21. Сер 2020

Zasady zarządzania ryzykiem

Wszyscy słyszeliśmy o Kubusiu Puchatku, misiu o bardzo małym rozumku i filozoficznym podejściu do życia. Wśród jego licznych powiedzeń jest takie, które można odnieść do zarządzania ryzykiem:

„Bo wypadek to dziwna rzecz. Nigdy jej nie ma, dopóki się nie wydarzy.”

W obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa część firm zastanawia się być może nad kondycją własnego systemu zarządzania ryzykiem i nad tym, czy taki system u nich w ogóle funkcjonuje.

Zasady zarządzania ryzykiem z punktu widzenia zwycięzcy

Kiedy osoby decyzyjne w firmie mogą powiedzieć, że „wygrały” w kwestii zarządzania ryzykiem?

Będzie tak w sytuacji, w której podejmowane przez nich działania staną się skuteczne ze względu na obniżenie niepewności poprzez zmniejszenie liczby i wpływów ryzyk.

Mogą to osiągnąć między innymi planując działania i podejmując decyzje w firmie nie w oparciu o ułańską fantazję, ale o rzetelne informacje i dobre praktyki w tym zakresie.

Brak informacji, przy konieczności podejmowania decyzji, jest dla firmy podstawowym ryzykiem. A przy jednoczesnym braku czasu, może zmaterializować się powiedzenie z filmu „Ultimatum Bourne’a”:

„Pośpieszne decyzje rzadko kiedy są doskonałe.”

Dla zapewnienia, by takie informacje dostarczyć na szczebel decyzyjny, koniecznym jest, by proces zarządzania ryzykiem wykorzystywał funkcjonujące w organizacji struktury i procesy oraz kanały komunikacji. Ważne jest, aby personel firmy nauczyć myśleć o ryzyku jako o spójnym aspekcie codziennego działania.

Zasady zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000 - im trudniej jest coś zaplanować, tym bardziej potrzebny jest plan

Międzynarodowa norma ISO 31000, która zawiera wytyczne dla zarządzania ryzykiem, jako dobrą praktykę podaje stworzenie zasad postępowania z ryzykiem. Chodzi o opracowanie struktury ramowej, która byłaby fundamentem dla efektywnego zarządzania ryzykiem poprzez odpowiednie działania na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej.

To od tej struktury zależy, czy funkcjonujący w firmie model zarządzania uda się skutecznie rozszerzyć o zarządzanie ryzykiem. Struktura ramowa zapewnia również odpowiedni sposób przekazywania informacji (plan komunikacji) na szczeble zarządcze oraz umożliwia kontrolę ryzyka.

Tworzenie tej struktury należy poprzedzić etapem określenia podstawowych upoważnień i obowiązków na poziomie kierownictwa z uwzględnieniem:

  • doprowadzenia do spójności celów dla zarządzania ryzykiem z celami biznesowymi firmy i wymaganiami prawnymi;
  • alokacji zasobów do zarządzania ryzykiem (finanse, infrastruktura, personel, kompetencje);
  • konieczności komunikacji korzyści z zarządzania ryzykiem wewnątrz organizacji i na zewnątrz – interesariusze;
  • określenia zasad rozliczalności z podejmowanych działań;
  • określenia/doprowadzenia do spójności wskaźników skuteczności zarządzania ryzykiem z innymi wskaźnikami wykorzystywanymi w organizacji.

W ramach budowania struktury ramowej jednym z najistotniejszych elementów jest ustanowienie „właścicieli ryzyka”.

Właściciel ryzyka to osoba odpowiedzialna za podejmowanie określonych działań związanych z zagrożeniami, jednocześnie dysponująca zasobami oraz uprawnieniami do zapobiegania danemu rodzajowi ryzyka.

Zasady zarządzania ryzykiem

Charakterystyka cech systemu

Chcąc ocenić efektywność przyjętych mechanizmów zarządzania należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań dotyczących wdrożonego systemu, a w szczególności, czy jest on:

  • adekwatny / proporcjonalny

O skuteczności systemu świadczy m.in. to, czy przeznaczone na walkę z zagrożeniami środki są proporcjonalne do ryzyka i do budżetu organizacji.

  • zharmonizowany z działalnością biznesową i procesami
  • całościowo wdrożony – cała organizacja
  • dynamiczny.

Skuteczny system zarządzania ryzykiem powinien być na tyle dynamiczny i elastyczny, by umożliwić organizacji unikanie zagrożeń i wykorzystywanie szans na poziomie operacyjnym.

Wybór narzędzi do analizy i szacowania ryzyka w firmie to skutek rozważenia wielu aspektów na etapie decyzji – chcę świadomie zarządzać ryzykiem.

Підсумки

Niepewność zmusza nas do rozważań na temat tego, jak mamy się przygotować na przeciwności losu. Dotyczy to nie tylko naszego życia osobistego, ale też funkcjonowania naszej firmy. Zmusza nas to do szukania rozwiązań, które uwzględniałyby potencjalne zagrożenia i ryzyka, i jednocześnie zapewniłyby nam niezbędną elastyczność.

Te potrzeby powinny doprowadzać do tego, że budujemy systemy zarządzania ryzykiem oparte o stabilne struktury, które w efekcie pozwalają nam zwiększać pewność planowanych działań i prawdopodobieństwo osiągania celów, a w przypadku kryzysów - skutecznie nimi zarządzać dla utrzymania biznesu w ciągłości działania.

To teoria.

Tymczasem praktyka pokazuje nam, że tylko niewielka część firm funkcjonuje w taki sposób, że jej działania w zakresie zarządzania ryzykiem działaniami systematycznymi і obejmują całą organizację z wszystkimi jej procesami i lokalizacjami (ERM - Enterprise Risk Management).

Podejście do ryzyka i skuteczność́ wdrożonych mechanizmów znacząco zależy od:

- kultury organizacyjnej,

- stylu zarządzania przyjętego w danej organizacji,

- wiedzy,

- doświadczeń,

- kompetencji,

- stylu przywództwa.

Co ważne, powinno się najpierw budować kulturę, a dopiero potem dostarczać wiedzę. Należy też pamiętać o tym, że zarządzanie ryzykiem to nie tylko narzędzia i techniki!

Istotą jest zmiana kultury organizacji, sposobu myślenia kierownictwa i personelu. Taka zmiana nie następuje z dnia na dzień. Tworzenie kultury jest procesem, tak jak i doskonalenie metod analizy ryzyka i tworzenia planów postępowania z ryzykiem.

Gdy znamy już kluczowe dla zarządzania ryzykiem zasady, zróbmy krok dalej i poszukajmy odpowiedniego dla siebie szkolenia.

Podczas szkolenia „Zarządzanie ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem ISO 31000:2018” organizowanego przez Quality Austria-Polska dowiesz się, jak prawidłowo wdrożyć zasady zarządzania ryzykiem u siebie w firmie. Będziesz mógł wymienić się doświadczeniem z innymi uczestnikami i przećwiczyć pod „okiem” trenera wybrane narzędzia analizy i szacowania ryzyka. Pozwoli Ci to zweryfikować ich adekwatność w odniesieniu do swojej firmy.

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w organizacji

Naucz się analizować i szacować ryzyko w organizacji, procesach i projektach. Wykorzystaj normę ISO 31000, aby zaprojektować i wdrożyć efektywny system, który przygotuje Twoją firmę na zagrożenia.

Przećwicz pod okiem trenera najważniejsze narzędzia, poznaj wskazówki, które pomogą ci uniknąć kosztownych i czasochłonnych błędów. Zdobądź certyfikat pożądany na rynku.

 

Nie znaleziono siatki dla: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22