10. Вер 2020

Яке відношення проект „камікадзе” до управління ризиками?

Czy w pracy masz czasami poczucie, że znajdujesz się jakby  między „młotem a kowadłem” w dodatku pozostawiony sam sobie? Z naszych rozmów z Pełnomocnikami czy Managerami Jakości wynika, że bardzo wielu z nich doświadcza tego typu sytuacji i uczuć. Pojawiają się w związku z tym pytania: Dlaczego tak się dzieje? і Czy musi tak być?

Zarządzanie ryzykiem w organizacji i w projekcie a realizacja zadań

Realizując jakiekolwiek zadanie nie masz pewności, czy się powiedzie. Bo tak naprawdę w realizację każdego zadania wpisane jest RYZYKO. Możesz starać się „oswoić to ryzyko” określając pewne wskaźniki sukcesu, wybierając narzędzia potrzebne Ci do realizacji zadania etc. Na ich podstawie będziesz w stanie ocenić, czy zbliżasz się do realizacji celu, czy też się od niego oddalasz. Dobrze, jeżeli możesz zrobić to sam. Gorzej, jeżeli to inni narzucają Ci coś z góry i bezwzględnie wymagają realizacji celów w określonym czasie nie rozumiejąc ani Twojej sytuacji, ani dostępnych Ci zasobów.

Co wtedy robisz? Czy zdarzyło Ci się wpaść w którąkolwiek  z  3 pułapek opisanych poniżej?

1. Nieadekwatność narzędzi - im  więcej zastosuję różnych narzędzi, tym większa szansa, że osiągnę cel. To błąd, zwłaszcza, że w pracy zwykle nie masz na to czasu. Możesz też próbować się „schować za pewnymi narzędziami” i w razie kontroli Twojej pracy powiedzieć „No przecież zastosowałam narzędzie A lub B”. Co z tego, że żadne z nich nie jest skuteczne i na dłuższą metę nie przynosi pożądanych efektów?

2. Projekt kamikadze – czy „z ręką na sercu” możesz powiedzieć, że nigdy nie zdarzało Ci się realizować zadań „za pięć dwunasta”, a nawet po czasie, czy z dużymi opóźnieniami? Zaryzykuję stwierdzenie, że projekty kamikadze to codzienność większości firm. Wiele tego typu projektów i zadań jest realizowana pomimo wszystko w oderwaniu od strategicznych celów organizacji i/lub naraża organizację na duże straty w zasobach finansowych i ludzkich.

3. Umiejscowienie barier – możesz nie być w stanie zrealizować zadań wynikających z pełnionej przez Ciebie funkcji, bo np. nie znajdujesz zrozumienia dla swoich pomysłów u przełożonych, nie masz poparcia w zarządzie, a nawet jeżeli otrzymujesz „zielone światło” dla swoich działań, zostajesz sam „na placu boju” (problem struktury organizacyjnej). Z drugiej strony możesz spotkać się z brakiem zrozumienia, a nawet niechęci ze strony zespołu, który miałby wcielić Twoje pomysły w życie (problem mentalny). Pojawienie się jednego lub drugiego rodzaju barier (oczywiście mogą one występować w różnego rodzaju kombinacjach i odmianach ) może zwiększać ryzyko niepowodzenia Twoich działań i jednocześnie „spędzać Ci sen z powiek”.

Nawet jeżeli potrafisz świetnie zarządzać projektami i ryzykiem w tych projektach, niewiele zdziałasz w firmie, która nie przywiązuje do tego wagi. Możesz mieć poczucie, że stale „odbijasz się od ściany”. Możesz jednak spróbować coś w niej zmienić. A może masz szczęście i pracujesz w firmie, której zarząd ma świadomość, że zarządzanie ryzykiem to istotny czynnik wpływający na realizację celów firmy, a nawet na jej utrzymanie się na rynku?

Z naszych obserwacji oraz z rozmów z uczestnikami prowadzonych przez nas szkoleń wynika, że dopiero połączenie tych dwóch perspektyw, czyli zarządzania ryzykiem w organizacji jako całości oraz zarządzania ryzykiem w projektach realizowanych przez jej pracowników daje szansę na ograniczenie ryzyk, zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji celów, a samym pracownikom daje poczucie większej kontroli i wpływu oraz zwiększa ich satysfakcję z wykonywanej pracy.

Przygotowaliśmy w związku z tym cykl szkoleń: „Zarządzanie ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem ISO 31000:2018” oraz „Zarządzanie ryzykiem w projekcie”. Obydwa szkolenia nastawione są na praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem i konkretne narzędzia, które możesz wykorzystać w swojej pracy. Są zaplanowane w ten sposób, aby się wzajemnie uzupełniać. Szkolenie z zarządzania z ryzykiem w projekcie już w maju 2020 r. Szczegóły wkrótce.

Nie znaleziono siatki dla: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22