Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych zgodnie z EN 1090 - Quality Austria Polska

Budownictwo i konstrukcje

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych zgodnie z EN 1090

Motywacja i korzyści

Obowiązująca wersja normy EN 1090-1 weszła w życie w Austrii 1 marca 2012 r. Podobnie jak wszystkie poprzednie edycje, zobowiązuje ona zainteresowane przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką metali do sporządzania deklaracji zgodności dla swoich produktów i gwarantowania ich oznakowania CE.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich firm wytwarzających takie produkty. W związku z tym norma przewiduje obowiązkową certyfikację „fabrycznej kontroli produkcji”, tj. pewnego systemu zarządzania jakością w firmie.

Zgodnie z normą EN 1090 konieczne jest wykazanie, że wszystkie elementy konstrukcyjne są produkowane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i odpowiednimi klasami wykonania. Obejmuje to najważniejsze obszary działalności w budownictwie stalowym i aluminiowym:

 • zakup
 • produkcja w warsztacie
 • podwykonawstwo
 • instrukcja montażu

Jeśli projekt i wymiarowanie również należą do obszarów biznesowych, zostaną one włączone do certyfikatu. Postanowienia normy EN 1090 odnoszą się również do wszystkich wsporczych konstrukcji kompozytowych wykonanych ze stali i betonu.

Certyfikaty qualityaustria są dostosowane do wymagań stawianych produkowanym komponentom i tym samym będą wydawane w sposób dostosowany do potrzeb poszczególnych firm.

Grupa docelowa

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju produkowanych komponentów i regionalnego dostosowania działalności gospodarczej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się konstrukcjami stalowymi i aluminiowymi podlegają zasadom dotyczącym konstrukcji wsporczych, które są określone w normie EN 1090. Konstrukcje te mogą być kompletnymi budynkami i budowlami lub pojedynczymi częściami zintegrowanymi z konstrukcjami wsporczymi wyższej rangi. Przepisy obejmują wszystkie obszary budownictwa, np.

 • inżynieria lądowa i wodna
 • budownictwo przemysłowe
 • budowa elektrowni
 • budowa mostów
 • budowa półek
 • budowa elewacji
 • budowa balustrad
 • budowa rusztowań i platform
 • rurociągi
Podstawowe normy

EN 1090 - Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

 • Część 1: Wymagania dotyczące oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
 • Część 2: Wymagania techniczne dla konstrukcji stalowych
 • Część 3: Wymagania techniczne dla konstrukcji aluminiowych
 • Część 4: Wymagania techniczne dla elementów konstrukcyjnych ze stali formowanej na zimno
 • Część 5: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcyjnych elementów aluminiowych formowanych na zimno
Droga do certyfikatu

Identyfikacja stanu faktycznego

(Opcjonalna) inwentaryzacja qualityaustria polega zasadniczo na określeniu poziomu kwalifikacji przedsiębiorstwa w odniesieniu do zgodności z wymaganiami umieszczonymi w normie EN 1090 na miejscu. W trakcie inwentaryzacji firma otrzyma wskazówki, gdzie mogą być konieczne dostosowania.

Audit certyfikacyjny (inspekcja wstępna)

Audit certyfikacyjny qualityaustria zostanie przeprowadzony na miejscu zgodnie z planem auditu przygotowanym wspólnie. Wszystkie obszary działalności (tj. zakupy, produkcja w warsztacie, podwykonawstwo, instrukcje montażu, ewentualnie projektowanie i wymiarowanie) zostaną poddane kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem fabrycznej kontroli produkcji i obsługi klas wykonania, o które przedsiębiorstwo się ubiega.


W trakcie auditu certyfikacyjnego auditorzy udadzą się prosto do konkretnego miejsca, w którym wszystko się dzieje. Wybrane próbki zostaną wykorzystane do przeprowadzenia wstępnej kontroli z udziałem odpowiedzialnych pracowników. Celem jest identyfikacja zgodności procesów biznesowych ze specyfikacjami odpowiednich części Serii Norm EN 1090. Po stwierdzeniu zgodności firma będzie uprawniona do umieszczenia znaku CE na wytwarzanych produktach.

Droga po uzyskaniu certyfikatu

Zgodnie z normą EN 1090 audity nadzoru będą musiały być przeprowadzane przez jednostkę certyfikującą po uzyskaniu certyfikatu. Odstępy czasu tych auditów są stopniowane i zależą od wymagań stawianych produktom wytwarzanym w firmie. Audity nadzoru qualityaustria są zgodne z podstawowymi warunkami leżącymi u podstaw certyfikacji.

Notyfikacja

Jeśli chodzi o EN 1090, Quality Austria jest, na podstawie odpowiedniej akredytacji Federalnego Ministerstwa Cyfryzacji i Gospodarki, wpisana jako jednostka notyfikowana na listę NANDO (NANDO = New Approach Notified and Designated Organisations) zgodnie z zasadami europejskiej dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych.

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?