrektywą UE 2016/798 i/lub ustawą kolejową w Austrii, rozporządzeniem UE 2018/762, ISO 9001, IRIS (Międzynarodowy Standard Przemysłu Kolejowego)

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?