Zarządzanie ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem ISO 31000:2018

O SZKOLENIU

Dlaczego warto?

 • Opanujesz 12 niezbędnych narzędzi do analizy i szacowania ryzyka
 • Poznasz ponad 40 narzędzi, które możesz wykorzystać podczas analizy i szacowania ryzyka w bardziej rozbudowanych organizacjach i projektach
 • Poznasz proces zarządzania ryzykiem od praktycznej strony, oparty na międzynarodowej normie ISO 31000:2018
 • Dowiesz się, gdzie, kiedy i dlaczego niezbędna jest analiza i szacowanie ryzyk
 • W organizacji oraz co może się zdarzyć, gdy tego nie zrobisz właściwie
 • Dowiesz się jak spełniać wymagania i wytyczne dotyczące analizy i szacowania ryzyka w normach ISO: 9001, 14001, 45001, IATF, 50001 itp.
 • Nauczysz się planować grupy robocze wspierające proces analizy i szacowania ryzyka
 • Dowiesz się jak przekonywać Zarząd organizacji do niezbędnych inwestycji wykorzystując wyniki analiz zarządzania ryzykiem
 • Udowodnisz swoje kompetencje uzyskując certyfikat - szkolenie kończy się egzaminem problemowym


Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin

Dokument potwierdzający:

Certyfikat Pełnomocnik ds. zarządzania ryzyka według ISO 31000" wydawany jest przez Quality Austria-Polska Sp. z o.o


Istnieje również możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu "Risk Management Representative" za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł + VAT
szkolenie

CEL SZKOLENIA

Podczas szkolenia poza zrozumieniem modelu opartego na normie ISO 31000:2018 przećwiczysz praktycznie wybrane narzędzia przydane przy analizie i szacowaniu ryzyka.Trener podpowie Ci, odwołując się do doświadczenia, jakich błędów unikać oraz na co zwrócić uwagę, gdy będziesz robił analizę w swojej pracy.

 • ETA (Analiza drzewa zdarzeń
 • FTA (Analiza drzewa błędów)
 • Analiza SWOT
 • FMEA (analiza przyczyn i skutków)
 • Brainstorming (burza mózgów)
 • Riskscan (identyfikacja ryzyk)
 • Risk score
 • Matryca ryzyka

Prezent:

Zapisując się na szkolenie otrzymasz od nas dostęp do nagrania - ponad 90 minutowego webinaru „Ryzyko – spełnij wymagania nowej normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015”

To świetne wprowadzenie do tematu zarządzania ryzykiem pozwoli Ci zapoznać się z naszym podejściem oraz lepiej zrozumieć praktyczne kwestie, które będziemy poruszać podczas szkolenia. W nagraniu znajdziesz też wskazówki jak spełnić wymagania norm ISO 9001 i ISO 14001 pod kątem analizy i szacowania ryzyka.

szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

Szkolenie skierowane jest do :

 • Pełnomocnicy ds. Systemów Zarządzania (m.in. ISO 9001, ISO 14001, BHP), którzy chcą ugruntować swoją wiedzę na temat metod i narzędzi zarządzania ryzykiem
 • Auditorzy wewnętrzni odpowiedzialni za System Zarządzania, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie ryzyka
 • Pełnomocnicy, Dyrektorzy i Kierownicy ds. Ryzyka, którzy chcą usystematyzować informacje
 • Pełnomocnicy, Dyrektorzy i Kierownicy ds. Ciągłości Działania, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tematykę zarządzania ryzykiem
 • Prezesi i Członkowie Zarządów zainteresowani tematyką zarządzania ryzykiem w organizacjach
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji, które chcą lepiej identyfikować , definiować i oceniać ryzyko (identyfikacja ryzyk)
 • Osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresy zarządzania ryzykiem

Ponadto szkolenie jest skierowane do osób, które:

 • Chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat metod i narzędzi identyfikowania, analizowania oraz szacowania ryzyka
 • Nie są zadowolone z obecnej efektywności bieżącego poziomu zarządzania firmą i chciałyby je usprawnić/li>
 • Chcą zwiększyć efektywność realizacji bieżącej strategii, zwiększyć skuteczność osiągania celów strategicznych i operacyjnych
 • Nie są zadowolone z obecnego stanu integracji zarządzania ryzykiem z Systemem Zarządzania
 • Poszukują odpowiedzi jak zwiększyć efektywność zarządzania, egzekwować realizację celów firmy, instytucji lub organizacji w oparciu o zasady zarządzania ryzykiem
 • Chciałyby wnosić wartość dodaną dla firmy przez skuteczne zarządzanie ryzykiem
 • Pragną dowiedzieć się jak zintegrować System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, ISO 27001 oraz ISO 31000
 • Planują rozwój w zakresie Zarządzania Ryzykiem

  Moduł I: Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

  • Podstawy zarządzania ryzykiem
  • Prezentacja standardów, wytycznych i metodyk w zakresie zarządzania ryzykiem
  • Zasady skutecznego zarządzania ryzykiem
  • Przegląd ram prawnych i norm
  • Struktura zarządzania ryzykiem wg. ISO 31000
  • Zasady zarządzania ryzykiem i jak je przekładać na strukturę ramową i procesy
  • Zasady zarządzania ryzkiem w ISO 31000
  • Konstrukcja ryzyka
  • Projektowanie (zrozumienie organizacji, ustanowienie polityki, odpowiedzialność, integracja z procesami, zasoby, sposoby wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji i raportowania)
  • Wdrażanie zarządzania ryzykiem, monitoring, przegląd i ciągłe doskonalenie struktury
  • Omówienie procesu zarządzania ryzykiem
  • Zewnętrzna i wewnętrzna komunikacja i konsultacje
  • Metody analizy ryzyka i oceny ryzyka (ISO 31010)

  MODUŁ 2: Moduł II: Procesy zarządzania ryzykiem i analiza ryzyka

  • Proces zarządzania ryzykiem
  • Ustalenie procedur zarządzania ryzykiem
  • Ustalanie kontekstu i ryzyk (system of context)
  • Określanie kontekstu
  • Określanie celów organizacji
  • Określanie środowiska zewnętrznego i wewnętrznego
  • Kontekst procesu zarządzania ryzykiem
  • Analiza ryzyka
  • Konsekwencje
  • Prawdopodobieństwo
  • - Ocena istniejących środków kontroli

   - Określanie poziomu ryzyka

   - Jakościowe i ilościowe podejście do analizy ryzyka

  • Postępowanie z ryzykiem
  • Komunikacja ryzyka wewnątrz organizacji

  MODUŁ 3: Warsztaty praktyczne zarządzania ryzykiem

  • Prace projektowe z wykorzystaniem narzędzi do identyfikacji i analizy ryzyka
  • Wspólne przeprowadzenie analizy ryzyka na modelowej organizacji z wykorzystaniem narzędzi i omówionych metod
  • - Ćwiczenia pozwalające na: wykorzystanie w praktyce pozyskanej wiedzy teoretycznej oraz prezentowanych narzędzi i metod

  • Omawianie przypadków nieprawidłowego podejście do analizy ryzyka
  • Przygotowanie prac projektowych z wykorzystaniem narzędzia do:
  • - analizy ryzyka,

   - oceny ryzyka,

   - kontroli.

  MODUŁ 4: Dokumentowanie ryzyka, analiza i planowanie skutecznych przeglądów

  • Organizacja wewnętrzna i zadania w procesie zarządzania ryzykiem
  • Monitorowanie i przegląd procesu zarządzania ryzykiem
  • Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem
  • Zagrożenia i zarządzanie kryzysowe
  • ISO 22316 Security and Resilience
  • Implementacja postępowania z ryzykiem w procesy w organizacji
  • Wykorzystanie scenariuszy i rejestrów ryzyka
  • Omówienie metod implementacji do wskazywania zagrożeń w monitorowaniu i ocenie skuteczności działań
  • Omówienie elementów przeglądu procesu zarządzania ryzykiem.

  MODUŁ 5: EGZAMIN

  Egzamin trwa: 90 minut i składa się z dwóch części: testu jednokrotnego wyboru ABCD oraz części opisowej, podczas której należy zastosować rekomendację normy oraz narzędzia.

  Narzędzia:

  Podczas szkolenia w formie ćwiczeń i analiz będziemy wykorzystywać m. in. poniższe narzędzia i metody:

  • ETA (Analiza drzewa zdarzeń)
  • FTA (Analiza drzewa błędów)
  • Analiza SWOT
  • FMEA (analiza przyczyn i skutków)
  • Brainstorming (burza mózgów)
  • Riskscan (identyfikacja ryzyk)
  • Risk score
  • Matryca ryzyka

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

8-9 listopada 2021

online

1300 zł + VAT

+43 732 34 23 22