Co to jest FSC®? - Quality Austria Polska
09. sie 2023

Poszanowanie praw ludzkich oraz środowiska naturalnego

Co to jest FSC®?

FSC® (Forest Stewardship Council®) – czyli Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej. Jest to międzynarodowa organizacja non-profit odnosząca się do odpowiedzialnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, mająca na uwadze również czynniki społeczne, ekonomiczne oraz ekologiczne. Powstała w roku 1993 jako odpowiedź na rosnące problemy z brakiem porozumienia między organizacjami rządowymi w kwestiach wylesiania.

Obecnie FSC® działa w ponad 80 państwach. Opracowała powszechnie rozpoznawalne i akceptowalne standardy dotyczące gospodarki leśnej oraz zarządzania łańcuchem produktów pochodzenia leśnego. Powstała ona głównie z myślą o zarządcach dużych powierzchni leśnych. Jest ona postrzegana jako jedna z najbardziej wiarygodnych, w związku z tym, jako jedyna jest popierana przez najważniejsze organizacje ekologiczne. Oznaczenie FSC® gwarantuje, że drewno i produkty pochodzenia leśnego pochodzą z kontrolowanych źródeł – od pozyskania surowca w lesie, po produkt końcowy. Opracowane przez FSC® standardy mogą być przedmiotem certyfikacji przez różne podmioty biorące udział w łańcuchu dostaw.

Jakie typy certyfikatów wyróżniamy?

Certyfikacja Łańcucha Dostaw tzw. Chain of Custody (CoC) – zapewnia potwierdzenie, że drewno lub inny surowiec pochodzenia drzewnego, wykorzystywany do produkcji, przetwarzania lub sprzedaży, pochodzi z certyfikowanych źródeł. Oznacza to, że surowiec jest pozyskiwany legalnie z poszanowaniem praw ludzkich oraz środowiska naturalnego.

Aby utrzymać oznaczenie FSC® na produkcie końcowym, wszystkie organizacje wchodzące w skład łańcucha dostaw, które przejmują prawa własności nad danym surowcem, półproduktem i produktem, muszą posiadać swój własny certyfikat. W Polsce obecnie funkcjonuje ponad 2500 podmiotów gospodarczych, którym przyznano certyfikat Łańcucha Dostaw CoC. System ten skierowany jest dla całej gamy przedsiębiorstw działających w branży drzewnej i papierniczej m. in.:

 • Drukarni
 • Producentów papieru oraz wyrobów z papieru, np. słomek do napojów, etykiet, ręczników
 • Producentów opakowań tekturowych, drewnianych, papierowych
 • Producentów mebli oraz komponentów z drewna
 • Producentów domów drewnianych oraz innych drewnianych elementów konstrukcyjnych
 • Producentów galanterii drzewnej i papierowej
 • Producentów drewnianych artykułów gospodarstwa domowego, gier i zabawek
 • Zakładów przetwórstwa drewna
 • Tartaków
 • Producentów drewna opałowego
 • Podmiotów handlujących drewnem i produktami pochodnymi
 • Wydawnictw
 • Producentów okien i drzwi

Certyfikacja Gospodarki Leśnej tzw. Forest Management (FM) – potwierdza ona, że dany las kierowany jest w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale zarazem opłacalny ekonomicznie. Przeznaczona jest dla zarządców oraz właścicieli lasów oraz obszarów leśnych. Specjalnie dla nich FSC® opracowało listę 10 zasad, których jako posiadacze certyfikatów, muszą przestrzegać:

 • Zgodność z prawem – przestrzeganie prawa obowiązującego w danym kraju.
 • Prawa pracowników i warunki zatrudnienia – gwarancja utrzymania lub polepszenia warunków ekonomicznych i socjalnych pracowników.
 • Prawa ludności rdzennej – respektowanie zwyczajów ludności rdzennej w kwestii użytkowania lasów.
 • Współpraca ze społecznościami – obszary leśne mają wpływ na utrzymanie lub polepszenie warunków ekonomicznych i socjalnych lokalnych społeczności.
 • Korzyści płynące z lasu – zarządzanie lasem w taki sposób, aby był on opłacalny ekonomicznie, przyrodniczo i społecznie.
 • Wartości przyrodnicze i wpływ na środowisko – podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wartości przyrodniczych i zarazem redukcja destruktywnego wpływu na środowisko.
 • Planowanie gospodarowania – stworzenie planu gospodarowania, który będzie zgodny z polityką i celami danej organizacji.
 • Monitorowanie i ocena – udowodnienie, że organizacja monitoruje i ocenia swoje działania.
 • Szczególne wartości ochronne – gwarancja utrzymania lub polepszenia szczególnych wartości ochronnych w danym obszarze.
 • Wdrażanie działań gospodarczych – wdrożenie planu gospodarowania, który będzie zgodny z polityką i celami danej organizacji.

Korzyści płynące z posiadania certyfikatu FSC®

W obecnych czasach świadomość ekologiczna ludzi zwiększa się. Coraz częściej są oni gotowi zapłacić za produkt więcej, jeśli towarzyszy mu gwarancja, że powstał w zrównoważony sposób, nie przyczyniając się do stopniowego pogorszenia stanu naszej planety. Taką gwarancję daje oznaczenie FSC® na nabywanych produktach.

Oprócz tego, z posiadania certyfikatu płynie szereg innych korzyści:

 • Daje możliwość współpracy z najważniejszymi organizacjami branży drzewnej
 • Zwiększa zaufanie klientów do Twoich wyrobów
 • Daje możliwość udziału w certyfikowanych Łańcuchach Dostaw
 • Daje szansę na poszerzenie rynku zbytu i pozyskanie nowych klientów
 • Gwarantuje, że surowiec drzewny, używany w firmie, pochodzi z certyfikowanych lasów
 • Pomaga spełnić wymogi największych sieci handlowych
 • Wpisuje się w ideę walki ze zmianami klimatycznymi
 • Pomaga spełnić wymogi EUTR (Rozporządzenie nr 995/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 20.10.2010 roku w sprawie ustanowienia obowiązków dla podmiotów wprowadzających drewno na rynek Unii Europejskiej)
 • Poprawia wizerunek firmy
 • Daje gwarancję, że nie przyczyniamy się do degradacji środowiska naturalnego
 • Zwiększa dostęp do kluczowych rynków międzynarodowych
 • Daje możliwość oznaczania swoich produktów Logo FSC®, rozpoznawalnym na całym świecie

Jak uzyskać certyfikat FSC®?

1) Firma musi mieć dostawcę/ dostawców z certyfikowanym surowcem – aby móc ubiegać się o certyfikat FSC®, organizacja musi mieć dostawcę, który oferuje certyfikowany surowiec lub półprodukt, spełniający wymagania systemu kontroli łańcucha dostaw (CoC). Jeżeli firma nie ma takiego dostawcy, może szukać go np. w międzynarodowej bazie FSC®, w której znajdują się wszyscy posiadacze certyfikatu na świecie. Drugą opcją może być zaproponowanie swoim obecnym kontrahentom podejście do certyfikacji.

2) Wdrożenie wymogów standardu FSC® w swojej organizacji – aby wdrożyć wymogi FSC® w firmie, należy spełnić mające zastosowanie do danej organizacji wymagania aktualnego wydania normy FSC-STD-40-004, dostępnej w wersji polskiej pod adresem https://pl.fsc.org/pl-pl/standardy-i-inne-dokumenty. W procesie opracowania, wdrożenia, a następnie utrzymania i bieżącego dostosowania systemu może być pomocny doradca lub firma konsultingowa, która wesprze zwłaszcza tych przedsiębiorców, którzy nigdy nie mieli do czynienia z tym systemem.

3) Przeszkolenie pracowników – po wdrożeniu wymogów systemu w swojej firmie niezbędne będą szkolenia pracowników, aby zapoznać ich z wymaganiami standardu oraz żeby wiedzieli, jak postępować w przypadku produkcji, magazynowania, kontroli i sprzedaży certyfikowanych wyrobów. Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z deklaracją kierownictwa firmy dotyczącą zobowiązania się do przestrzegania wartości promowanych przez FSC®.

4) Przejście auditu certyfikacyjnego – po wdrożeniu wymaganych procedur w swojej organizacji można podejść do auditu certyfikacyjnego (składającego się z 1 i 2 fazy), który musi przeprowadzić Jednostka Certyfikująca posiadająca akredytację na ten standard. W czasie 1 fazy auditu oceniane jest, czy organizacja jest gotowa, by przystąpić do certyfikacji. Auditor może wskazać elementy wymagające poprawy. 2 faza auditu to zasadniczy etap certyfikacji. Auditor musi poddać ocenie, czy wdrożony system spełnia wymagania normy FSC-STD-40-004. Jeśli organizacja przejdzie pozytywnie ten etap, zostaje przyznany certyfikat na okres 5 lat, jednak aby go utrzymać, konieczne są coroczne audity nadzorcze. Zostaje nadany indywidualny numer certyfikatu, którym firma może się posługiwać przy sprzedaży wyrobów z oznaczeniem FSC®. Przyznany zostaje również numer licencji na używanie znaku towarowego FSC®.

Źródło: https://pl.fsc.org/pl-pl/o-fsc-0

Twoja osoba do kontaktu

Zespół

Ewelina Loska

Koordynatorka ds. Certyfikacji Branży Drzewnej i Administracji Telefon:+48322266007

04. lip 2023

Czy znasz ISO 38200:2018?

Zrównoważone pozyskiwanie drewna w sektorze B2B

Dowiedz się więcej
07. cze 2023

Symbol holistycznego podejścia do zrównoważonego rozwoju – co to jest PEFC?

PEFC promotorem dobrych praktyk

Dowiedz się więcej
11. paź 2022

Gospodarka cyrkularna – czas na transformację

Strategie biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ)

Dowiedz się więcej
29. wrz 2022

FSC® CoC oraz PEFC CoC – najczęściej zadawane pytania dotyczące certyfikacji

Tydzień Lasów FSC® 2022

Dowiedz się więcej
28. wrz 2022

Dla kogo certyfikat FSC® lub PEFC? Kto powinien się certyfikować?

Tydzień Lasów FSC® 2022

Dowiedz się więcej
27. wrz 2022

Twój klient widzi certyfikat FSC® na co dzień

Tydzień Lasów FSC® 2022

Dowiedz się więcej
27. sty 2022

Poradnik FSC® CoC Certyfikat w 6 krokach

Seria darmowych poradników

Dowiedz się więcej

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?