Auditor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

O SZKOLENIU

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia auditów wewnętrznych wg norm: ISO 9001:2015 - System Zarządzania Jakością, ISO 14001:2015 - System Zarządzania Środowiskowego oraz ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP)

Czas trwania szkolenia: 3 dni / 24 godziny

Dokument potwierdzający:

Certyfikat ,,Audytora wewnetrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania”.

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Jest to trzydniowe (24 godziny) szkolenie nastawione na praktykę, podczas którego:

 • zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat metodyki pracy auditora
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu przygotowywania i przeprowadzania auditów oraz opracowywania rzeczowych i kompletnych raportów po audicie
 • nauczysz się mądrze inicjować i/lub oceniać działania doskonalące podejmowane przez organizację
 • poznasz zasady efektywnej komunikacji i skutecznego kierowania zespołem auditorów
 • dowiesz się również jak najlepiej interpretować zapisy zawarte w normach: ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO 19011, czego należy unikać oraz kto i dlaczego doskonale sprawdzi się w roli auditora wewnętrznego.
  • W skutecznym przyswojeniu wiedzy pomogą Ci nasi trenerzy, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłej wymianie doświadczeń z innymi ekspertami Quality Austria, potrafią przefiltrować i odrzucić wszystko to, co jest mało istotne podczas określonego szkolenia, skupiają się natomiast na tym, co dla uczestników jest najbardziej wartościowe i przydatne.

szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

KOMU UDZIAŁ W SZKOLENIU MOŻE SIĘ PRZYDAĆ:

 • Osobom, które są lub chciałyby zostać auditorami wewnętrznymi, i którym zależy na ugruntowaniu i poszerzeniu wiedzy i umiejętności w tym zakresie
 • Osobom mającym 2-3 letnie doświadczenie w obszarach zintegrowanych systemów zarządzania, które chciałyby uaktualnić wiedzę oraz rozwinąć swoje umiejętności
 • Tym, którzy posiadają już określoną wiedzę z zasad zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz zarządzania BHP zgodnie ze standardami: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i chcieliby dowiedzieć się więcej na temat sposobów oceny skuteczności metod ich wdrażania w organizacji
 • Pełnomocnikom ZSZ ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 odpowiedzialnym za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanych Systemów Zarządzania zgodnie ze znowelizowanymi normami, którzy są jednocześnie zainteresowani sposobami oceny i weryfikacji rezultatów ich pracy
 • Menedżerom, którym zależy na tym, aby podnieść kwalifikacje w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
 • Konsultantom i doradcom chcącym poszerzyć wiedzę na temat znowelizowanych norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i dowiedzieć się więcej na temat dobrych praktyk w zakresie ich wdrażania w organizacji

 1. Wprowadzenie do systemów zarządzania
  • Wpływ aneksu SL
  • Omówienie koncepcji modeli systemów zarządzania z podejściem praktycznym ISO Canvas
  • Cele systemów zarządzania
  • Zasady zarządzania
  • Podejście procesowe
  • Cykl PDCA
  • Kluczowa terminologia
 2. Wprowadzenie do audytowania
  • Kompetencje i ocena auditora
   • Cechy osobiste
   • Wiedza i umiejętności
   • Kryteria i ocena
  • Ocena zgodności - zasady
  • Zarządzanie programem auditów
  • Role i odpowiedzialności
  • Kompetencje
  • Zakres programu
  • Metody auditowe
  • Zespół auditowy
  • Monitorowanie programu przegląd i ocena wykonalności, doskonalenie
 3. Wymagania norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 z punktu widzenia auditora (Analiza wymagań wspólnych, analiza wymagań specyficznych, przykłady zastosowań, dowody spełnienia wymagań)
  • kontekst organizacji,
  • strony zainteresowane
  • zakres systemu zarządzania
  • przywództwo i zaangażowanie
  • orientacja na klienta
  • polityki
  • rola, odpowiedzialności i uprawnienia
  • konsultacje i współudział pracowników
  • planowanie
  • aspekty środowiskowe
  • cykl życia
  • identyfikacja zagrożeń
  • podejście do ryzyka i szans
  • zobowiązania zgodności
  • wymagania prawne
  • zarządzanie celami
  • zarządzanie zmianą
  • zarządzanie zasobami
  • kompetencje i świadomość
  • komunikacja
  • nadzór nad udokumentowanymi informacjami
  • działania operacyjne
  • zakupy
  • wykonawcy
  • nadzór nad procesami zlecanymi, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz
  • informacje dla dostawców
  • wymagania dotyczące wyrobów i usług
  • gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne
  • projektowanie i rozwój wyrobów i usług
  • produkcja i dostarczanie usługi
  • identyfikacja i identyfikowalność
  • własność należąca do klientów lub dostawców
  • zabezpieczenie jakości i działania po dostawie
  • nadzór nad zmianami
  • zwolnienie wyrobów i usług
  • nadzór nad niezgodnymi wyjściami
  • ocena efektów działań, monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
  • zadowolenie klienta
  • ocena zgodności
  • audity wewnętrzne
  • przegląd zarządzania
  • incydenty, niezgodności i działania korygujące
  • ciągłe doskonalenie
  • udokumentowane informacje
 4. Przeprowadzenie auditu (Analiza wytycznych ISO 19011, studium przypadku, ćwiczenia i symulacje, prezentacje)
  • Działania przed rozpoczęciem auditu na miejscu
  • Ocena wykonalności
  • Przygotowanie i planowanie działań audytowych
  • Zarządzanie zespołem
  • Role i odpowiedzialności w audicie
  • Metody auditu
  • Pobieranie próbek
  • Przegląd udokumentowanych informacji
  • Zbieranie i weryfikacja informacji
  • Opracowanie ustaleń z auditu
  • Wnioskowanie
  • Przeprowadzenia spotkania zamykającego
  • Przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z auditu
 5. Egzamin
  • Test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową (40 pytań)
  • Zadania problemowe (4 praktyczne opisy zdarzeń auditowych)

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

4-6 października 2021

online

2000 zł + VAT

8-10 grudnia 2021

online

2000 zł + VAT

+43 732 34 23 22