ISO 9001 - Quality Austria Polska

Jakość

ISO 9001

‎Motywacja i korzyści‎

Istnieje wiele powodów przemawiających za wprowadzeniem zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 i standardami branżowymi:

 • Widoczna kontrola zarządzania jakością zgodnie z międzynarodowym stanem wiedzy, a tym samym zabezpieczenie dla organizacji
 • Prawdziwa szansa na zwiększenie orientacji na klienta i zwiększenie zadowolenia klientów
 • Ograniczenie liczby skarg, oszczędność kosztów oraz zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i bezpieczeństwa prawnego
 • Ciągła koncentracja na procesach, ich ciągłe doskonalenie, a tym samym redukcja procesów i ukrytych kosztów
 • Promocja rozwoju organizacyjnego, komunikacji wewnętrznej, motywacji i poczucia odpowiedzialności pracowników
 • Lepsza samowiedza organizacji
 • Udana certyfikacja prowadzi w wielu branżach do umieszczenia na liście dostawców i poprawia wizerunek
 • Solidna podstawa dla tych organizacji, które stoją w obliczu dalszych wymagań branżowych lub innych wymagań (takich jak zarządzanie środowiskiem lub zdrowiem i bezpieczeństwem)
 • Wzrost wartości firmy
 • Solidna podstawa dla tych, którzy dążą do doskonałości biznesowej
Cele

Systemy zarządzania jakością służą doskonaleniu usług organizacji, wdrażaniu zmian w sposób przyszłościowy i zrównoważony oraz rozwijaniu efektywnych i wydajnych procesów.

Grupa docelowa

ISO 9001 ma charakter ogólny. Standard adresowany jest do firm każdej wielkości – od małych firm po globalne przedsiębiorstwa. ISO 9001 jest niezależny od danego sektora.

Podstawowa zawartość

System zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 pomaga zagwarantować, że organizacja jest w stanie spełnić wymagania klientów oraz wymagania ustawowe i regulacyjne nałożone na ich produkty i usługi. Taki system daje również zapewnienie, że organizacja stale pracuje nad poprawą zadowolenia klientów. Aby to wszystko zagwarantować, podejście procesowe jest zakotwiczone w standardzie. To podejście procesowe obejmuje spójne ukierunkowanie procesu, dalszy rozwój procesów możliwy dzięki zastosowaniu modelu Plan-Do-Check-Act (cykl PDCA), a także ciągłe spojrzenie na ryzyka i szanse.

Podejście procesowe ma na celu uzyskanie następujących korzyści dla organizacji:

 • zrozumienie wymagań, ryzyk oraz wzajemnych powiązań i interakcji
 • optymalizacja procesów w celu tworzenia wartości
 • osiągnięcie efektywnej wydajności procesu i odpowiednich wyników
 • ciągłe doskonalenie procesów zgodnie z celami strategicznymi organizacji

Kontekst organizacji

Kontekst organizacji jest istotny dla podstawowego projektu systemu zarządzania jakością (QMS). Jakie są czynniki wpływające, jakie granice są wyznaczane, jak można osiągnąć cele strategiczne? Do wdrożenia skutecznego Systemu Zarządzania Jakością wymagane są zasoby, kompetencje pracowników oraz dokumentacja.

Przywództwo

Najwyższe kierownictwo tworzy podstawowe warunki do wdrożenia systemu zarządzania jakością i działa jako wzór do naśladowania.

Planowanie

Podczas planowania ustala się cele z uwzględnieniem ryzyka i szans.

Operacja

Koncentracja na procesie jest istotnym elementem systemu zarządzania jakością, który obejmuje poznanie oczekiwań klientów, poprzez projektowanie i rozwój, aż po dostawę.

Ocena działania

Podczas oceny wydajności wymagane jest skupienie się na wynikach.

Poprawa

W dynamicznym i złożonym środowisku biznesowym systematyczne podejście do doskonalenia jest niezbędną dźwignią.

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?